Видання ННЦ ІАЕ

prognoz 2015 06 obkl cr

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2015 році.

Порівняно прогнозні показники у 2015 року з досягнутими обсягами за 2014 рік.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

Повний текст видання

Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних змін. Обґрунтовано основні механізми аграрної політики держави для реалізації пріоритетів розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства, забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках з урахуванням системних економічних перетворень.

Розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький   контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих    структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

Читати повний текст

   

yurchyshyn pokazhchyk-2015 cover web 600x450

75 грн.
Юрчишин Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1956–2014 роки. До 90-річчя від дня народж. / НААН, ННСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Л. В. Грабовська ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; авт. нарисів Ю. О. Лупенко, В. Г. Андрійчук. – 3-тє вид., доповн. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 208 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ННСГБ).

У виданні відображено основні етапи життя, виробничу, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну діяльність В.В. Юрчишина – доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника, автора фундаментальних праць з проблем аграрної реформи і аграрної політики, реформування аграрних відносин, переходу аграрної сфери України до ринкових відносин, опрацювання науково-методологічного базису трансформації вітчизняної агросфери на засадах соціоекономіки.

 

171 potochna konjunktura i prognoz rynkiv cover600x450px72dpi

65 грн.
Ринкові звіти підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

 

Двадцять перший випуск «Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2014/15 маркетинговий рік» охоплює аналіз і прогноз кон’юнктури 10 ринків з таких видів агропродуктів: зерно, ріпак, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, плоди і ягоди, корми, молоко, м’ясо великої рогатої худоби, яйця птиці.

   

teoretyko metodologichni zasady otsinok efektyvnosti agrobiznesu 600x450

26 грн.

Наведено основні теоретичні та методологічні положення щодо оцінок ефективності агробізнесу. Обґрунтовуються критерій, види витрат та ефектів,   показники і методичні особливості проведення спеціальних оцінок ефективності для різних учасників агробізнесу.

 

Розрахована на працівників наукових і освітніх установ, органів державного управління, аграрних підприємств, аспірантів і студентів.

 

9 balansy silskogospodarskoi produktsii cover600x450px72dpi

17 грн.
Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Охоплює аналіз і прогноз балансів 33 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, тритикале, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, плоди, ягоди і виноград, молоко та молочні продукти, яловичина і телятина, свинина, м’ясо птиці, яйця.

У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання у розрахунку на одного жителя України.

Матеріали за 2014-2015 рр. наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя.

Дані по виробництву агропродукції за 2014 р. (попередні) та 2015 р. (прогнозні) використані з видання «Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні та її собівартість і доходність в сільськогосподарських підприємствах (розрахункова за 2014 р. і прогноз за 2015 р.) (січень 2015 р.)» за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 56 с.

   

8 zakupivelni optovo-vidpuskni tsiny cover600x450px72dpi

36 грн.
Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Internet-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

 

balansy 2011-2015 na 01.02.2015 crБаланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку Націонапьноґо наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Охоплює аналіз і прогноз балансів 33 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, тритикале, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, плоди, ягоди і виноград, молоко та молочні продукти, яловичина і телятина, свинина, м’ясо лггиці, яйця.

У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік ш середньодобове споживання у розрахунку на одного жителя України.

Матеріали за 2014-2015 рр. наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя.

Дані по виробництву агропродукції за 2014 р. (попередні) та 2.015 р. (прогнозні) використані з видання «Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні та її собівартість і доходність в сільськогосподарських підприємствах (розрахункова за 2014 р. і прогноз за 2015 р.) (січень 2015 р.)» за ред. Ю.О. Лупенка. В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. - 56 с.

   

rossoha cost management cover A5

65 грн.
Розглянуто еволюцію становлення категорій «вартість» і «вартість підприємства». Обґрунтовано інструментарій оцінки вартості як розрахункового вимірника цінності й узагальнюючого економічного показника ретроспективи діяльності, поточного стану і розвитку бізнесу. Висвітлено організаційні підходи до практики управління вартістю підприємства. Встановлено інноваційну сутність управлінської концепції підвищення вартості компанії. Розглянуто методологічні засади, методичні підходи та досвід оціночної діяльності. Проведено моніторинг показників вартісної оцінки і здійснено оцінку вартості досліджуваних молокопереробних підприємств. Визначено особливості, основні положення і шляхи управління підвищенням вартості підприємств молочної промисловості.

Для науковців, викладачів, фахівців агропромислового виробництва, суб’єктів оціночної діяльності, експертів-оцінювачів майна, аспірантів, студентів.

 

5 cover 225 normatyvna potreba

24 грн.
Опрацьовано теоретичні та методичні засади з визначення нормативної потреби основних засобів сільськогосподарського призначення, зокрема будівель і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної худоби, багаторічних насаджень, інших основних засобів на 1 га посівної площі, одну голову худоби та птиці, 1 тонну продукції залежно від рівня урожайності культур та продуктивності тварин.

Розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів та студентів аграрних вищих навчальних закладів.

   

Сторінка 5 з 14

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>