Відповідно до Правил прийому в аспірантуру Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» для здобуття наукового ступеня доктора філософії та докторантуру для здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в 2019 році, затверджених Вченою радою ННЦ "ІАЕ" від 12 листопада 2018 р., Протокол №9, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» з 1 липня по 31 серпня 2019 р. оголошує набір в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії за галузями знань 05 − соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 − економіка і 07 − управління та адміністрування за спеціальностями: 071 − облік і оподаткування, 072 − фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент, 076 − підприємництво та біржова діяльність; та докторантуру за всіма вказаними вище спеціальностями

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, до докторантури − особи, які здобули науковий ступінь кандидата наук та мають результати наукових досліджень, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації

Підготовка в аспірантурі та докторантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснюється за рахунок:

− коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

− коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

 1. Заява на ім’я директора наукової установи.

 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює (додатково фотокартка 3x4).

 3. Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності).

 4. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о.

 5. Автобіографія.

 6. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

 7. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з додатком із зазначенням оцінок з навчальних дисциплін.

 8. Копія трудової книжки.

 9. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.

 10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

При вступі до докторантури, крім перерахованих у п. 1-9, подаються:

 • копія диплома доктора філософії (кандидата наук);

 • витяг з протоколу засідання структурного підрозділу наукової установи про рекомендацію щодо вступу до докторантури;

 • розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим працівником установи, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.

Довідки за телефоном (+38044) 258-31-80 − Лариса Миколаївна Малік.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду