22 __kap_ahr_pid_ta


Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-ї річниці від дня народження доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НААН Підлісецького Гліба Макаровича (1937-2013), 8 вересня 2022 р. / редкол. : Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук та ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2022. – 389 с.

В збірнику представлені тези доповідей наукових співробітників та науково-педагогічних працівників, аспірантів провідних вітчизняних наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких розглядаються результати досліджень авторів.

У збірнику максимально точно відображається орфографія та пунктуація у роботах, запропонованих учасниками. Усі матеріали подаються в авторській редакції.