Видання ННЦ ІАЕ

obkl 2014201

112 грн.
Малік Микола Йосипович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975-2014 роки / НААН, ННЦ «ІАЕ», ННСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Т. М. Клименюк ; наук. ред. В. А. Вергунов, О. Г. Шпикуляк ; авт. вступ. ст. В. Ф. Петриченко, Ю. О. Лупенко. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 292 с. ; портр. - (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

 

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність М. Й. Маліка - академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним виконані дослідження з проблем мотивації і організації праці, реформування відносин власності, розвитку підприємництва і кооперації в аграрному секторі економіки.

 

obkl 2014 12001cover A5 300dpi kvasha fomu

32 грн.
За результатами дослідження робочої групи із співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз можливих наслідків від створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом для трьох груп економічних інтересів - держави, виробників та споживачів. Розглянуто динаміку зовнішньої торгівлі України продукцією аграрного сектору за 2005-2013 рр. по регіонах планети та товарних групах 01-24 УКТЗЕД.

Розрахована на науковців, спеціалістів державного, громадського і господарських рівнів управління, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

   

bulletin0012014.11 bulletin cover cr

25 грн.
Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Internet-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

 

11 ekonomika nasinnytstva monorgrafiya zaharchuk cover600x450px72dpiВикладено основні теоретико-методологічні та практичні аспекти  насінництва з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, специфіки економічних умов та особливостей в Україні. Проаналізовано розвиток насінництва на сучасному етапі з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу вітчизняної та іноземної селекції, сучасного стану процесу створення насіння і садивного матеріалу, ролі рослинницької галузі у забезпеченні продовольчої безпеки держави, поглиблення інтеграції  у Світову організацію торгівлі  та Європейський союз. Вперше в Україні, автор дослідив  економічну категорію  «насіння і садивний матеріал», як матеріальну, інтелектуальну та інноваційну складову.  Розкрито  економічні показники для підприємств насінницької галузі, що характеризують економічну ефективність галузі.

Розрахована на науковців селекційних  установ системи Національної академії аграрних наук, інших наукових установ, керівників і спеціалістів державних органів влади, виробників і споживачів насіння та садивного матеріалу, працівників та експертів системи сортодосліджень, оцінювачів нематеріальних активів, менеджерів та маркетологів на ринку насіння і садивного матеріалу, викладачів навчальних закладів, аспірантів і студентів.

   

udoskonalenna decentral cr

47 грн.
У науково-аналітичному виданні обґрунтовані заходи щодо розвитку інтеграційних процесів у агропромисловому виробництві з використанням механізмів корпоратизації, кластеризації та контрактації, реалізація яких сприятиме підвищенню конкурентоспроможності, інноваційної та соціальної спрямованості діяльності підприємств і господарств галузі.

Викладені результати економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств аграрних холдингових груп в порівнянні з сільгосппідприємствами традиційного типу і за його результатами – пропозиції з унормування діяльності аграрних холдингових груп, а також організації агропромислового виробництва на кластерних засадах.

Так як система управління сільським господарством (як похідна від організації агропромислового виробництва) має бути органічно вбудована в загальну систему державного управління, висвітлені також рекомендації щодо удосконалення організаційної структури управління розвитком галузі в умовах децентралізації владних повноважень, євроінтеграції, розвитку міжгосподарського і громадського самоуправління.

Науково-аналітичне видання розраховане на зацікавлених представників органів законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, управлінців галузі, науковців, викладачів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

 

ekon interes cr

120 грн.
Монографія є результатом наукових досліджень академіка НААН Петра Трохимовича Саблука, в якій автор наводить свої узагальнюючі твердження про місце і роль економічного інтересу  в розвитку виробництва та його невід’ємної складової – аграрної сфери.

Розрахована на широкий загал читачів, діяльність яких пов’язана з економікою агропромислового виробництва.

   

skan knyhy 8

29 грн.
Рекомендації сприятимуть розширенню інформаційного забезпечення підприємницької діяльності сільських мешканців та особистих селянських господарств серед малих форм господарювання. Можуть бути використані при створенні зразкових садиб сільського туризму, розробці Програми розвитку сільських територій. Розвиток садиб сільського туризму сприяє комплексному соціально-економічному розвитку сільських територій, підвищенню рівня зайнятості сільського населення та розбудові громад.

 

20 грн.

Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектору у зв’язку з підписанням Україною економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським союзом / [Пугачов М.І., Власов В.І., Духницький Б.В., Кривенко Н.В. та ін.]; за ред. М.І. Пугачова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 44 с.

За результатами дослідження співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз перспектив і можливих наслідків від створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом для окремих сфер аграрного сектору вітчизняної економіки та різних груп за економічними інтересами.

Розрахована на науковців, спеціалістів державного, громадського і господарських рівнів управління, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

   

skan knyhy 2

22 грн.
Розглянуто інституціальні аспекти розвитку вітчизняного аграрного підприємництва. визначено рівень розвитку малого підприємництва в аграрному секторі України та Вінницької області зокрема, у тому числі в порівнянні з іншими галузями економіки та відповідними показниками зарубіжних країн.

Визначено основні складові інституціального середовища розвитку малого аграрного підприємництва, основні проблеми їх функціонування та шляхи вирішення. Здійснено прогноз нарощування кількості малих підприємств, відповідно до якого визначено потенційну кількість новостворених робочих місць на селі. Розроблено пропозиції з підвищення економічної ефективності малих підприємницьких формувань у сільському господарстві.

 

agroek obklБуклет містить інформацію про затверджену на 2011–2015 роки Програму наукових досліджень (ПНД) 39 «Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва і розвитку сільських територій», її мету, структуру, основні напрями досліджень, а також результати наукових досліджень та їх споживачів.

На його сторінках представлені структура НМЦ «Агроекономіка», мета, склад та основні завдання її комісій.

У 2013 році у реалізації ПНД 39 взяли участь 21 науково-дослідна установа НААН. Результати досліджень кожної з них представлені коротким звітом та інформацією про наукові видання. Сторінка установи-виконавця містить інформацію про команду проекту та контакти.

Буклет містить тематику досліджень на 2014–2015 роки, а також інформацію про те, як долучитися до роботи НМЦ «Агроекономіка».

   

Сторінка 7 з 14

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>