Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує набір у 2021 році до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за галузями знань 05 − соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 − економіка і 07 − управління та адміністрування за спеціальностями: 071 − облік і оподаткування, 072 − фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент, 076 − підприємництво, торгівля та біржова діяльність (за кошти фізичних осіб).

До аспірантури, приймаються особи, які здобули ступінь магістра.

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

  1. Заява на ім’я директора наукової установи.
  2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює (додатково фотокартка 3x4).
  3. Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності).
  4. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о.
  5. Автобіографія.
  6. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
  7. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з додатком із зазначенням оцінок з навчальних дисциплін.
  8. Копія трудової книжки.
  9. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.
  10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Прийом документів з 01 липня по 31 серпня 2022 року.

Правила прийому до аспірантури Національного наукового центру ”Інститут аграрної економіки” для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2022 році затверджені рішенням вченої ради ННЦ «ІАЕ» протокол № 12 від 14 грудня 2021 р.

Довідки за телефоном:

(+38044) 258-31-80 та (+38097) 347-95-75 − Лариса Миколаївна Малік.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

sertyfikat 071

sertyfikat 076