Видання ННЦ ІАЕ

Analys potochnoyi konyuktury roslynnyckoyi produkciyi crВидання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз і прогноз кон’юнктури 7 ринків продукції рослинництва: зерна, насіння соняшнику, ріпаку, сої, цукру, овочів, картоплі.

Забороняється розповсюдження та тиражування цього видання будь-яким способом без попереднього погодження з авторами При цитуванні матеріалів у межах, що допускаються законом, посилання на авторів обов’язкове

 

Prohnoz 12.2015

37 грн.

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України. Здійснено розрахунки прогнозу цих показників, що очікуються в 2015 році з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2015 р. і Міністерства аграрної політики та продовольства України на 9 грудня 2015 р., даних Державної служби статистики України про стан тваринництва в Україні (ф. № 24-сг) та про реалізацію продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2015 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

   

Naukovo-metodychni zasady poglyblennya specializaciyi crРозкрито сутність, форми і принципи спеціалізації сільськогосподарського виробництва, обгрунтовано особливості й чинники її формування та показники визначення в умовах ринкових відносин. Запропоновано заходи щодо забезпечення успішного розвитку та поглиблення спеціалізації в ринкових умовах.

 

 50  14 cover

34 грн.

Викладено матеріали наукових досліджень з питань розвитку земе-льних відносин у сільському господарстві України. Розкрито сучасний стан сільськогосподарського землекористування та проаналізовано його окремі економічні й екологічні аспекти. Висвітлено зміни в земельному фонді країни за період реформування. Проаналізовано сучасні проблеми орендних земельних відносин. Визначено передумови формування ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення та окреслено ключові проблеми його становлення.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління та місцевого самоврядування, науковців, фахівців сільсько-го господарства, викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

   

Mesel prohnoz

20 грн.

Обгрунтовано напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій з урахуванням забезпечувального демократичного характеру діяльності державних, регіональних, громадських галузевих та територріально-самоврядних органів управління розвитком агропромислового виробництва та сільських територій, а також шляхи удосконалення організаційної структури управління аграрним сектором.

Розрахована на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

2015 kongres

200 грн.

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

 

У збірнику публікуються доповіді та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, присвячених сучасним проблемам і перспективам міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України.

Розрахований на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

2015 Malik method rekomend

44 грн.

Викладено та обґрунтовано сутність, аспекти створення і діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Розглянуто питання організації структури внутрішньокооперативних відносин, оплати праці найманих працівників і варіанти ведення бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації спрямовані на практичне застосування в управлінській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Рекомендовано для фахівців у галузі економіки агропромислового виробництва, службовців органів державної влади, науковців, аспірантів та студентів.

 

Org ekonomachnt reguluvanna rozhyrenoho vsdtvorennya

135 грн.

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад розширеного відтворення родючості грунтів у ринкових умовах господарювання та обгрунтуванню науково-практичних рекомендацій стосовно удосконалення організаційно-економічного регулювання цього процесу. Розкрито економічну сутність поняття родючості грунтів і процесу її регулювання, сформовано та обгрунтовано методологічні основи регулювання розширеного відтворення родючості грунтів в умовах ринкової економіки. обгрунтовано пропозиції щодо підвищення економічної ефективності застосування основних засобів розширеного відтворення родючості грунтів. Запропоновано рекомендації щодо запровадження міжнародних екологічних стандартів управління відтворенням родючості грунтів, а також інформаційно-управлінську систему формування комплексу заходів збереження й підвищення родючості грунтів.

Розрахована на науковців, викладачів вузів, фахівців агроформувань, керівників і спеціалістів органів державного управління, аспірантів, студентів і всіх, хто займається економічними питаннями відтворення родючості грунтів.

   

Mat tex zabezpechennya s-g Ukrainy

70 грн.

Опрацьовано теоретичні й методичні засади та надано практичні рекомендації з матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення основних виробничих засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами, насінням і садивним матеріалом.

 

Розрахований на працівників  органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів вищих навчальних закладів аграрної освіти та аспірантів.

 

st 097 4copyРозглянуті питання, пов’язані з створенням вітчизняної системи  земельно-іпотечного кредитування. З урахуванням зарубіжного досвіду та сучасного стану запропонована модель траєкторії розвитку системи іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, як витоку щодо забезпечення фінансовими активами сільгосппідприємств. Обґрунтовано організаційно-методичні рекомендації щодо іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, які включають широкий спектр нормативно-регламентних, фінансових, інформаційних, організаційних та інституційних заходів у їх рекурентній послідовності та допоможуть подолати існуючі перешкоди. Зокрема, запропоновано застосовувати інтегральну нормативну систему з іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, яка включає взаємопов’язані стандарти, що враховують ціну застави; іпотечний процент заповнення нерухомості, параметри кредиту, відсоток, доходи позичальників, ризиковість проектів та часові обмеження.

Розраховані на керівників підприємств, працівників економічних служб, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних факультетів і вузів.

 

   

Сторінка 7 з 17

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>