Видання ННЦ ІАЕ

kozak brendy

 

Розглянуто основні теоретичні засади формування продовольчих брендів на основі регіональних продуктів. Наведено результати опитування виробників та споживачів регіонального продукту Карпатського регіону - Рахівської бринзи, проведеного під час фестивалю-ярмарку «Гуцульська бринза» в 2012 році. Обґрунтовано роль регіональних продуктів у розвитку сільських територій.

Для керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів, студентів.

 

 

 

 

rozvytok runkiv

Висвітлено теоретичні і прикладні засади розвитку і регулювання ринків сільськогосподарської продукції та продовольства. Обґрунтовано основні механізми регуляторної політики держави на ринках агропродукції, особливості формування попиту та пропозиції, цінової політики, фінансове, інвестиційне та обліково-аналітичне забезпечення регулювання та розвитку аграрного ринку.

Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

 

   

oblikovo-audytorske

Монографія присвячена обґрунтуванню методологічних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку, аудиторського супроводу й відображення земельних ділянок і прав користування ними у фінансової звітності підприємств різних форм власності як передумови розвитку земельних відносин, формування інформаційної складової, необхідної для реалізації контролю раціонального використання земельних ресурсів, збереження ресурсно-природного потенціалу країни, а також підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

 

 

oblikovo-ocinochni aspekty

У монографії проведено дослідження методологічних підходів до організації обліку земель сільськогосподарського призначення, їх оцінки та постановки на баланс, як передумови формування галузевого стандарту бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними.

Здійснено наукове обґрунтування, вдосконалено методологічні засади та розроблено методичні підходи щодо включення земельного капіталу до економічного обороту, зокрема земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними. Запропоновано проект Методичних рекомендацій щодо ведення обліку та аналізу обороту земель сільськогосподарського призначення з постановкою на бухгалтерський баланс.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

   

Колективна монографія є одним із перших в Україні видань з фізичної економії - новітнього напряму світової та національної економічної думки, представленого власною науковою школою, яка розвивається упродовж більш ніж 130 років. У книзі розкриваються природничі засади економічного мислення, на яких базується фізична економія. На цій основі монографія висвітлює теорію, історію і практику сучасного господарювання в Україні та за кордоном. Книга призначається для науковців, докторантів та аспірантів, викладачів і студентів навчальних закладів, усіх, чия діяльність й наукові інтереси є дотичними до актуальної економічної проблематики ХХІ століття.

 

market management cover Із позицій системного підходу розглянуто сутність, завдання і місце маркетингового менеджменту в системі управління підприємством. Висвітлено особливості маркетингового управління на ринку промислових і споживчих товарів. Значна увага приділена забезпеченню управління ринковою інформацією для проведення маркетингових досліджень і прийняття раціональних управлінських рішень, визначенню ефективності маркетингової діяльності. Програмні питання управління маркетингом включають керівництво процесом розроблення стратегії, організацію маркетингового стратегічного, тактичного, оперативного і диспозитивного планування, контроль і аналіз маркетингової діяльності, основні положення та особливості побудови маркетингового менеджменту на міжнародному ринку.

Для студентів, викладачів, науковців, фахівців у сфері маркетингової діяльності.

   

Dohidnist sg in Ukraine 2013 prognoz cr

 

 -  2020 Опрацьовано стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України на період до 2020 року, що включають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення галузевих основних засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами, оновлення основних засобів харчової промисловості в контексті транспортно-логістичного забезпечення АПК.

Розраховані на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

   

50 грн.

На прикладі інвестиційного проекту молочної ферми у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області викладено методичні підходи до обґрунтування показників реального інвестиційного проекту ферми у особистому селянському господарстві.

Розраховані на членів особистих селянських господарств, співробітників органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування, науковців, працівників проектних організацій, агроконсалтингу, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

   

  20 грн.

  У формі запитань і відповідей викладено результати досліджень відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» щодо формування великотоварного конкурентоспроможного агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем. Розглянуто базові питання створення та функціонування аграрних кластерів: їх сутність та роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, особливості організації кластерних об’єднань, взаємовідносини їх учасників та форми взаємодії з органами державної влади.

  Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва через розвиток кластерних форм регіонального співробітництва.

     

  Сторінка 10 з 13

  << Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>