Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує набір у 2023 році до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за галузями знань 05 − соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 − економіка і 07 − управління та адміністрування за спеціальностями: 071 − облік і оподаткування, 072 − фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 – менеджмент, 076 − підприємництво та торгівля за державним замовленням та за кошти юридичних та/або фізичних осіб (на умовах контракту).

До аспірантури приймаються особи, які здобули ОР "Магістр" або ОКР "Спеціаліст".

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

 1. Заява на ім’я директора наукової установи.
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює (додатково 4 фотокартки 3x4).
 3. Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності).
 4. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о.
 5. Автобіографія.
 6. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 7. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з додатком із зазначенням оцінок з навчальних дисциплін.
 8. Копія трудової книжки.
 9. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.
 10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).
 11. Копія військового квитка або приписного свідоцтва.
 12. Паперова папка для документів, 10 аркушів білого паперу формат а4, ручка для письма.

Документи, що подаються при вступі до докторантури:

Крім вище перерахованих документів подається:

 1. Копія диплома доктора філософії (кандидата наук).
 2. Витяг з протоколу науково-методологічного семінару (відповідної спеціальності) ННЦ «ІАЕ» про рекомендацію щодо вступу до докторантури.
 3. Розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук.
 4. Витяг з протоколу вченої ННЦ «ІАЕ», щодо рекомендації вступу до докторантури.

Скановані документи надсилати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Прийом документів з 01 липня по 31 липня 2023 року.

Вступні іспити - 15-25 серпня 2023 р.

Правила прийому до аспірантури Національного наукового центру ”Інститут аграрної економіки” для здобуття ступеня доктора філософії в 2023 році затверджені рішенням вченої ради ННЦ «ІАЕ» протокол № 5 від 06 квітня 2023 р.

Правила прийому до аспірантури Національного наукового центру ”Інститут аграрної економіки” для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2022 році затверджені рішенням вченої ради ННЦ «ІАЕ» протокол № 12 від 14 грудня 2021 р.

Довідки за телефоном:

(+38044) 258-31-80 та (+38097) 347-95-75 − Лариса Малік.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

3543

sertyfikat 071

sertyfikat 076

072 – фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - Умовна (відкладена) акредитація відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 (Додаток № 1 до протоколу засідання НАЗЯВО № 6 (35) від 25.04.2023 р.) - чинна до 25.04.2024 р.

073 – менеджмент - Умовна (відкладена) акредитація відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 (Додаток № 1 до протоколу засідання НАЗЯВО № 6 (35) від 25.04.2023 р.) - чинна до 25.04.2024 р.