Наукові конференції `2019
ДатаНазва заходуОрганізаторТермін подачі матеріалів
10-12.04.2019 II Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» Інститут зрошуваного землеробства НААН
18.04.2019 Всеукраїнська наукова інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
20.04.2019 Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації” Центр фінансово-економічних наукових досліджень
17.05.2019 ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
20.05.2019 XVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві», присвячена 80-й річниці від дня народження академіка НААН Валерія Петровича Бурката Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН
28.05.2019 Науково-практична конференція "Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів України" Інститут сільського господарства полісся НААН
30.05.2019 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва" Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль)
13-14.06.2019 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» Херсонський державний аграрний університет
4-5.09.2019 Всеукраїнська науково-перактична інтернет-конференція "Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології" Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
9-13.09.2019 Міжнародна науково-практична конференція "Математичне моделювання процесів у економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2019)" Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
13-14.09.2019 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики" Одеський національний економічний університет
17-19.09.2019 XX Міжнародний науково-практичний форум "Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій" Львівський національний аграрний університет
30.09.2019 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» Київський національний університет імені Тараса Шевченка
03.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва) Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
16-18.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: стратегія оптимального розвитку» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Наукові конференції 2018
Наукові конференції 2017
Наукові конференції 2016
Наукові конференції 2015
Наукові конференції 2014
Наукові конференції 2013

ХІV-й Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та спеціалістів «ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ»