Видання ННЦ ІАЕ

buleten 04 2014 225

30 грн.
Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

 

 

kysil rmetody i praktyka 2014 01

81 грн.
Узагальнено теоретико-методологічні засади формування та оцінки ефективності кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах. Наведено методи оцінки ефективності виробництва кормів та інвестицій на ці цілі. Проаналізовано стан розвитку виробництва і використання кормів. Обґрунтовано пропозиції щодо методичних підходів і алгоритмів визначення капіталоос-нащеності та норми прибутку в кормовиробництві, формування організаційно-економічних відносин, державної підтримки інвестицій, стратегічних цілей і напрямів інвестиційного забезпечення розвитку тваринництва і його кормовиробництва. На прикладі реального інвестиційного проекту запропоновано нові підходи до обґрунтування варіантів кормозабезпечення тваринництва.

Розрахована на практичних працівників, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, студентів, менеджерів, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу.

   

method rekomend demyan 2014 01

10 грн.
Основні вимоги до бюджетного фінансування (підтримки) сільського господарства - ефективність і цільовий характер. Практично ці вимоги реалізуються через Державні цільові програми, в яких, окрім цільового характеру використання бюджетних коштів, передбачається їх ефективність.

В методичних рекомендаціях викладені методичні підходи до визначення ефективності бюджетних програм як на стадії планування, так і фактичних результатів після закінчення їх виконання, а також аналізу цільового використання бюджетних коштів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

 

prognoz 2014 06 201401

10 грн.
Спрогнозовано обсяги виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України на 2014 рік без урахування території Автономної Республіки Крим.

Наведена динаміка виробництва продукції за ряд років.

Прогнозні показники у 2014 році порівняні з обсягами, досягнутими за 2013 рік.

Може бути використано для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, застосування безпосередньо товаровиробниками та для внутрішніх потреб країни, обсягів її експорту та імпорту.

   

zakupivelni 03 201401

25 грн.
Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

 

rozvytok samoregelyuvannja 201401

12 грн.
Обґрунтовано шлях вирішення проблеми розвитку системи самоврядування в АПК України через підвищення ролі функціонуючих в агропродовольчій сфері економіки громадських об’єднань, які представляють інтереси підприємств аграрного бізнесу, через передачу їм частини державних повноважень із регулювання ринків сільськогосподарської продукції і продовольства та управління розвитком АПК на місцевому, регіональному і загальнодержавному рівнях. Наведено текст проекту Закону України «Про особливості діяльності громадських галузевих об’єднань у агропродовольчій сфері», опрацьованого авторами.

Розрахована на працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науковців та практиків агропромислового виробництва.

   

obkl kagarlyk labour 2014201

19 грн.
Розроблено на матеріалах, наданих районними організаціями та місцевими радами Кагарлицького району Київської області.

Проаналізовано ситуацію із зайнятістю в населених пунктах району, виробничих і невиробничих галузях, окремих підприємствах та організаціях.

Розраховано на використання органами державної влади та місцевого самоуправління, службами зайнятості, а також науковими закладами для аналізу соціально-економічного розвитку сільських територій.

 

obkl mesel pidsumky 2014201

17 грн.
Про підсумки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні та його ефективність в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік і прогноз на 2014 рік / [Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М., Грищенко О.Ю., Душко М.П., Волосюк Ю.В., Мазуренко О.В.] ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 76 с.

 

У виданні визначено обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за категоріями господарств і його ефективність в сільськогосподарських підприємствах у 2013 р. та опрацьовано прогноз на 2014 рік.

Валові збори сільськогосподарських культур на поточний рік визначено на основі даних Міністерства аграрної політики та продовольства України про посівні площі та показників урожайності, спрогнозованої в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».

Може бути використано для прийняття управлінських рішень з питань розвитку сільського господарства України, її регіонів і визначення пріоритетності при державному регулюванні розвитку галузей.

   

obkl vyrobn sg prod mesel

18 грн.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні та її собівартість і дохідність в сільськогосподарських підприємствах (розрахункова за 2014 р. і прогноз на 2015 р.) (січень 2015 р.) / [Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Грищенко О.Ю., Душко М.П.] ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. -К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. - 56 с.

 

 

Наведено динаміку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за категоріями господарств за ряд років.

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2015 році.

Порівняні прогнозні показники виробництва у 2015 році з очікуваними обсягами за 2014 рік та досягнутими в 2013 році.

Розрахунково визначена ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах в 2014 році та опрацьовано прогноз на 2015 рік.

Може бути використаний для прийняття управлінських рішень з питань розвитку сільського господарства України та визначення пріоритетності розвитку галузей, обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

obkl zakupiv 02 2014201

25 грн.
Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

   

Сторінка 6 з 14

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>