Видання ННЦ ІАЕ

rozvytok samoregelyuvannja 201401

12 грн.
Обґрунтовано шлях вирішення проблеми розвитку системи самоврядування в АПК України через підвищення ролі функціонуючих в агропродовольчій сфері економіки громадських об’єднань, які представляють інтереси підприємств аграрного бізнесу, через передачу їм частини державних повноважень із регулювання ринків сільськогосподарської продукції і продовольства та управління розвитком АПК на місцевому, регіональному і загальнодержавному рівнях. Наведено текст проекту Закону України «Про особливості діяльності громадських галузевих об’єднань у агропродовольчій сфері», опрацьованого авторами.

Розрахована на працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науковців та практиків агропромислового виробництва.

 

obkl kagarlyk labour 2014201

19 грн.
Розроблено на матеріалах, наданих районними організаціями та місцевими радами Кагарлицького району Київської області.

Проаналізовано ситуацію із зайнятістю в населених пунктах району, виробничих і невиробничих галузях, окремих підприємствах та організаціях.

Розраховано на використання органами державної влади та місцевого самоуправління, службами зайнятості, а також науковими закладами для аналізу соціально-економічного розвитку сільських територій.

   

obkl mesel pidsumky 2014201

17 грн.
Про підсумки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні та його ефективність в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік і прогноз на 2014 рік / [Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М., Грищенко О.Ю., Душко М.П., Волосюк Ю.В., Мазуренко О.В.] ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 76 с.

 

У виданні визначено обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за категоріями господарств і його ефективність в сільськогосподарських підприємствах у 2013 р. та опрацьовано прогноз на 2014 рік.

Валові збори сільськогосподарських культур на поточний рік визначено на основі даних Міністерства аграрної політики та продовольства України про посівні площі та показників урожайності, спрогнозованої в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».

Може бути використано для прийняття управлінських рішень з питань розвитку сільського господарства України, її регіонів і визначення пріоритетності при державному регулюванні розвитку галузей.

 

obkl vyrobn sg prod mesel

18 грн.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні та її собівартість і дохідність в сільськогосподарських підприємствах (розрахункова за 2014 р. і прогноз на 2015 р.) (січень 2015 р.) / [Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Грищенко О.Ю., Душко М.П.] ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. -К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. - 56 с.

 

 

Наведено динаміку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за категоріями господарств за ряд років.

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2015 році.

Порівняні прогнозні показники виробництва у 2015 році з очікуваними обсягами за 2014 рік та досягнутими в 2013 році.

Розрахунково визначена ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах в 2014 році та опрацьовано прогноз на 2015 рік.

Може бути використаний для прийняття управлінських рішень з питань розвитку сільського господарства України та визначення пріоритетності розвитку галузей, обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

   

obkl zakupiv 02 2014201

25 грн.
Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

 

obkl 2014201

112 грн.
Малік Микола Йосипович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975-2014 роки / НААН, ННЦ «ІАЕ», ННСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Т. М. Клименюк ; наук. ред. В. А. Вергунов, О. Г. Шпикуляк ; авт. вступ. ст. В. Ф. Петриченко, Ю. О. Лупенко. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 292 с. ; портр. - (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

 

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність М. Й. Маліка - академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним виконані дослідження з проблем мотивації і організації праці, реформування відносин власності, розвитку підприємництва і кооперації в аграрному секторі економіки.

   

obkl 2014 12001cover A5 300dpi kvasha fomu

32 грн.
За результатами дослідження робочої групи із співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз можливих наслідків від створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом для трьох груп економічних інтересів - держави, виробників та споживачів. Розглянуто динаміку зовнішньої торгівлі України продукцією аграрного сектору за 2005-2013 рр. по регіонах планети та товарних групах 01-24 УКТЗЕД.

Розрахована на науковців, спеціалістів державного, громадського і господарських рівнів управління, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

 

bulletin0012014.11 bulletin cover cr

25 грн.
Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Internet-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

   

11 ekonomika nasinnytstva monorgrafiya zaharchuk cover600x450px72dpiВикладено основні теоретико-методологічні та практичні аспекти  насінництва з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, специфіки економічних умов та особливостей в Україні. Проаналізовано розвиток насінництва на сучасному етапі з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу вітчизняної та іноземної селекції, сучасного стану процесу створення насіння і садивного матеріалу, ролі рослинницької галузі у забезпеченні продовольчої безпеки держави, поглиблення інтеграції  у Світову організацію торгівлі  та Європейський союз. Вперше в Україні, автор дослідив  економічну категорію  «насіння і садивний матеріал», як матеріальну, інтелектуальну та інноваційну складову.  Розкрито  економічні показники для підприємств насінницької галузі, що характеризують економічну ефективність галузі.

Розрахована на науковців селекційних  установ системи Національної академії аграрних наук, інших наукових установ, керівників і спеціалістів державних органів влади, виробників і споживачів насіння та садивного матеріалу, працівників та експертів системи сортодосліджень, оцінювачів нематеріальних активів, менеджерів та маркетологів на ринку насіння і садивного матеріалу, викладачів навчальних закладів, аспірантів і студентів.

 

udoskonalenna decentral cr

47 грн.
У науково-аналітичному виданні обґрунтовані заходи щодо розвитку інтеграційних процесів у агропромисловому виробництві з використанням механізмів корпоратизації, кластеризації та контрактації, реалізація яких сприятиме підвищенню конкурентоспроможності, інноваційної та соціальної спрямованості діяльності підприємств і господарств галузі.

Викладені результати економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств аграрних холдингових груп в порівнянні з сільгосппідприємствами традиційного типу і за його результатами – пропозиції з унормування діяльності аграрних холдингових груп, а також організації агропромислового виробництва на кластерних засадах.

Так як система управління сільським господарством (як похідна від організації агропромислового виробництва) має бути органічно вбудована в загальну систему державного управління, висвітлені також рекомендації щодо удосконалення організаційної структури управління розвитком галузі в умовах децентралізації владних повноважень, євроінтеграції, розвитку міжгосподарського і громадського самоуправління.

Науково-аналітичне видання розраховане на зацікавлених представників органів законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, управлінців галузі, науковців, викладачів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

   

Сторінка 10 з 17

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>