22 7_fin_mek_sta


У збірнику викладено матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансовий механізм сталого аграрного розвитку: сучасний стан та перспективи» (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, 17 грудня 2021 року), з актуальних питань національної та аграрної економіки, фінансів, банківської справи, податкового та бюджетного регулювання, цифрових фінансових технологій, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, які спрямовані на науковий пошук, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо удосконалення фінансового механізму сталого аграрного розвитку.

Тексти матеріалів тез подані в авторській редакції. Відповідальність за точність, достовірність і зміст поданих матеріалів несуть автори. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.