Видання ННЦ ІАЕ

cover balansy 03 2014

18 грн.
Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Охоплює аналіз і прогноз балансів 33 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, тритикале, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, помідори, огірки, столові буряки, морква, цибуля, часник, капуста, плоди, ягоди і виноград, кормовий білок, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, яловичина і телятина, свинина, м'ясо птиці, яйця.

У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання у розрахунку на одного жителя України.

Дані по виробництву агропродукції за 2013 р. (попередні) та 2014 р. (прогнозні) використані з видання «Про підсумки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні та його ефективність в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік і прогноз на 2014 рік» за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 48 с.

 

sobivartist produkciy small

26 грн.

У даному виданні викладено методику визначення собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України та здійснено розрахунки цих показників, що очікуються в 2013 році з врахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2013 р. і Міністерства аграрної політики та продовольства України на 24 грудня 2013 р., даних Державної служби статистики України про стан тваринництва в Україні (ф. №24-сг) та про реалізацію продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма №21-заг) за 11 місяців 2013 року.

За вказаною методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах у послідуючих роках.

Може бути використана в учбовому процесі у вищих аграрних учбових закладах.

   

prognoz 2014cr

15 грн.

Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2014 році: науково-аналітичний прогноз / [Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.Я. Месель-Веселяк та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка та М.І. Пугачова. - К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 32 с.

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2014 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції та її ефективності, розвитку високоінтегрованих корпоративних агроформувань, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господарство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведені прогнози щодо загальної економічної ситуації та споживання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

 

obkladynka moloko

19 грн.

Автор висвітлює досвід організації високоефективної молочної галузі та системи переробки молока в Ізраїлі.

Брошура містить коротку історичну довідку про розвиток сільського господарства в Ізраїлі.

Охарактеризувавши сучасний стан ринку молока і молокопродуктів країни, автор окреслює перспективи його розвитку, а також розглядає роль професійних організацій у цьому процесі.

Книга розрахована на працівників наукових та державних установ, громадських організацій та підприємницьких структур в аграрній сфері, а також викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, широке коло читачів, які цікавляться даною тематикою.

   

32 грн.

Збірник містить матеріали доповідей науково-практичної конференції «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку». У доповідях відображено погляди авторів на стратегічні та програмні питання розвитку сільськогосподарського дорадництва України, що відображені в «Стратегії розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні», «Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва» та Плані заходів щодо реалізації «Концепції формування державної системи сільськогосподарського до-радництва» на період до 2015 року.

Розраховано на дорадників, експертів-дорадників, керівників та фахівців агропромислового виробництва, державних органів управління, науковців, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

Матеріали друкуються в авторській редакції.

 

strateg agro econom 2013У збірнику публікуються матеріали Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, присвячених обговоренню «Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року», підготовленої Національною академією аграрних наук України, Мінагро-політики України та ННЦ „Днститут аграрної економіки”.

Збірник розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

ocinka s-g majna cr

65 грн.

Досліджено значення та актуалізацію на сучасному етапі питань оцінки сільськогосподарського майна та агробізнесу. Розглянуто процес інстуціоналізації експертної оцінки майна в АПК України, формування її формальних та неформальних інститутів. Розкрито проблеми практики оціночної діяльності та професійної оцінки майна в Україні. Окрему увагу приділено питанням переоцінки основних засобів у сільському господарстві, недолікам її практики та нормативно-правового регулювання. Розкрито організаційно-методологічні аспекти оцінки різних видів сільськогосподарського майна та підприємницької діяльності в галузі з урахуванням вітчизняних та міжнародних норм оцінки, специфіки економічних умов в Україні та особливостей аграрної сфери. Розрахована на науковців, аспірантів, керівників і спеціалістів підприємств аграрно-промислового комплексу, державних органів влади, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, експертів-оцінювачів.

 

obl copy cr

105 грн.

У монографії викладено результати наукових досліджень проблем інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства України з висвітленням сутності та функціональних ознак інноваційної діяльності в економіці; теорети-ко-методологічних аспектів формування і функціонування інтелектуального капіталу в агросфері; рольових характеристик інституту підприємницької діяльності, ринку як детермінаторів інновацій; організаційних форм упровадження інновацій; концептуальних положень інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства.

Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

obkl lukinovski cr

28 грн.

У науковому виданні публікуються матеріали виступів провідних вчених на засіданні теоретичного семінару, присвячених обговоренню важливих питань наукової спадщини академіка І.І. Лукінова та її значення в трансформаційних процесах АПК.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

 

invest project mini pig farm cr

75 грн.

 

На прикладі селянського господарства Баришівського району Київської області викладено методичні підходи до оцінки зразкового інвестиційного проекту створення сімейної ферми з вирощування та відгодівлі свиней.

Видання розраховане на голів і членів особистих селянських і осподарств, іх кооперативних формувань і об’єднань, органів державної влади та управління сільським господарством і органів місцевого самоврядування, науковців, працівників проектних організацій і агро-консалтингових формувань, аспірантів, студентів та інших зацікавлених осіб.

   

Сторінка 9 з 14

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>