Видання ННЦ ІАЕ

sab argoecon transformacii

134 грн.

У монографії, автором якої є академік НААН П.Т. Саблук, розглядаються проблеми, які потребують вирішення для утвердження України як високорозвинутої держави, здатної посісти чільне місце в розвитку світової цивілізації. Це може стати можливим, якщо країна повною      мірою використовуватиме належні їй природно-економічні ресурси, в першу чергу в сфері агропромислової діяльності. Для цього в комплексі і на системній основі слід задіяти для кожної складової аграрної економіки всі наявні в державі та світі прогресивні розробки.

Розрахована на широкий загал читачів, діяльність яких пов’язана з економікою агропромислового виробництва.

 

 

Perspektyvy rozvytku UA-EU crЗа результатами дослідження співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз перспектив, можливих наслідків і загроз функціонування зони віль­ної торгівлі між Україною та Європейським Союзом для окремих сфер аграрного сектору вітчизняної економіки та різних груп за економічними інтересами.

   

mesel Obl

34 грн.

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2016 році.

Порівняно прогнозні показники 2016 року з досягнутими обсягами за 2014-2015 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

Analys potochnoyi konyuktury roslynnyckoyi produkciyi crВидання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз і прогноз кон’юнктури 7 ринків продукції рослинництва: зерна, насіння соняшнику, ріпаку, сої, цукру, овочів, картоплі.

Забороняється розповсюдження та тиражування цього видання будь-яким способом без попереднього погодження з авторами При цитуванні матеріалів у межах, що допускаються законом, посилання на авторів обов’язкове

   

Prohnoz 12.2015

37 грн.

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України. Здійснено розрахунки прогнозу цих показників, що очікуються в 2015 році з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2015 р. і Міністерства аграрної політики та продовольства України на 9 грудня 2015 р., даних Державної служби статистики України про стан тваринництва в Україні (ф. № 24-сг) та про реалізацію продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2015 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

 

Naukovo-metodychni zasady poglyblennya specializaciyi crРозкрито сутність, форми і принципи спеціалізації сільськогосподарського виробництва, обгрунтовано особливості й чинники її формування та показники визначення в умовах ринкових відносин. Запропоновано заходи щодо забезпечення успішного розвитку та поглиблення спеціалізації в ринкових умовах.

   

 50  14 cover

34 грн.

Викладено матеріали наукових досліджень з питань розвитку земе-льних відносин у сільському господарстві України. Розкрито сучасний стан сільськогосподарського землекористування та проаналізовано його окремі економічні й екологічні аспекти. Висвітлено зміни в земельному фонді країни за період реформування. Проаналізовано сучасні проблеми орендних земельних відносин. Визначено передумови формування ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення та окреслено ключові проблеми його становлення.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління та місцевого самоврядування, науковців, фахівців сільсько-го господарства, викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

 

Mesel prohnoz

20 грн.

Обгрунтовано напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій з урахуванням забезпечувального демократичного характеру діяльності державних, регіональних, громадських галузевих та територріально-самоврядних органів управління розвитком агропромислового виробництва та сільських територій, а також шляхи удосконалення організаційної структури управління аграрним сектором.

Розрахована на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

   

2015 kongres

200 грн.

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

 

У збірнику публікуються доповіді та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, присвячених сучасним проблемам і перспективам міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України.

Розрахований на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

2015 Malik method rekomend

44 грн.

Викладено та обґрунтовано сутність, аспекти створення і діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Розглянуто питання організації структури внутрішньокооперативних відносин, оплати праці найманих працівників і варіанти ведення бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації спрямовані на практичне застосування в управлінській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Рекомендовано для фахівців у галузі економіки агропромислового виробництва, службовців органів державної влади, науковців, аспірантів та студентів.

   

Сторінка 4 з 14

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>