Видання ННЦ ІАЕ

20 грн.

Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектору у зв’язку з підписанням Україною економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським союзом / [Пугачов М.І., Власов В.І., Духницький Б.В., Кривенко Н.В. та ін.]; за ред. М.І. Пугачова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 44 с.

За результатами дослідження співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз перспектив і можливих наслідків від створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом для окремих сфер аграрного сектору вітчизняної економіки та різних груп за економічними інтересами.

Розрахована на науковців, спеціалістів державного, громадського і господарських рівнів управління, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

 

skan knyhy 2

22 грн.
Розглянуто інституціальні аспекти розвитку вітчизняного аграрного підприємництва. визначено рівень розвитку малого підприємництва в аграрному секторі України та Вінницької області зокрема, у тому числі в порівнянні з іншими галузями економіки та відповідними показниками зарубіжних країн.

Визначено основні складові інституціального середовища розвитку малого аграрного підприємництва, основні проблеми їх функціонування та шляхи вирішення. Здійснено прогноз нарощування кількості малих підприємств, відповідно до якого визначено потенційну кількість новостворених робочих місць на селі. Розроблено пропозиції з підвищення економічної ефективності малих підприємницьких формувань у сільському господарстві.

   

agroek obklБуклет містить інформацію про затверджену на 2011–2015 роки Програму наукових досліджень (ПНД) 39 «Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва і розвитку сільських територій», її мету, структуру, основні напрями досліджень, а також результати наукових досліджень та їх споживачів.

На його сторінках представлені структура НМЦ «Агроекономіка», мета, склад та основні завдання її комісій.

У 2013 році у реалізації ПНД 39 взяли участь 21 науково-дослідна установа НААН. Результати досліджень кожної з них представлені коротким звітом та інформацією про наукові видання. Сторінка установи-виконавця містить інформацію про команду проекту та контакти.

Буклет містить тематику досліджень на 2014–2015 роки, а також інформацію про те, як долучитися до роботи НМЦ «Агроекономіка».

 

metod rekomend simeyni fermy cr2

23 грн.

Рекомендації сприятимуть розширенню інформаційного забезпечення підприємницької діяльності особистих селянських господарств та кооперативних відносин серед малих форм господарювання. Можуть бути використані при створенні зразкових сімейних ферм, розробці Програми розвитку сільських територій. Розвиток сімейної тваринницької ферми включає будівництво, реконструкцію чи модернізацію, зокрема проектування, комплектацію обладнанням і сільськогосподарськими тваринами.

   

zakupivelni prices 01-2013-01-2014 cr

25 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Internet-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

Авторами проведена систематизація існуючої інформації щодо цінової ситуації на сільськогосподарську продукцію і продукти її переробки в просторі та часі, яка викладена у доступному для користувачів варіанті.

Сільськогосподарська продукція представлена наступними її видами: зернові культури (пшениця 3, 4, 6 класу, жито, кукурудза, ячмінь, гречка, просо, овес, горох), олійні культури (насіння соняшнику, соя, ріпак), овочі (картопля, капуста, морква, цибуля, столовий буряк), тваринницька продукція (молодняк великої рогатої худоби та свиней, молоко, яйця). Наявна цінова інформація щодо наступних видів продовольства: хліб, борошно, крупи, олія, цукор, м’ясні продукти (яловичина, свинина, м’ясо птиці, ковбаса), молочні продукти (молоко у плівці, масло вершкове, сир, сметана).

 

cover balansy 03 2014

18 грн.
Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Охоплює аналіз і прогноз балансів 33 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, тритикале, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, помідори, огірки, столові буряки, морква, цибуля, часник, капуста, плоди, ягоди і виноград, кормовий білок, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, яловичина і телятина, свинина, м'ясо птиці, яйця.

У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання у розрахунку на одного жителя України.

Дані по виробництву агропродукції за 2013 р. (попередні) та 2014 р. (прогнозні) використані з видання «Про підсумки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні та його ефективність в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік і прогноз на 2014 рік» за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 48 с.

   

sobivartist produkciy small

26 грн.

У даному виданні викладено методику визначення собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України та здійснено розрахунки цих показників, що очікуються в 2013 році з врахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2013 р. і Міністерства аграрної політики та продовольства України на 24 грудня 2013 р., даних Державної служби статистики України про стан тваринництва в Україні (ф. №24-сг) та про реалізацію продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма №21-заг) за 11 місяців 2013 року.

За вказаною методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах у послідуючих роках.

Може бути використана в учбовому процесі у вищих аграрних учбових закладах.

 

prognoz 2014cr

15 грн.

Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2014 році: науково-аналітичний прогноз / [Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.Я. Месель-Веселяк та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка та М.І. Пугачова. - К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 32 с.

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2014 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції та її ефективності, розвитку високоінтегрованих корпоративних агроформувань, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господарство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведені прогнози щодо загальної економічної ситуації та споживання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

   

obkladynka moloko

19 грн.

Автор висвітлює досвід організації високоефективної молочної галузі та системи переробки молока в Ізраїлі.

Брошура містить коротку історичну довідку про розвиток сільського господарства в Ізраїлі.

Охарактеризувавши сучасний стан ринку молока і молокопродуктів країни, автор окреслює перспективи його розвитку, а також розглядає роль професійних організацій у цьому процесі.

Книга розрахована на працівників наукових та державних установ, громадських організацій та підприємницьких структур в аграрній сфері, а також викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, широке коло читачів, які цікавляться даною тематикою.

 

32 грн.

Збірник містить матеріали доповідей науково-практичної конференції «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку». У доповідях відображено погляди авторів на стратегічні та програмні питання розвитку сільськогосподарського дорадництва України, що відображені в «Стратегії розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні», «Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва» та Плані заходів щодо реалізації «Концепції формування державної системи сільськогосподарського до-радництва» на період до 2015 року.

Розраховано на дорадників, експертів-дорадників, керівників та фахівців агропромислового виробництва, державних органів управління, науковців, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

Матеріали друкуються в авторській редакції.

   

Сторінка 7 з 13

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>