Видання ННЦ ІАЕ

23 45_mohylnyi_vidnosyny


ISBN 978-966-669-586-7

Висвітлено результати політико-економіко-історичного аналізу аграрних (земельних) відносин, показано визначальну роль українських селян щодо їх розвитку, активну участь у становленні української державності та формуванні модерної української нації. Розкрито передумови, перебіг подій та наслідки грабіжницької колоніальної політики метрополій на теренах України, що призвела до безпрецедентних людських жертв серед селян, колосальних матеріальних втрат, хижацької експлуатації земельних та інших природних ресурсів.

Розраховано на вчених та науково-педагогічних працівників, управлінців органів державної влади й органів місцевого самоврядування, молодих науковців і студентів, а також на всіх, хто переосмислює чи вперше опановує історичні уроки аграрних (земельних) відносин в Україні.

 

 

23 07_rent_grud


Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2022 році: методика і розрахунки (грудень 2022 року) / [Лупенко Ю. О., Нечипоренко О. М., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.]; за ред. Ю. О. Лупенка, О. М. Нечипоренка. Київ : ННЦ „ІАЕ”, 2023. – 60 с.

ISBN 978-966-669-568-3

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України, що звітуються перед Держстатом. Проведено розрахунки прогнозу очікуваних вказаних показників у 2022 р. з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 грудня 2022 р., стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 11 місяців 2021 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати в регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в аграрних управлінських структурах на державному, регіональному, районному рівнях та сільськогосподарських підприємствах, у навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах, а також галузевими громадськими обʼєднаннями.

 

   

23 18_moni_i_kv


Науково-аналітичне видання охоплює цінову ситуацію 34-х видів продуктів харчування. Представлена помісячна динаміка споживчих цін за 2020-2022 рр. і перший квартал 2023 р. та проведено їх аналіз.

При підготовці матеріалів використані дані періодичної звітності Державної служби статистики України.

Науково-аналітичне видання розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

 

 

23 06_ekon_meha_funk_agra


ISBN 978-966-669-567-6

Досліджено проблеми розвитку аграрного ринку України, зокрема особливості формування попиту за низької купівельної спроможності населення. Встановлено місткість внутрішнього ринку продовольства нормативну за мінімальних і раціональних норм споживання та фактичну. Остання практично на 30% виявилася нижчою за розраховану на основі раціональних норм, що свідчить про додаткові можливості поповнення доходів агарного сектору. Виявлено, що навіть за підвищення платоспроможного попиту населення, поліпшення споживання нівелюється через зростання цін на продукти харчування. Споживання групи населення з вищими практично втричі загальними доходами порівняно з групою з найнижчим матеріальним забезпеченням, значно краще за кількістю та якістю продуктів харчування. Рівень споживання є еластичним відносно платоспроможного попиту лише для груп населення з нижчими доходами.

Визначено рівень заробітної плати українців за умов 2021 р. при якому рівень споживання основних продуктів харчування відповідає раціональним нормам. Зважаючи на підвищення інфляції на більшість продтоварів та незначне урядове підвищення мінімального рівня заробітної плати, в найближчій перспективі змін у структурі «споживчого кошика» населення України не очікується.

Детально проаналізовано тенденції розвитку ринків зерна, плодів та овочів, м’яса, молока. Наведено основні напрями удосконалення економічного механізму розвитку аграрного ринку.

Науково-виробниче видання розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

   

23 05_zaharchuk


У книзі висвітлено життєвий шлях та наукову, педагогічну і громадську діяльність О. В. Захарчука – доктора економічних наук, професора, відомого вченого, економіста-аграрника. Ним виконано дослідження з питань інвестицій, ефективності основних засобів та матеріально-технічних ресурсів сільського господарства, їх нормування та прогнозування. Науковець активно поширює знання щодо ринку насіння, сортів рослин, інтелектуальної власності, доцільності державної допомоги для проведення науково-технічної експертизи та селекції у профільних виданнях та пресі. Його науковий доробок добре відомий в Україні та за її межами.

 

 

 

 

23 02_pro_vyr_sil_pro


Викладено матеріали прогнозу обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та розрахунок вартості валової продукції сільського господарства України у 2023 році.

Наведено порівняння прогнозних показників 2023 року з досягнутими обсягами виробництва у попередні роки.

Розраховано на фахівців державних й регіональних органів управління агропромисловим розвитком, сільськогосподарських підприємств, господарських об’єднань, громадських організацій науковців, експертів.

Може бути використаний при плануванні виробництва та визначенні обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту й імпорту, при формуванні цін на неї, для оцінки перспектив розвитку аграрного бізнесу.

   

23 29_eksp_hryb


ISBN 978-966-669-576-8

Довідник висвітлює практичні поради з експорту свіжих грибів до ЄС. Близько 584 конкретних товарів класифіковані у розділах 07 та 08 митної номенклатури. Для кожного з них встановлюються та застосовуються окремі правила, норми та вимоги щодо ринку та обробки. Даний довідників має на меті інформувати потенційних експортерів щодо особливостей експорту саме свіжих грибів. Наприклад, які тарифи застосовуються, які конкретні забруднюючі речовини та їхній максимально допустимий вміст для цього товару, а також який конкретний канал збуту (наприклад, журнал продукції) є в наявності.

Цей довідник охоплює ринок свіжих грибів ЄС і має на меті надати всю необхідну практичну інформацію експортерам для забезпечення дотримання законодавчих вимог та задоволення очікувань споживачів. Розуміння цих вимог, а також інформації про канали збуту свіжих грибів покупцям/імпортерам з ЄС дозволить потенційним українським експортерам краще підготуватися до переговорів з потенційно зацікавленими покупцями.

 

 

perelik 2022

   

2022 strategiya


Стратегію розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України розроблено в рамках досліджень відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” при виконанні науководослідних робіт за напрямами: „Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій” (номер державної реєстрації 0121U108392);

„Забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств на засадах соціально-економічної інклюзивності та сталості” (номер державної реєстрації 0121U108397). Розраховано на науковців, працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

Стратегія розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк та ін. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2022. 32 с.

 

22 22_for_ta_fun_int


Викладені результати науково–аналітичних оцінок формування та функціонування інтегрованих структур на засадах сталого розвитку сільських територій, одержані в рамках дослідної роботи відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» при виконанні теми «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392), зокрема визначені особливості організації і результативність господарювання інтегрованих структур в умовах воєнного часу, окреслено пріоритетні завдання у контексті перспективи відновлення аграрного сектору економіки.

Дослідження виконано згідно з положеннями рішення Президії Національної академії аграрних наук України щодо розробки науково обґрунтованих рекомендацій з організаційно-економічного забезпечення формування інтегрованих структур на засадах сталого розвитку сільських територій (Постанова Президії НААН №13/01 від 29 червня 2022 р., протокол №13). Розробка розрахована на науковців, працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва, підприємців.

Формування та функціонування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України на засадах сталого розвитку сільських територій / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, М. Й. Малік та ін.]; за. ред. О.Г. Шпикуляка Київ: ННЦ «ІАЕ», 2022. 52 с.

   

Сторінка 5 з 35

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>