Видання ННЦ ІАЕ

skan knyhy 7

153 грн.
Викладено результати наукових досліджень за напрямком науково-технічної програми 39 "Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва й розвитку сільських територій", напрацьовані колективом авторів у 2011-2015 рр. Обгрунтовано теоретичні й методологічні засади організації та управління розвитком конкунентоспроможного соціально спрямованого агропромислового виробництва в умовах децентралізації влади та розвитку міжгосподарського й громадського самоврядування.

 

 

cover analiz web

136 грн.

Видання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз і прогноз кон’юнктури 6 ринків продукції тваринництва: молоко, м’ясо великої рогатої худоби, м’ясо свиней, м’ясо птиці, яйця птиці, мед.

 

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

   

DemCoverWebДем’яненко Микола Якович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969–2015 роки / НААН, ННЦ «ІАЕ», ННСГБ ; уклад. В. М. Алексійчук, О. П. Анікіна, В. А. Вергунов, В. М. Жук, Н. Л. Жук, Л. А. Кириленко, М. І. Кісіль, Б. В. Мельничук, С. А. Навроцький, О. Д. Радченко, П. А. Стецюк, Л. Д. Тулуш ; наук. ред. В. М. Жук, В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало,  Ю. О. Лупенко, В. М. Жук. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 360 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННЦ «ІАЕ», ННСГБ).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну і громадську діяльність М.Я. Дем’яненка – академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним проведено дослідження в галузі аграрної економіки з проблем обліку, фінансів, кредитів. Його наукові праці добре відомі не лише в Україні, а й за її межами.

 

formuv nauk shkoly sab web

200 грн.
Розкрито зміст наукових здобутків учених економістів-аграрників у період агроекономічних трансформацій на прикладі одного із напрямів наукових досліджень у рамках становлення, розвитку й апробації наукової школи, адже наукова думка, що визріває в результаті досліджень, є живим джерелом знань.

 

   

nyzhniy600x450Професор Нижній Микола Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1950–2003 роки / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ» ; уклад. : В. А. Чалаван, Т. В. Лютик ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Ю. О. Лупенко. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 112 с. : портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України» / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ» ; кн. 59).

 

У виданні відображено основні етапи життя, дослідницьку, науково-виробничу, організаційну, громадсько-політичну, державотворчу діяльність М. І. Нижнього – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки Української РСР, видатного вченого в галузі оплати сільськогосподарської праці.

Професор М. І. Нижній зробив суттєвий внесок у розвиток теорії оплати аграрної праці та практичне впровадження її систем і форм у сільськогосподарських підприємствах. Він був методологом й організатором в області оплати праці працівників сільського господарства в Україні у другій половині ХХ століття.

Науковий доробок вченого формує понад 160 наукових праць. Наукова школа професора М. І. Нижнього налічує близько 30 здобувачів наукових ступенів кандидатів і докторів економічних наук.

 

 

prognoz 2015 06 obkl cr

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2015 році.

Порівняно прогнозні показники у 2015 року з досягнутими обсягами за 2014 рік.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

   

Повний текст видання

Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних змін. Обґрунтовано основні механізми аграрної політики держави для реалізації пріоритетів розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства, забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках з урахуванням системних економічних перетворень.

Розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький   контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих    структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

Читати повний текст

 

yurchyshyn pokazhchyk-2015 cover web 600x450

75 грн.
Юрчишин Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1956–2014 роки. До 90-річчя від дня народж. / НААН, ННСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Л. В. Грабовська ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; авт. нарисів Ю. О. Лупенко, В. Г. Андрійчук. – 3-тє вид., доповн. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 208 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ННСГБ).

У виданні відображено основні етапи життя, виробничу, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну діяльність В.В. Юрчишина – доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника, автора фундаментальних праць з проблем аграрної реформи і аграрної політики, реформування аграрних відносин, переходу аграрної сфери України до ринкових відносин, опрацювання науково-методологічного базису трансформації вітчизняної агросфери на засадах соціоекономіки.

   

171 potochna konjunktura i prognoz rynkiv cover600x450px72dpi

65 грн.
Ринкові звіти підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

 

Двадцять перший випуск «Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2014/15 маркетинговий рік» охоплює аналіз і прогноз кон’юнктури 10 ринків з таких видів агропродуктів: зерно, ріпак, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, плоди і ягоди, корми, молоко, м’ясо великої рогатої худоби, яйця птиці.

 

teoretyko metodologichni zasady otsinok efektyvnosti agrobiznesu 600x450

26 грн.

Наведено основні теоретичні та методологічні положення щодо оцінок ефективності агробізнесу. Обґрунтовуються критерій, види витрат та ефектів,   показники і методичні особливості проведення спеціальних оцінок ефективності для різних учасників агробізнесу.

 

Розрахована на працівників наукових і освітніх установ, органів державного управління, аграрних підприємств, аспірантів і студентів.

   

Сторінка 8 з 17

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>