2016 08 cover cr

У процесі здійснення аграрної реформи в Україні виникла необхідність створення періодичного видання з проблем економіки сільськогосподарського виробництва. У 1994 році був заснований міжнародний науково-виробничий журнал „Економіка АПК”, засновниками якого є Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”, Луганський національний аграрний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Сумський національний аграрний університет.

Журнал внесено в оновлений Перелік наукових фахових видань України з економічних наук під назвою «Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» (підстава: Постанова ВАК України №1-05/6 від 6.10.2010).

ISSN 2221-1055 Журнал 1 березня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

Журнал включено в 2013 році до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Російська наукова електронна бібліотека: сайт: http://elibrary.ru; EBSCO Publishing, Inc., США, сайт: www.ebscohost.com; Ulrich’s Periodicals Directory USA, США, сайт: ulrichsweb.com; Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського, Україна, сайт: http://nbuv.gov.ua; Index Copernicus, Польща.

Міжнародний науково-виробничий журнал “Економіка АПК” є провідним періодичним виданням економічного профілю з питань розвитку агропромислового комплексу країни. Видання розраховане на керівників і спеціалістів АПК, науковців, студентів, широкий загал сільських читачів.

Журнал “Економіка АПК” входить до переліку фахових наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень у галузі економіки. У журналі виділені рубрики за змістовим характером: "Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу", „Аграрна політика і реформування”, „Економіка агропромислового виробництва”, „Аграрний ринок”, „Ціноутворення та цінова політика”, „Фінансові відносини та бухгалтерський облік”, „Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери”, „Аграрний менеджмент і підприємництво”, „Розвиток сільських територій і соціальна сфера села”, „Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал”, „Управління та інформаційне забезпечення”, „Зовнішньоекономічні відносини”, „Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери”, „Проблеми економічної теорії”, „Історія аграрної економічної думки”, „Досвід господарювання в аграрній сфері”, „Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва”, „Наукова дискусія”, „Наукове життя”. „Сторінка молодого науковця», „Конференції. Конгреси. Симпозіуми”, „Новини АПК”, „Наукові видання з актуальних проблем АПК”, „Законодавчі та нормативні акти”, „Критика і бібліографія”.

Редакційна колегія журналу приймає до друку статті, які відповідають вимогам до наукових статей і мають такі обов’язкові рубрики: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основних результатів дослідження з елементами новизни; висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

Вимоги щодо подання статей.

 

  Поштова адреса редакції журналу „Економіка АПК”:
  03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, кім. 211
  Електронна адреса:
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

  Веб-сайт: eapk.org.ua
  Контакти: тел. 258-31-12, 259-73-86


  Продовжується передплата на 2017 рік

  Міжнародного науково-виробничого журналу „Економіка АПК”.
  Передплатний індекс у Каталозі видань України – 74161