Оголошення

nfduІдентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет) відповідно до статті 54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про Національний фонд досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України зі змінами, затвердженими рішенням Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (протокол №3 від 5 квітня 2024р.), оголошує конкурс щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Наукової ради), а саме:

 • 7 вакантних місць за секцією природничих, технічних наук та математики;
 • 5 вакантних місць за секцією біології, медицини та аграрних наук;
 • 4 вакантних місця за секцією соціальних та гуманітарних наук.

  Детальніше

   

hrom obhovМіністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освітив частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

Зазначена Методика розроблена на виконання пункту 5 Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540.

Детальніше

   

konkurs horyzontМіністерство освіти і науки України продовжує термін подання документів до 22 квітня 2024 року для участі в конкурсному відборі наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються коштом зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (наказ МОН від 11.04.2024 № 501).

Таке рішення було ухвалено у зв’язку із масованими ударами рф по об'єктах електрогенерації України, через що відбулися перебої з електропостачанням та доступом до інтернет-мережі.

Документи для участі в Конкурсі подаються в електронному вигляді в Національну електронну науково-інформаційну систему «URIS» за покликанням до 23 год. 59 хвилин 22 квітня 2024 року.

   

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 оголошує конкурси на здобуття наукової премії

«За кращу наукову розробку з питань аграрної економіки»

(постанова Вченої ради ННЦ «Інститут аграрної економіки»  від 26.04.2023 року, протокол № 6).

Згідно із Положенням про премії ННЦ «Інститут аграрної економіки» «За кращі наукові розробки з питань аграрної економіки», затвердженим наказом № ОД-22 від 10.05.2023 р. на підставі рішення вченої ради від 26.04.2023 р. (протокол № 6), Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує конкурс на здобуття наукової Премії Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» «За кращу наукову розробку з питань аграрної економіки».

До участі у конкурсі допускаються індивідуальні та/або колективні наукові розробки, закінчені не пізніше ніж у році, який передує року проведення конкурсу, відповідають предмету премії, мають наукову новизну і практичну цінність, підтверджену документально.

Право висувати роботи на здобуття премій надається вченим (науково-технічним) радам наукових установ і закладів вищої освіти, колегіям (президіям, правлінням) міністерств і відомств України.

На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні державних премій України та інших країн, іменних премій Національної академії наук України, премії HAAH «За видатні досягнення в аграрній науці», премії ННЦ «Інститут аграрної економіки» та премій наукових організацій іноземних держав або спеціальних премій інших відомств. На здобуття премії можуть бути висунені наукові праці лише після того, як мине не менше шести місяців, але не більше п’яти років після їх опублікування.

Авторський колектив роботи, висунутої на здобуття премії НААН, може складати не більше як п'ять осіб, які зробили найбільш вагомий внесок у її виконання. Не допускається включення до авторського колективу осіб, що раніше отримали відповідну  премію.

Організація, яка висунула наукову працю на здобуття премії, подає до ННЦ «Інститут аграрної економіки» у двох примірниках:

 • оформлену наукову розробку;
 • обґрунтоване подання (анотацію), що включає наукову характеристику роботи та її значення для аграрної науки;
 • відомості про автора (авторів) повністю без скорочень: прізвище, ім’я, по батькові, рік і місяць народження, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, службова поштова адреса, домашня поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон, ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду (кожного з авторів);
 • основні друковані праці з тематики поданої на конкурс роботи (перелік і завірені копії);
 • копії дипломів на відкриття, акти випробування або виробничої перевірки, накази і матеріали про впровадження розробок в агропромисловому виробництві та інші матеріали, що засвідчують наукову цінність роботи;
 • довідку про творчий внесок кожного з авторів висунутої роботи (у відсотках);
 • довідку про те, що робота, яка подається на конкурс, не була раніше удостоєна премії.

Згадані відомості підписуються автором (авторами), а їх відповідність засвідчується керівником і гербовою печаткою установи за місцем роботи.

Розглядатимуться матеріали, які відповідають вимогам цього конкурсу і надійшли до ННЦ «Інститут аграрної економіки» не пізніше 1 жовтня 2023 року.

Матеріали надсилати на адресу:

03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Телефон для довідок: (+38044) 258-43-21.

   

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує конкурс на зайняття посади завідувача відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності відділу.

Строк подання заяв – до 1 вересня 2023 року.

Документи надсилати на адресу: 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10, або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

Телефон для довідок : (044) 258-34-71; 258-32-14          .

електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

   

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує набір у 2023 році до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за галузями знань 05 − соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 − економіка і 07 − управління та адміністрування за спеціальностями: 071 − облік і оподаткування, 072 − фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 – менеджмент, 076 − підприємництво та торгівля за державним замовленням та за кошти юридичних та/або фізичних осіб (на умовах контракту).

Читати далі:

   

Шановні науковці та освітяни, Журнал «Економіка АПК» запрошує до безкоштовної публікації статей у випусках 5-6 журналу за 2023 р.

Журнал є фаховим виданням з економіки, що входить до міжнародних наукометричних баз та публікує результати наукових досліджень з найактуальніших проблем аграрної економіки, продовольчої безпеки та сільського розвитку.

Дізнатися більше про журнал.

Оформляйте свій рукопис згідно вимог.

Фаховий переклад вашої статті англійською редакція бере на себе!

   

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує набір у квітні 2023 році до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за галузями знань 05 − соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 − економіка і 07 − управління та адміністрування за спеціальностями: 071 − облік і оподаткування, 072 − фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 – менеджмент, 076 − підприємництво та торгівля за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Читати далі:

   

Висунення та реєстрація кандидатів на посаду директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» призупинено на час дії воєнного стану і буде продовжено після його скасування з урахуванням залишків раніше встановлених строків висунення та прийому документів від кандидатів (Постанова Президії НААН від 16 березня 2022 року протокол №4 "Про роботу Національної академії аграрних наук України в умовах воєнного стану в Україні").

Національна академія аграрних наук України оголосила конкурс на зайняття посади директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.

Строк подання заяв - два місяці з дня опублікування оголошення Академією.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3x4 см);
 3. автобіографію;
 4. копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 39, ст. 1656);
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки;
 10. письмову згоду на обробку персональних даних;
 11. декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.

Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

Телефон для довідок : (044) 521-92-91.

електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

   

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує набір у 2022 році до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії, а також до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук за галузями знань 05 − соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 − економіка і 07 − управління та адміністрування за спеціальностями: 071 − облік і оподаткування, 072 − фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент, 076 − підприємництво, торгівля та біржова діяльність за рахунок коштів Державного бюджету, а також за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Детальніше

   

Сторінка 1 з 11

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>