Видання ННЦ ІАЕ

shpychak web

335 грн.

Шпичак Олекандр Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969–2015 роки / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ» ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. О. Кириленко, С. О. Пашко ; наук. ред. В. А. Вергунов, В. М. Жук ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало, Ю. О. Лупенко, В. М. Жук. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 492 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ»).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну і громадську діяльність О.М. Шпичака – академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника. Ним проведено ґрунтовні дослідження в галузі аграрної науки з проблем ціноутворення, формування аграрного ринку, розвитку ринкової інфраструктури, які принесли визнання та високу оцінку у вітчизняних та зарубіжних наукових колах, серед практиків аграрної сфери.

 

 

 

107 грн.

Висвітлюється найбільш актуальні питання стану і перспектив
розвитку села і сільського господарства. Особлива увага звернута на становище селян, організацію громад, використання трудового потенціалу села як умови перспективності його розвитку.

Розрахована на широке коло читачів, які виявляють інтерес до
сільських проблем.

   

sab argoecon transformacii

134 грн.

У монографії, автором якої є академік НААН П.Т. Саблук, розглядаються проблеми, які потребують вирішення для утвердження України як високорозвинутої держави, здатної посісти чільне місце в розвитку світової цивілізації. Це може стати можливим, якщо країна повною      мірою використовуватиме належні їй природно-економічні ресурси, в першу чергу в сфері агропромислової діяльності. Для цього в комплексі і на системній основі слід задіяти для кожної складової аграрної економіки всі наявні в державі та світі прогресивні розробки.

Розрахована на широкий загал читачів, діяльність яких пов’язана з економікою агропромислового виробництва.

 

 

Perspektyvy rozvytku UA-EU crЗа результатами дослідження співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз перспектив, можливих наслідків і загроз функціонування зони віль­ної торгівлі між Україною та Європейським Союзом для окремих сфер аграрного сектору вітчизняної економіки та різних груп за економічними інтересами.

   

mesel Obl

34 грн.

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2016 році.

Порівняно прогнозні показники 2016 року з досягнутими обсягами за 2014-2015 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

Analys potochnoyi konyuktury roslynnyckoyi produkciyi crВидання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз і прогноз кон’юнктури 7 ринків продукції рослинництва: зерна, насіння соняшнику, ріпаку, сої, цукру, овочів, картоплі.

Забороняється розповсюдження та тиражування цього видання будь-яким способом без попереднього погодження з авторами При цитуванні матеріалів у межах, що допускаються законом, посилання на авторів обов’язкове

   

Prohnoz 12.2015

37 грн.

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України. Здійснено розрахунки прогнозу цих показників, що очікуються в 2015 році з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2015 р. і Міністерства аграрної політики та продовольства України на 9 грудня 2015 р., даних Державної служби статистики України про стан тваринництва в Україні (ф. № 24-сг) та про реалізацію продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2015 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

 

Naukovo-metodychni zasady poglyblennya specializaciyi crРозкрито сутність, форми і принципи спеціалізації сільськогосподарського виробництва, обгрунтовано особливості й чинники її формування та показники визначення в умовах ринкових відносин. Запропоновано заходи щодо забезпечення успішного розвитку та поглиблення спеціалізації в ринкових умовах.

   

 50  14 cover

34 грн.

Викладено матеріали наукових досліджень з питань розвитку земе-льних відносин у сільському господарстві України. Розкрито сучасний стан сільськогосподарського землекористування та проаналізовано його окремі економічні й екологічні аспекти. Висвітлено зміни в земельному фонді країни за період реформування. Проаналізовано сучасні проблеми орендних земельних відносин. Визначено передумови формування ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення та окреслено ключові проблеми його становлення.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління та місцевого самоврядування, науковців, фахівців сільсько-го господарства, викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

 

Mesel prohnoz

20 грн.

Обгрунтовано напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій з урахуванням забезпечувального демократичного характеру діяльності державних, регіональних, громадських галузевих та територріально-самоврядних органів управління розвитком агропромислового виробництва та сільських територій, а також шляхи удосконалення організаційної структури управління аграрним сектором.

Розрахована на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

   

Сторінка 3 з 14

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>