Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (англ.) (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (нім.) (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Підприємництво в аграрній сфері економіки" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Кооперація в сільському господарстві" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Торгівля і суб’єктивно-психологічні та етичні проблеми підприємництва" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки та бізнес-планування" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Статистичні методи прогнозування діяльності підприємства" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання соціально-економічних процесів" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність сільськогосподарських підприємств та розвиток соціального капіталу" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Правові засади підприємництва і біржова діяльність" (2020)
Вибіркові дисципліни:
Робоча програма навчальної дисципліни "Конвергенція національної та міжнародної систем обліку, звітності та аудиту" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Інтегрована звітність агроформувань" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент в оподаткуванні агроформувань" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Облікове забезпечення капіталізації національного багатства" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Обліково-інформаційне забезпечення розвитку сільських громад" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Облікове забезпечення економічної безпеки агропідприємництва" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фізіократичні доктрини в економічних дослідженнях" (2021)

 

 

 

Анкета опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньої програми та виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньої програми та виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем