Видання ННЦ ІАЕ

Запропоновані рекомендації з методики формування і функціонування зернових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, розроблені з урахуванням особливостей, характерних для сучасного стану аграрного виробництва. Викладено аспекти діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як форми організації співробітництва товаровиробників, які дозволяють вирішувати проблеми раціонального зберігання і реалізації зерна та підвищення ефективності господарювання членів кооперативу.

Можуть бути корисні всім, хто цікавиться створенням і діяльністю сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також як посібник для керівників сільських громад.

 

 

Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Охоплює аналіз і прогноз балансів 32 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, тритікале, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, помідори, огірки, столові буряки, морква, цибуля, часник, капуста, плоди, ягоди і виноград, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, яловичина і телятина, свинина, м'ясо птиці, яйця.

У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання у розрахунку на одного жителя України.

   

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2013 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції та її ефективності, розвитку міжрегіональних високоінтегрованих корпоративних агроформувань, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господарство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведено прогнози щодо загальної економічної ситуації та споживання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

 

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2013 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції та її ефективності, розвитку міжрегіональних високоінтегрованих корпоративних агроформувань, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господарство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведені прогнози щодо загальної економічної ситуації та споживання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

   

Наведено оцінку ефективності сучасного механізму оподаткування суб’єктів агропромислового виробництва, окреслено стратегічні цілі та індикатори податково регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року, визначено основні стратегічні напрями розвитку податкової політики щодо сільськогосподарського виробництва за етапами та формами оподаткування.

Розрахована на представників державних органів влади, наукової спільноти, самоврядних організацій, керівного складу сільськогосподарських підприємств та всіх, хто переймається проблемами фінансового регулювання діяльності суб’ єктів агропромислового виробництва.

 

     

  На основі теоретичних положень, аналізу й оцінки сучасного стану визначено основні засади стратегії сталого розвитку сільських територій за напрямами: природно-ресурсний потенціал, поселенські аспекти, удосконалення управління сталим розвитком сільських територій, диверсифікація сільської економіки, зайнятість, підвищення життєвого добробуту та соціальний захист сільського населення; розвиток підприємництва й обслуговуючої кооперації, інноваційне забезпечення, поліпшення житлових умов, транспортної інфраструктури, послуг загальної освіти, медичної допомоги, агротуристичного та рекреаційного обслуговування, екологічної безпеки на сільських територіях, фінансове й інвестиційне забезпечення, кредитна підтримка, інформаційно-консультаційна діяльність щодо розвитку села і соціальної сфери.

  Розрахована на спеціалістів органів управління, самоврядних організацій, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вузів.

   

   

  skan knyhy 3

  20 грн.
  Сталий розвиток сільського господарства України в довгостроковій перспективі неможливо забезпечити без розробки відповідної стратегії його інвестиційного забезпечення. З цією метою в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" на основі проведених досліджень обгрунтовано стратегічні напрямки інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства на період до 2020 року, основні з яких викладено у цьому матеріалі.

   

  Видання розраховане на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

     

  skan knyhy 5

  34 грн.
  Викладено аспекти створення і діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні. Подано нову форму організації, співробітництва сільськогосподарських товаровиробників, яка може бо'єднувати їх і в умовах приватної власності, дозволить продуктивно вирішувати проблеми їх діяльності.

   

  Може бути корисним всім, хто цікавиться створенням і діяльністю сільськогосподарських кооперативів.

   

  skan knyhy 4

  25 грн.

  Обгрунтовано напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій з урахуванням забезпечувального демократичного характеру діяльності державних, регіональних, громадських галузевих та територріально-самоврядних органів управління розвитком агропромислового виробництва та сільських територій, а також шляхи удосконалення організаційної структури управління аграрним сектором.

   

  Розрахована на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

     

  Сторінка 30 з 31

  << Початок < Попередня 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Наступна > Кінець >>