Видання ННЦ ІАЕ

23 13_roz_sil_koo_v


Викладені результати теоретико-аналітичної оцінки засад формування, тенденцій розвитку та функціонування форм організації господарської діяльності на селі на основі кооперації та інтеграції в умовах воєнного стану з окресленням перспективи післявоєнної відбудови аграрної економіки.

Дослідження виконано в рамках прикладної тематики відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» на 2021 – 2023 рр: «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392). Розраховано на науковців, працівників освітніх закладів, органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

 

23 02_pro_vyr_sil_pro


Викладено матеріали прогнозу обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та розрахунок вартості валової продукції сільського господарства України у 2023 році.

Наведено порівняння прогнозних показників 2023 року з досягнутими обсягами виробництва у попередні роки.

Розраховано на фахівців державних й регіональних органів управління агропромисловим розвитком, сільськогосподарських підприємств, господарських об’єднань, громадських організацій науковців, експертів.

Може бути використаний при плануванні виробництва та визначенні обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту й імпорту, при формуванні цін на неї, для оцінки перспектив розвитку аграрного бізнесу.

   

2022 strategiya


Стратегію розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України розроблено в рамках досліджень відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” при виконанні науководослідних робіт за напрямами: „Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій” (номер державної реєстрації 0121U108392);

„Забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств на засадах соціально-економічної інклюзивності та сталості” (номер державної реєстрації 0121U108397). Розраховано на науковців, працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

Стратегія розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк та ін. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2022. 32 с.

 

22 22_for_ta_fun_int


Викладені результати науково–аналітичних оцінок формування та функціонування інтегрованих структур на засадах сталого розвитку сільських територій, одержані в рамках дослідної роботи відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» при виконанні теми «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392), зокрема визначені особливості організації і результативність господарювання інтегрованих структур в умовах воєнного часу, окреслено пріоритетні завдання у контексті перспективи відновлення аграрного сектору економіки.

Дослідження виконано згідно з положеннями рішення Президії Національної академії аграрних наук України щодо розробки науково обґрунтованих рекомендацій з організаційно-економічного забезпечення формування інтегрованих структур на засадах сталого розвитку сільських територій (Постанова Президії НААН №13/01 від 29 червня 2022 р., протокол №13). Розробка розрахована на науковців, працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва, підприємців.

Формування та функціонування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України на засадах сталого розвитку сільських територій / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, М. Й. Малік та ін.]; за. ред. О.Г. Шпикуляка Київ: ННЦ «ІАЕ», 2022. 52 с.

   

22 __kap_ahr_pid_ta


Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-ї річниці від дня народження доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НААН Підлісецького Гліба Макаровича (1937-2013), 8 вересня 2022 р. / редкол. : Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук та ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2022. – 389 с.

В збірнику представлені тези доповідей наукових співробітників та науково-педагогічних працівників, аспірантів провідних вітчизняних наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких розглядаються результати досліджень авторів.

У збірнику максимально точно відображається орфографія та пунктуація у роботах, запропонованих учасниками. Усі матеріали подаються в авторській редакції.

 

22 12_spi_dii_mal_ta


У рекомендаціях відображені організаційно-правові аспекти спільної діяльності у формі простого товариства як можливої альтернативи сільськогосподарським кооперативам.

Розраховані на представників малого та середнього сільськогосподарського підприємництва, студентів, викладачів, наукових працівників, а також інших осіб зацікавлених в організації й здійсненні спільної діяльності господарських суб’єктів без створення юридичної особи.

Розроблені відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за темами: «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392); «Забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств на засадах соціально-економічної інклюзивності та сталості» (номер державної реєстрації 0121U108397); «Забезпечення реалізації місії і функціональності галузевого інституту професійних бухгалтерів в умовах трансформації економічних служб аграрних підприємств» (номер державної реєстрації 0121U108393).

Спільна діяльність малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції як проста форма кооперації (у формі договору простого товариства): методичні рекомендації / Ю.О. Лупенко, М.Й Малік, О.Г. Шпикуляк та ін. К. : ННЦ «ІАЕ», 2022. 60 с.

   

22 08_pro_vyr_sil_pro


Представлені матеріали прогнозу обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні, розробленого на підставі багаторічних досліджень Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з урахуванням фактичних даних про стан галузі на 01 червня 2022 року.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2022 року з досягнутими обсягами виробництва продукції за попередні роки.

Може бути використаний при розробці стратегічних та поточних планів розвитку сільського господарства, прийняття відповідних управлінських рішень, розробці продуктових балансів по окремих видах сільськогосподарської продукції і продовольства, визначення перспективних напрямів та параметрів виробництва, можливих обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також при формуванні відповідних цін.

Розрахований на працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських професійних організацій, підприємців усіх рівнів, наукових працівників, викладачів, аспірантів, докторантів та всіх, хто цікавиться економічним розвитком аграрного виробництва.

 

22 09_eks_ukr_mol_pro


Видання підготовлене для використання в практичній діяльності представниками органів державного управління у сфері молоко-продуктового підкомлексу АПК України, учасниками та експертами ринку молокопродуктів, науковцями та іншими особами, які професійно цікавляться питаннями розвитку молоко-продуктового підкомлексу АПК.

   

22 11_mon_tsi_na_ukr


Науково-аналітичне видання охоплює аналіз цінової ситуації на ринках молока, молокопродуктів та яєць. Представлена помісячна динаміка та аналіз закупівельних цін сільськогосподарських підприємств, оптово-відпускних цін переробних підприємств та споживчих цін на сировину та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях за 2017-2021 роки.

При підготовці матеріалів використані дані періодичної звітності Державної служби статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Науково-аналітичне видання розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

22 ___oci_efe_zap


Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» здійснив моделювання потенційних наслідків переходу суб'єктів агропровольчого ланцюга на сплату єдиного податку третьої групи, що по суті є формою податку з обороту з метою оцінювання ефективності запропонованого податкового інструментарію стимулювання розвитку АПВ в умовах воєнного (надзвичайного) стану.

Розрахована на суб'єктів агропромислового виробництва, науковців, фахівців органів державного і місцевого управління, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.

   

Сторінка 1 з 30

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>