Видання ННЦ ІАЕ

state financing apk cr

26 грн.

Розглянуто програми бюджетного фінансування аграрного сектору АПК за період з 2002 по 2013 роки. За кожною програмою представлені планові та фактичні видатки, питома вага останніх у фактичних видатках розпорядника бюджетних коштів, а також рівень і джерело фінансування. За окремими програмами зазначено правове забезпечення використання бюджетних коштів.

Розрахована на науковців, викладачів вузів і технікумів, аспірантів, студентів, керівників підприємств та представників органів влади, які займаються проблемами бюджетного фінансування АПК України.

 

kvasha eksport

36 грн.

За результатами дослідження робочої групи із співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» викладено результати економічного аналізу зовнішньої торгівлі України продукцією аграрного сектору за 2005-2012 рр. по регіонах планети та товарних групах 01-24 УКТЗЕД. На основі такого аналізу запропоновано здійснити заходи щодо нарощування обсягів експорту окремих груп агарної продукції України, зокрема країн Європейського Союзу.

   

mese


 

 

 

 

 

 

 

diesperov evolyucija

68 грн.

Проаналізовано розвиток вітчизняних сільськогосподарських підприємств від початку ХХ століття до наших днів. Предметом критичного аналізу стали організаційні перетворення в аграрному виробництві, економічний механізм підприємств, динаміка й ефективність виробництва, соціальна проблематика села. Ситуація проілюстрована прикладами функціонування підприємств з усіх регіонів країни.

   

vernadskiy

Висвітлено історико-економічний вимір становлення і розвитку української наукової школи фізичної економії. Охарактеризовано наукову спадщину В.Вернадського і визначено перспективи розвитку українського та загальнолюдського фізико-економічного надбання. Розкрито організаційні, економічні та управлінські інновації в контексті ідей фізичної економії та окреслено стратегічні орієнтири збалансованого розвитку агросфери на засадах фізичної економії.

 

 

 

 

zakupivelni

30 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ "Украгропромпродуктивність" та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: "Столичний", м. Київ; "Господар", м. Донецьк; "Шувар", м. Львів).

   

petrychenko

Доведено складність природи розвитку, необхідність переходу від використання методології загальнонаукової класичної парадигми до принципів системно-синергетичного аналізу, використання підходів цивілізаційного дослідження суспільних явищ і процесів. Встановлено наукові принципи застосування соціальних технологій у суспільному розвитку. Обґрунтовано явище виникнення «інституціональних пасток» у перехідних економіках, можливості їх уникнення та виходу з них при реформуванні, закономірність коригувальних дій держави щодо забезпечення соціально-економічної рівноваги, гнучкого поєднання державного і ринкового механізмів регулювання економічних відносин.

Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і всіх тих, хто цікавиться природою та проблемами суспільно-економічного розвитку.

 

 

 

kozak brendy

 

Розглянуто основні теоретичні засади формування продовольчих брендів на основі регіональних продуктів. Наведено результати опитування виробників та споживачів регіонального продукту Карпатського регіону - Рахівської бринзи, проведеного під час фестивалю-ярмарку «Гуцульська бринза» в 2012 році. Обґрунтовано роль регіональних продуктів у розвитку сільських територій.

Для керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів, студентів.

 

 

 

   

rozvytok runkiv

Висвітлено теоретичні і прикладні засади розвитку і регулювання ринків сільськогосподарської продукції та продовольства. Обґрунтовано основні механізми регуляторної політики держави на ринках агропродукції, особливості формування попиту та пропозиції, цінової політики, фінансове, інвестиційне та обліково-аналітичне забезпечення регулювання та розвитку аграрного ринку.

Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

 

 

oblikovo-audytorske

Монографія присвячена обґрунтуванню методологічних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку, аудиторського супроводу й відображення земельних ділянок і прав користування ними у фінансової звітності підприємств різних форм власності як передумови розвитку земельних відносин, формування інформаційної складової, необхідної для реалізації контролю раціонального використання земельних ресурсів, збереження ресурсно-природного потенціалу країни, а також підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

 

   

Сторінка 10 з 14

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>