22 14_ino_inv_roz_rynІнноваційно-інвестиційний розвиток ринків технічних засобів, насіння та технологій у рослинництві: Монографія / [О. В. Захарчук, О. В. Вишневецька, Я. Ф. Навроцький та ін.]; за ред. О. В. Захарчука. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2022. 264 с.

Опрацьовано теоретичні та практичні засади інноваційно-інвестиційного розвитку ринків технічних засобів, насіння та технологій в аграрному секторі економіки України, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення основних виробничих засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарства насінням і садивним матеріалом.

Розрахований на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.