sertyfikat 071

 

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (англ.) (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (нім.) (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і оподаткування агропідприємництва" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Інституціональна теорія бухгалтерського обліку" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Трансформація теорії і практики аудиту під забезпечення сталого розвитку" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і методи економічного аналізу в управлінні" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Концепції та моделі побудови управлінського обліку" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Розвиток обліку, аналізу і аудиту на основі новітніх ІТ-технологій" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік: теорії, концепції, методологія" (2016)
Робоча програма навчальної дисципліни "Аналітичний інструментарій в управлінні та адмініструванні" (2016)
Робоча програма навчальної дисципліни "Аудит: теорія, методологія, організація" (2016)
Робоча програма навчальної дисципліни "Управлінський облік: методи і моделі" (2016)
Робоча програма навчальної дисципліни "Глобалізація економіки та гармонізація обліку, звітності та аудиту" (2016)
Вибіркові дисципліни:
Робоча програма навчальної дисципліни "Конвергенція національної та міжнародної систем обліку, звітності та аудиту" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Інтегрована звітність агроформувань" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент в оподаткуванні агроформувань" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Облікове забезпечення капіталізації національного багатства" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Обліково-інформаційне забезпечення розвитку сільських громад" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Облікове забезпечення економічної безпеки агропідприємництва" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фізіократичні доктрини в економічних дослідженнях" (2021)

 

 

 

Анкета опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньої програми
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньої програми
Анкета опитування здобувачів щодо виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною, соціальною підтримкою з боку ННЦ ІАЕ
Результати опитування здобувачів щодо виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною, соціальною підтримкою з боку ННЦ ІАЕ
Анкета опитування здобувачів для визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
Результати опитування здобувачів з визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
Анкета опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій в ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій в ННЦ "Інститут аграрної економіки"