Видання ННЦ ІАЕ

Method rekommend z cinoutvorennya

25 грн.

Запропоновано методику розрахунку цін на органічну продукцію рослинництва і тваринництва на прикладі сільськогосподарських підприємств України. Її застосування дасть можливість на місцях, з врахуванням витрат на виробництво продукції, визначати ціну виробника, а з урахуванням попиту і пропозиції на продовольчому ринку формуватиметься ціна купівлі-продажу.

 

plants_production_prognosis

82 грн.

В умовах обмежених фінансових і матеріальних ресурсів для забезпечення подальшого розвитку галузей агропромислового комплексу України потрібні значні інвестиції. Важливим моментом вибору об’єктів інвестування є визначення пріоритетних галузей сільського господарства і напрямів вкладання коштів, які виражають економічну політику держави, що формується на довготривалий період. З цією метою на основі проведених досліджень узагальнені теоретичні аспекти прогнозування розвитку галузі рослинництва, спрогнозовані основні показники виробництва продукції рослинництва в Україні та визначена потреба в матеріальних і фінансових ресурсах для виконання виробничої програми з рослинництва.

Розраховано на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

   

expenses for production cr

150 грн.

Висвітлено методичний підхід до здійснення щорічного моніторингу витрат і ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, проведено структурно-аналітичний огляд витрат на виробництво-реалізацію продукції у регіональному розрізі, здійснено оцінку рівня прибутковості, рентабельності у взаємозв’язку із зміною цін на ресурси, споживані у виробництві, та розраховано прогнозні рівні собівартості продукції.

У підготовці матеріалу використано дані Державної служби статистики України та результати наукових досліджень відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”.

Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу,  науковців.

 

obkl_duhnyc`kyu

23 грн.

У науковому виданні досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти розвитку транснаціональних компаній у світовій економіці, наведено найбільш показові приклади інвестиційної діяльності ТНК в аграрному секторі економіки країн світу та України, проаналізовано вигоди та загрози ТНК для економіки, висвітлено вплив транснаціональних компаній на екологію. Запропоновано шляхи залучення інвестицій ТНК у вітчизняний аграрний сектор економіки.

Видання розраховано на спеціалістів органів управління, науковців, керівників підприємств, викладачів, аспірантів, студентів.

 

   

apk eu development tendencies

28 грн.

За результатами дослідження монографічних та інформаційно-аналітичних матеріалів із розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу розглянуті загальні чинники розвитку сільського господарства, узагальнені тенденції в обсягах виробництва та експорту-імпорту сільськогосподарської продукції. На основі оцінки фінансової ситуації наведені заходи підтримки фермерів як для здійснення ними виробничої діяльності, так і розвитку сільських територій. Динаміка експорту та імпорту сільськогосподарської продукції і харчових продуктів дає можливість оцінити зовнішньоекономічну діяльність та визначити торговельний баланс.

Наукове видання розраховано на фахівців з державного управління, керівників та спеціалістів господарюючих суб’єктів, науковців та освітян.

 

balansy obkl stan na 1.09.2013 cr

14 грн.

Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Охоплює аналіз і прогноз балансів 32 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, тритикале, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, помідори, огірки, столові буряки, морква, цибуля, часник, капуста, плоди, ягоди і виноград, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, яловичина і телятина, свинина, м'ясо птиці, яйця.

У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання з розрахунку на одного жителя України.

 

   

zakupivelni prices 09-2013 cr

26 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ "Украгропромпродуктивність" та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: "Столичний", м. Київ; "Господар", м. Донецьк; "Шувар", м. Львів).

 

pidliseckiy gerun metod rekomendaciyi cr

12 грн.

Опрацьовано теоретичні і методичні питання щодо економічного обгрунтування нормативної потреби основних засобів сільськогосподарського призначення, зокрема будівель і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної та робочої худоби, багаторічних насаджень, інших основних засобів на 1 га посівної площі, одну голову худоби та птиці, 1 тонну продукції залежно від рівня урожайності культур та продуктивності тварин.

Розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

   

state financing apk cr

26 грн.

Розглянуто програми бюджетного фінансування аграрного сектору АПК за період з 2002 по 2013 роки. За кожною програмою представлені планові та фактичні видатки, питома вага останніх у фактичних видатках розпорядника бюджетних коштів, а також рівень і джерело фінансування. За окремими програмами зазначено правове забезпечення використання бюджетних коштів.

Розрахована на науковців, викладачів вузів і технікумів, аспірантів, студентів, керівників підприємств та представників органів влади, які займаються проблемами бюджетного фінансування АПК України.

 

kvasha eksport

36 грн.

За результатами дослідження робочої групи із співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» викладено результати економічного аналізу зовнішньої торгівлі України продукцією аграрного сектору за 2005-2012 рр. по регіонах планети та товарних групах 01-24 УКТЗЕД. На основі такого аналізу запропоновано здійснити заходи щодо нарощування обсягів експорту окремих груп агарної продукції України, зокрема країн Європейського Союзу.

   

Сторінка 10 з 14

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>