Голова: Саблук Петро Трохимович, д.е.н, проф., 08.00.09.
Заступник: Навроцький Степан Аркадійович, д.е.н., проф., 08.00.08.
Вчений секретар: Жук Наталія Леонідівна, к.е.н., с.н.с., 08.00.09.
Члени ради: Вдовенко Лариса Олександрівна, д.е.н., доцент, 08.00.08;
Виговська Наталія Георгіївна, д.е.н, проф., 08.00.08;
Дем’яненко Микола Якович, д.е.н, проф., 08.00.09;
Жидяк Олександра Романівна, д.е.н., доцент, 08.00.08;
Жук Валерій Миколайович, д.е.н, проф., 08.00.09;
Лупенко Юрій Олексійович, д.е.н, проф., 08.00.08.
Метелиця Володимир Михайлович, д.е.н., с.н.с., 08.00.08;
Непочатенко Олена Олександрівна, д.е.н, проф., 08.00.08;
Петрук Олександр Михайлович, д.е.н, проф., 08.00.09;
Проданчук Михайло Андрійович, д.е.н., доцент, 08.00.09;
Синчак Віктор Петрович, д.е.н, проф., 08.00.08;
Шевчук Володимир Олександрович, д.е.н, проф., 08.00.09.