Видання ННЦ ІАЕ

20 30_for_inn_str_dyv

__ грн

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування інноваційних стратегій диверсифікації діяльності агропромислових підприємств та науково-практичних рекомендацій щодо їх імплементації з метою ефективної реалізації стратегічних напрямів функціонування та розвитку та посилення власних конкурентних позицій на національних та світових ринках.

Для науковців, фахівців з економіки та управління підприємствами, аспірантів та студентів.

 

20 33_met_rek_z_obg


Опрацьовано теоретичні та методичні засади з визначення нормативної потреби основних засобів сільськогосподарського призначення, зокрема будівель і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної худоби, багаторічних насаджень, інших основних засобів на 1 га посівної площі, одну голову худоби та птиці, 1 т продукції залежно від рівня урожайності культур та продуктивності тварин.

Розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів та студентів аграрних вищих навчальних закладів.

   

2020 organizatsiya

Організація сімейних фермерських господарств: методичні рекомендації / укладачі [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк та ін.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2020. 92 с.

 Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо організації сімейних фермерських господарств. Може бути використане засновниками фермерських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими, інформаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами, науковими установами та освітніми закладами.

 

2020 21_akt_pro_inn


Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України та інших країн на інноваційній основі та актуальні проблеми, пов’язані з їх впровадженням. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

upr_ef_vyk_zem_ferm


Узагальнено наукові основи сталого землекористування в сільському господарстві, сутність земельного капіталу фермерських господарств, уточнено парадигмальні засади теорії земельної ренти. Систематизовано й поглиблено теоретичні засади формування й оцінювання ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств. Схарактеризовано ґенезу фермерства в Україні, виявлено тенденції його розвитку та визначено місце фермерських господарств в економіці сільського господарства. Здійснено комплексну оцінку економічної, соціальної та екологічної ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств. Досліджено орендний механізм формування землекористування фермерських господарств. Удосконалено організаційно-економічні засади підвищення ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств. Розроблено концепцію управління smart-спеціалізацією фермерських господарств у системі ефективного земельного менеджменту. Обґрунтовано стратегічні напрями управління фермерськими ланцюгами створення цінності і розвитку мережевих форм кооперації фермерських господарств.

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.

 

20 15_for_obi_ter_hro


Викладено інформаційно-аналітичні матеріали з питань стану і тенденцій формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості України. Проаналізовано процеси об’єднання в територіальні громади за рядом показників у цілому та окремо за сільськими, селищними і міськими ОТГ. Наведено показники динаміки, структури, середніх та інтервальних величин кількості, площі та чисельності населення ОТГ по Україні та регіонах. Окремим блоком висвітлено сільські населені пункти як складову об’єднаних територіальних громад. За результатами моніторингу й аналізу проміжних результатів адміністративно-територіальної реформи обґрунтовано перспективи та ризики соціально-економічного сільських територій, як наслідків реформи децентралізації.

Матеріали підготовлено з використанням даних електронного ресурсу http://decentralization.gov.ua/gromada.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів для використання в умовах адміністративно-територіальної реформи.

   

2020 14_str_nap_sta_roz

34 грн

На основі теоретичних положень, аналізу й оцінки сучасного стану визначено основні засади стратегії сталого розвитку сільських територій за напрямами: природно-ресурсний потенціал, поселенські аспекти, удосконалення управління сталим розвитком сільських територій, диверсифікація сільської економіки, зайнятість, підвищення життєвого добробуту та соціальний захист сільського населення; розвиток підприємництва й обслуговуючої кооперації, інноваційне забезпечення, поліпшення житлових умов, транспортної інфраструктури, послуг загальної освіти, медичної допомоги, агротуристичного та рекреаційного обслуговування, екологічної безпеки на сільських територіях, фінансове й інвестиційне забезпечення, кредитна підтримка, інформаційно-консультаційна діяльність щодо розвитку села і соціальної сфери.

Розрахована на спеціалістів органів управління, самоврядних організацій, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вузів.

 

2020 11_met_pol_sch_fun

36 грн

З метою удосконалення системи організаційно-економічних засад для забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому та світовому ринках розроблені методичні положення щодо функціонування системи економічних важелів підвищення споживчої вартості сільськогосподарської продукції. Висвітлені теоретичні та методологічні підходи оцінки та цінового стимулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції. Проведено аналіз особливостей стандартизації сільськогосподарської продукції за якісними показниками. Обґрунтована необхідність досягнення узгодження інтересів між інтегрованими ланками в процесі руху продукції «від лану до столу» з метою забезпечення продовольчої безпеки

Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, місцевого самоврядування, господарств різних форм власності, представників агробізнесу, науковців.

   

20 12_tsi_syt_na_ryn


Представлено аналіз цінової ситуації основних ринків рослинницької продукції, а саме: зерно (пшениця, жито) та продукти його переробки (борошно, хліб), олійні культури (соняшник, ріпак, соєві боби) та соняшникова олія, плодові культури за 2015-2019 рр.

При підготовці матеріалів використані дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

20 13_tsi_syt_na_ryn


Охоплює аналіз цінової ситуації ринків основних видів тваринницької продукції, а саме: молоко, м'ясо великої рогатої худоби, м’ясо свиней, м’ясо птиці, яйця птиці та продуктів її переробки: молокопродукти (молоко,масло, сир, сметана), м’ясні продукти (яловичина без кістки, тазостегнова частина яловичини, свинина з кісткою, відруби стегна свиней, сало, тушки курей) за 2015-2019 рр.

При підготовці матеріалів використані дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

   

Сторінка 6 з 30

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>