Заснована 1956 р. у складі створеного інституту. У методичному плані підпорядкована Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці (ЦНСГБ) НААН.

Загальний фонд складається з книжкового фонду та періодичних видань і нараховує понад 78596 бібліотечних одиниць переважно з питань економіки та організації агропромислового виробництва, розвитку аграрних. У складі фонду понад 3500 примірників іноземної літератури. Крім того, є фонд дисертацій та авторефератів.

Значним надбанням бібліотеки є фундаментальні праці вчених економістів-аграрників України: Туган-Барановського М.І., Романеска І.Н., Сторожука О.О., Нижнього М.І., Онищенка О.М., Лукінова І.І., Першина П.М., Дем’яненка М.Я., Гайдуцького П.І., Саблука П.Т., Лупенка Ю.О., Шпичака О.М., Юрчишина В.В., Месель-Веселяка В.Я., Маліка М.Й., Якуби К.І., Підлісецького Г.М. та інших. З відомих раритетів у бібліотеці є: Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгаузь, И.А. Ефронъ. – С.-Петербургъ, 1904. – Т. 1-82.; Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наукъ. – С.-Петербургъ: Изд. А.Ф. Деврина, 1909, – Т. І-ХІ. Є також ряд інших повних енциклопедичних видань.

Працівники бібліотеки систематично комплектують фонди новою літературою: через книгарні, безкоштовний книгообмін з іншими бібліотеками, надходження від інститутської дільниці оперативного друку та через підписку на періодичні видання.

Нова література обробляється на комп’ютерах і заноситься в базу даних „Бібліотека ІАЕ”, що включає 2 частини: нові надходження та праці та праці співробітників інституту. Завдяки комп’ютеризації база „Нові надходження” прискорює пошук за темами.

До послуг користувачів каталоги: алфавітний, систематичний, тематичний. Є окремі картотеки авторефератів, дисертацій, наукових праць співробітників.

Згідно з тематикою науково-дослідних робіт у каталогах своєчасно відкриваються нові рубрики. Зокрема, систематичний каталог включає такі: аграрна реформа в Україні; ринок і ринкові відносини; підприємництво в сільському господарстві; питання власності в сільському господарстві; маркетинг та ін.

Основним завданням бібліотеки є інформаційне забезпечення наукових працівників, аспірантів, викладачів та спеціалістів аграрного профілю. Щороку пересічно обслуговується понад 400 зареєстрованих читачів. Серед користувачів бібліотеки – академіки, члени-кореспонденти НААН, доктори і кандидати наук. Щорічно тут реєструється біля 7000 відвідувань і видається понад 30000 документів. Завдяки комп’ютерам читачі обслуговуються в режимі „запитання-відповідь”, оперативно надаються сотні довідок і консультацій.

Щорічно організовуються 4-6 книжкових виставок та понад 10 переглядів літератури.

Проводяться персональні виставки, присвячені ювілейним датам вчених інституту.

Бібліотека бере участь в організації конгресів, конференцій, нарад, семінарів та виставок, що проводяться в інституті та за його межами.