Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01
у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки»

З порядком оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів можна ознайомитися тут

ДатаПункт порядку денногоНауковий керівник (консультант)Офіційні опонентиЧас початку
30.01.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Гуторова Андрія Олександровича на тему: «Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Лупенко Ю.О. д.е.н., проф. Андрійчук В.Г. (відгук)
д.е.н., доцент Данкевич Є.М. (відгук)
д.е.н., проф. Лендєл М.А. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Рибака Ярослава Ярославовича на тему: «Розвиток молочарських обслуговуючих кооперативів» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Малік М.Й. д.е.н., проф. Молдаван Л.В. (відгук)
д.е.н., проф. Свиноус І.В. (відгук)
14:00 
26.12.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Безкровного Миколи Федоровича на тему: «Формування і розвиток регіональних інформаційно-консультаційних (дорадчих) служб» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Кропивко М.Ф. д.е.н. Красноруцький О.О. (відгук)
д.е.н. Мармуль Л.О. (відгук)
д.е.н., проф. Свиноус І.В. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Петер Марії Володимирівни на тему: «Удосконалення управління в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України Горьовий В.П. д.е.н., проф. Зіновчук В.В. (відгук)
к.е.н., доцент Макушок О.В. (відгук)
14:00 
14.11.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Івченка Вадима Євгеновича на тему: «Організаційно-економічні трансформації аграрного сектора економіки України» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, чл.-кор. НААН Кириленко І.Г. д.е.н., проф., чл.-кор. НААН Липчук В.В. (відгук)
д.е.н., проф. Талавиря М.П. (відгук)
11:00
31.10.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Боднар Ольги Василівни на тему: «Формування та розвиток механізму ціноутворення на продукцію рослинництва в Україні (теорія, методологія, практика)» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Шпичак О.М. д.е.н., проф. Варченко О.М. (відгук)
д.е.н., проф. Дем'яненко С.І. (відгук)
д.е.н., проф. Пасхавер Б.Й. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чекамової Олени Іванівни на тему: «Формування і реалізація інноваційного потенціалу розвитку рисівництва» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, чл.-кор. НААН Володін С.А. д.е.н., проф. Витвицька О.Д. (відгук)
д.е.н., проф. Курило Л.І. (відгук)
14:00 
26.09.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Куця Олександра Івановича на тему: «Формування ефективної продовольчої системи України в умовах глобалізації» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Сичевський М.П. д.е.н., проф. Зінчук Т.О. (відгук)
к.е.н., Кірєєва Е.А. (відгук)
11:00
 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Топова Аркадія Георгійовича на тему: «Інвестиційно-інноваційний розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Лупенко Ю.О. д.е.н., проф. Волощук К.Б. (відгук)
к.е.н., Белоус І.В. (відгук)
14:00 
04.07.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Карасьової Наталії Анатоліївни на тему: «Розвиток експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора економіки» (автореферат, дисертація) д.е.н., доцент Яценко О.М. д.е.н., проф. Кваша С.М. (відгук)
д.е.н., проф. Могильний О.М. (відгук)
д.е.н., проф. Шебаніна О.В. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Прудивус Лілії Валеріївни на тему: «Розвиток державної підтримки підприємництва у сільськогосподарському виробництві» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, Горьовий В.П. д.е.н., проф. Лопатинський Ю.М. (відгук)
к.е.н., доцент Новікова Н.Л. (відгук)
14:00
 27.06.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Кропивка Максима Михайловича на тему: «Економічні передумови розивтку селянських господарств України» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Малік М.Й. д.е.н., проф. Збарський В.К. (відгук)
д.е.н., проф. Свиноус І.В. (відгук)
д.е.н., проф. Кальченко С.В. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Заяця Романа Вікторовича на тему: «Управління власністю в аграрних підприємствах» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Малік М.Й. д.е.н., проф. Осецький В.Л. (відгук)
к.е.н. Пронько Л.М. (відгук)
14:00
11.01.2017  Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дудник Оксани Сергіївни на тему: «Розвиток аграрного підприємництва в малих формах господарювання» (автореферат, дисертація) к.е.н., с.н.с. Козак О.А. д.е.н., проф. Збарський В.К. (відгук)
к.е.н., доц. Ковалюк Б.І. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ревенка Сергія Олександровича на тему: «Розвиток аграрного ринку та формування продовольчої безпеки» (автореферат, дисертація) к.е.н. Саблук В.П. д.е.н., доц. Федун І.Л. (відгук)
к.е.н., доц. Гнатюк І.Б. (відгук)
14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2014-2015)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2016)

Розвиток молочарських обслуговуючих кооперативів