Видання ННЦ ІАЕ

perelik 2021

 

22 7_fin_mek_sta


У збірнику викладено матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансовий механізм сталого аграрного розвитку: сучасний стан та перспективи» (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, 17 грудня 2021 року), з актуальних питань національної та аграрної економіки, фінансів, банківської справи, податкового та бюджетного регулювання, цифрових фінансових технологій, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, які спрямовані на науковий пошук, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо удосконалення фінансового механізму сталого аграрного розвитку.

Тексти матеріалів тез подані в авторській редакції. Відповідальність за точність, достовірність і зміст поданих матеріалів несуть автори. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

   

21 58_met_rek_sch_ots

60 грн

Методичні рекомендації щодо розроблення структурно-концептуальної моделі забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору та гарантування продовольчої безпеки України в умовах поширення COVID-19 та обмежувальних карантинних заходів. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2021. 74 с.

Методичні рекомендації розкривають науково-методичні основи розроблення структурно-концептуальної моделі та стратегії забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору та гарантування продовольчої безпеки України в умовах поширення COVID-19 та обмежувальних карантинних заходів. Включають структурно-логічну схему забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору України та гарантування продовольчої безпеки держави в умовах COVID-19, окреслюють послідовність дій цільового регуляторного впливу державних органів на рівні макроекономіки, економіки регіонів, галузей та суб’єктів господарювання.

Розраховані на фахівців органів державного і місцевого управління, науковців, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур.

Методичні рекомендації підготовлено у рамках виконання проєкту «Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків» №2020.01/0313 конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, співробітниками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

 

21 57_met_rek_z_ots

47 грн

Методичні рекомендації розкривають науково-методичні основи оцінювання наслідків карантинних заходів та поширення пандемії COVID-19 для аграрного сектору економіки, агропродовольчих ринків і продовольчої безпеки держави. Включають структурно-логічну схему оцінювання впливу COVID-19 на розвиток і функціонування аграрного сектору України й гарантування продовольчої безпеки держави, параметри, індикатори та показники оцінювання впливу COVID-19 на розвиток аграрного сектору та продовольчу безпеку, джерела інформації стосовно показників оцінювання.

Розраховані на фахівців органів державного і місцевого управління, науковців, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур.

Методичні рекомендації підготовлено у рамках виконання проєкту «Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків» №2020.01/0313 конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, співробітниками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

   

21 50_met_rek_sch_uto

70 грн

Формування і розвиток ринкових земельних відносин в аграрному секторі економіки України викликає необхідність удосконалення методичних підходів щодо нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. У цьому зв’язку пропонується новий методичний підхід визначення показників нормативної грошової оцінки земель, що ґрунтується на нормативній (природній) урожайності зернових культур (без кукурудзи) та нормативних виробничих витратах на їх вирощування (за технологічними картами), який забезпечує здійснення грошової оцінки кожної агровиробничої групи ґрунтів, а на їх основі оцінки окремої земельної ділянки господарюючого суб’єкта, адміністративного району, області та України в цілому.

Розраховано на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти та спеціалістів з оцінки земель.

 

21 60_roz_mol_pid_v

300 грн

Викладено результати наукових досліджень проблематики розвитку молокопродуктового підкомплексу в умовах міжнародної інтеграції України. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ розвитку молокопродуктового підкомплексу у системі світової економіки. Проаналізовано тенденції функціонування молокопродуктового підкомплексу у глобальному та національному вимірі та визначено його вплив на продовольчу безпеку та внесок у досягнення Цілей Сталого Розвитку. Представлено стратегічні напрями та перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу під впливом посилення глобалізаційних викликів та загроз.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.

   

21 42_ana_pot_kon_ryn

73 грн

Науково-практичне видання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз кон'юнктури ринків продукції рослинництва: плодів та ягід, винограду, овочів та баштанних культур, картоплі.

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

21 41_ana_pot_kon_ryn

90 грн

Науково-практичне видання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз кон'юнктури ринків продукції рослинництва: зерна (пшениці, ячменю, жита, вівса, гречки, кукурудзи, проса, рису), насіння соняшнику, ріпаку, сої та продуктів їх переробки.

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

Забороняється розповсюдження та тиражування цього видання будь-яким способом без попереднього погодження з авторами. При цитуванні матеріалів у межах, що допускаються законом, посилання на авторів обов'язкове.

   

21 40_vyr_sil_pro_v

35 грн

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2021 році.

Порівняно очікувані у 2021 р. показники з досягнутими за 2017-2020 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об’єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

 

21 59_vpl_cov_na_roz


У монографії висвітлено науково-методичні основи оцінювання наслідків карантинних заходів та поширення пандемії COVID-19 для аграрного сектору економіки, агропродовольчих ринків і продовольчої безпеки держави. Розроблено структурно-логічну схему (алгоритм) оцінювання впливу карантинних заходів та поширення COVID-19 на розвиток і функціонування аграрного сектору України й гарантування продовольчої безпеки держави. Визначено, в ході експертного опитування, вагомість критеріїв впливу карантинних заходів та поширення COVID-19 на розвиток і функціонування аграрного сектору України та гарантування продовольчої безпеки держави.

Для науковців різних сфер діяльності, органів державної влади й місцевого самоврядування, викладачів, студентів.

Монографія підготовлена в рамках проєкту «Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків» № 2020.01/0313 конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Зміст, висвітлений у монографії, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю авторів.

   

Сторінка 7 з 35

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>