Видання ННЦ ІАЕ

32 грн.

Збірник містить матеріали доповідей науково-практичної конференції «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку». У доповідях відображено погляди авторів на стратегічні та програмні питання розвитку сільськогосподарського дорадництва України, що відображені в «Стратегії розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні», «Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва» та Плані заходів щодо реалізації «Концепції формування державної системи сільськогосподарського до-радництва» на період до 2015 року.

Розраховано на дорадників, експертів-дорадників, керівників та фахівців агропромислового виробництва, державних органів управління, науковців, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

Матеріали друкуються в авторській редакції.

 

invest project mini pig farm cr

75 грн.

На прикладі селянського господарства Баришівського району Київської області викладено методичні підходи до оцінки зразкового інвестиційного проекту створення сімейної ферми з вирощування та відгодівлі свиней.

Видання розраховане на голів і членів особистих селянських і осподарств, іх кооперативних формувань і об’єднань, органів державної влади та управління сільським господарством і органів місцевого самоврядування, науковців, працівників проектних організацій і агро-консалтингових формувань, аспірантів, студентів та інших зацікавлених осіб.

   

balansy obkl stan na 1.09.2013 cr

14 грн.

Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Охоплює аналіз і прогноз балансів 32 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, тритикале, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, помідори, огірки, столові буряки, морква, цибуля, часник, капуста, плоди, ягоди і виноград, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, яловичина і телятина, свинина, м'ясо птиці, яйця.

У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання з розрахунку на одного жителя України.

 

 

zakupivelni prices 09-2013 cr

26 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ "Украгропромпродуктивність" та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: "Столичний", м. Київ; "Господар", м. Донецьк; "Шувар", м. Львів).

   

pidliseckiy gerun metod rekomendaciyi cr

12 грн.

Опрацьовано теоретичні і методичні питання щодо економічного обгрунтування нормативної потреби основних засобів сільськогосподарського призначення, зокрема будівель і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної та робочої худоби, багаторічних насаджень, інших основних засобів на 1 га посівної площі, одну голову худоби та птиці, 1 тонну продукції залежно від рівня урожайності культур та продуктивності тварин.

Розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

 

state financing apk cr

26 грн.

Розглянуто програми бюджетного фінансування аграрного сектору АПК за період з 2002 по 2013 роки. За кожною програмою представлені планові та фактичні видатки, питома вага останніх у фактичних видатках розпорядника бюджетних коштів, а також рівень і джерело фінансування. За окремими програмами зазначено правове забезпечення використання бюджетних коштів.

Розрахована на науковців, викладачів вузів і технікумів, аспірантів, студентів, керівників підприємств та представників органів влади, які займаються проблемами бюджетного фінансування АПК України.

   

obkl_duhnyc`kyu

23 грн.

У науковому виданні досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти розвитку транснаціональних компаній у світовій економіці, наведено найбільш показові приклади інвестиційної діяльності ТНК в аграрному секторі економіки країн світу та України, проаналізовано вигоди та загрози ТНК для економіки, висвітлено вплив транснаціональних компаній на екологію. Запропоновано шляхи залучення інвестицій ТНК у вітчизняний аграрний сектор економіки.

Видання розраховано на спеціалістів органів управління, науковців, керівників підприємств, викладачів, аспірантів, студентів.

 

 

kvasha eksport

36 грн.

За результатами дослідження робочої групи із співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» викладено результати економічного аналізу зовнішньої торгівлі України продукцією аграрного сектору за 2005-2012 рр. по регіонах планети та товарних групах 01-24 УКТЗЕД. На основі такого аналізу запропоновано здійснити заходи щодо нарощування обсягів експорту окремих груп агарної продукції України, зокрема країн Європейського Союзу.

   

mese


 

 

 

 

 

 

 

diesperov evolyucija

68 грн.

Проаналізовано розвиток вітчизняних сільськогосподарських підприємств від початку ХХ століття до наших днів. Предметом критичного аналізу стали організаційні перетворення в аграрному виробництві, економічний механізм підприємств, динаміка й ефективність виробництва, соціальна проблематика села. Ситуація проілюстрована прикладами функціонування підприємств з усіх регіонів країни.

   

Сторінка 25 з 30

<< Початок < Попередня 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Наступна > Кінець >>