Видання ННЦ ІАЕ

21 58_met_rek_sch_ots

60 грн

Методичні рекомендації щодо розроблення структурно-концептуальної моделі забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору та гарантування продовольчої безпеки України в умовах поширення COVID-19 та обмежувальних карантинних заходів. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2021. 74 с.

Методичні рекомендації розкривають науково-методичні основи розроблення структурно-концептуальної моделі та стратегії забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору та гарантування продовольчої безпеки України в умовах поширення COVID-19 та обмежувальних карантинних заходів. Включають структурно-логічну схему забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору України та гарантування продовольчої безпеки держави в умовах COVID-19, окреслюють послідовність дій цільового регуляторного впливу державних органів на рівні макроекономіки, економіки регіонів, галузей та суб’єктів господарювання.

Розраховані на фахівців органів державного і місцевого управління, науковців, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур.

Методичні рекомендації підготовлено у рамках виконання проєкту «Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків» №2020.01/0313 конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, співробітниками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

 

21 57_met_rek_z_ots

47 грн

Методичні рекомендації розкривають науково-методичні основи оцінювання наслідків карантинних заходів та поширення пандемії COVID-19 для аграрного сектору економіки, агропродовольчих ринків і продовольчої безпеки держави. Включають структурно-логічну схему оцінювання впливу COVID-19 на розвиток і функціонування аграрного сектору України й гарантування продовольчої безпеки держави, параметри, індикатори та показники оцінювання впливу COVID-19 на розвиток аграрного сектору та продовольчу безпеку, джерела інформації стосовно показників оцінювання.

Розраховані на фахівців органів державного і місцевого управління, науковців, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур.

Методичні рекомендації підготовлено у рамках виконання проєкту «Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків» №2020.01/0313 конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, співробітниками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

   

21 50_met_rek_sch_uto

70 грн

Формування і розвиток ринкових земельних відносин в аграрному секторі економіки України викликає необхідність удосконалення методичних підходів щодо нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. У цьому зв’язку пропонується новий методичний підхід визначення показників нормативної грошової оцінки земель, що ґрунтується на нормативній (природній) урожайності зернових культур (без кукурудзи) та нормативних виробничих витратах на їх вирощування (за технологічними картами), який забезпечує здійснення грошової оцінки кожної агровиробничої групи ґрунтів, а на їх основі оцінки окремої земельної ділянки господарюючого суб’єкта, адміністративного району, області та України в цілому.

Розраховано на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти та спеціалістів з оцінки земель.

 

21 60_roz_mol_pid_v

300 грн

Викладено результати наукових досліджень проблематики розвитку молокопродуктового підкомплексу в умовах міжнародної інтеграції України. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ розвитку молокопродуктового підкомплексу у системі світової економіки. Проаналізовано тенденції функціонування молокопродуктового підкомплексу у глобальному та національному вимірі та визначено його вплив на продовольчу безпеку та внесок у досягнення Цілей Сталого Розвитку. Представлено стратегічні напрями та перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу під впливом посилення глобалізаційних викликів та загроз.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.

   

21 42_ana_pot_kon_ryn

73 грн

Науково-практичне видання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз кон'юнктури ринків продукції рослинництва: плодів та ягід, винограду, овочів та баштанних культур, картоплі.

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

21 41_ana_pot_kon_ryn

90 грн

Науково-практичне видання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз кон'юнктури ринків продукції рослинництва: зерна (пшениці, ячменю, жита, вівса, гречки, кукурудзи, проса, рису), насіння соняшнику, ріпаку, сої та продуктів їх переробки.

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

Забороняється розповсюдження та тиражування цього видання будь-яким способом без попереднього погодження з авторами. При цитуванні матеріалів у межах, що допускаються законом, посилання на авторів обов'язкове.

   

21 40_vyr_sil_pro_v

35 грн

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2021 році.

Порівняно очікувані у 2021 р. показники з досягнутими за 2017-2020 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об’єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

 

21 59_vpl_cov_na_roz


У монографії висвітлено науково-методичні основи оцінювання наслідків карантинних заходів та поширення пандемії COVID-19 для аграрного сектору економіки, агропродовольчих ринків і продовольчої безпеки держави. Розроблено структурно-логічну схему (алгоритм) оцінювання впливу карантинних заходів та поширення COVID-19 на розвиток і функціонування аграрного сектору України й гарантування продовольчої безпеки держави. Визначено, в ході експертного опитування, вагомість критеріїв впливу карантинних заходів та поширення COVID-19 на розвиток і функціонування аграрного сектору України та гарантування продовольчої безпеки держави.

Для науковців різних сфер діяльності, органів державної влади й місцевого самоврядування, викладачів, студентів.

Монографія підготовлена в рамках проєкту «Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків» № 2020.01/0313 конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Зміст, висвітлений у монографії, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю авторів.

   

21 38_ana_pot_kon_ryn

54 грн

Видання, підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». охоплює аналіз кон'юнктури ринку молока і продуктів його переробки. Представлена пропозиція на ринку молочної продукції, а це виробництво молока (за винятком спожитого у натуральному виробництві) та імпорт; попит на молоко: споживання, витрати на корм худобі, експорт, а також цінову ситуацію: ціни реалізації, закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни, як на молоко так і на основні види продукції його переробки.

При підготовці науково-аналітичного видання використовувалися матеріали періодичної звітності Державної служби статистики України, Міністерства економіки України та НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

21 37_ana_pot_kon_ryn

40 грн

Видання, підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». охоплює аналіз кон'юнктури ринку яєць і продуктів їх переробки. Представлена пропозиція на ринку курячих яєць, а це виробництво яєць (за винятком спожитих у натуральному виробництві) та імпорт; попит на яйця: споживання, витрати на корм худобі, експорт, а також цінову ситуацію: ціни реалізації, оптово-відпускні та роздрібні ціни на яйця за їх категоріями.

При підготовці науково-аналітичного видання використовувалися матеріали періодичної звітності Державної служби статистики України, Міністерства економіки України та НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

   

Сторінка 3 з 31

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>