Видання ННЦ ІАЕ

30 грн.

Видання містить щомісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ "Украгропромпродуктивність" та Інтернет-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: "Столичний", м. Київ; "Господар", м. Донецьк; "Шувар", м. Львів).

 

26 грн.

Проаналізовано систему моніторингу цін та обсягів продажу сільськогосподарської продукції на міських ринках України. Систематизовано існуючі в Україні нормативно-правові положення і порядок здійснення моніторингу цін та обсягів продажу сільськогосподарської продукції на міських ринках та методичних підходів до розрахунку відповідних індексів.

Розраховано на широке коло працівників агропромислового комплексу, державних органів усіх ланок управління, науковців, викладачів та аспірантів.

   

35 грн.

Запропоновано рекомендації з методики формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із спільного використання техніки, розроблені з урахуванням особливостей, характерних для сучасного стану аграрного виробництва. Викладено аспекти діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як форми організації співробітництва товаровиробників, які дозволяють вирішувати проблеми раціонального використання технічних засобів у вдосконаленні технологічних операцій та підвищення ефективності господарювання. (Розроблено з використанням „Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: практичний посібник / укладачі: М. Малік, Р. Блок. - К. : Урожай, 2001. - 288 с.) та проекту Смотрицької державної сільськогосподарської машинно-технологічної станції Хмельницької області.

Можуть бути корисні всім, хто цікавиться створенням і діяльністю сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також як посібник для керівників сільських громад.

 

Здійснено аналіз стану розвитку тваринництва, зокрема його основних галузей скотарства і свинарства, у напрямах динаміки поголів’я і виробництва продукції та її ефективності за 1991-2011, 2012 рр. в Україні за категоріями господарств у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення. Визначено економічні фактори спаду і зростання.

Розглянуто регіональне розміщення та визначено рейтинги регіонів України щодо поголів’я тварин, виробництва і ефективності відповідної продукції.

Розрахована на працівників і спеціалістів центрального і регіональних органів управління АПК, господарських формувань, науковців та викладачів вищих і середніх навчальних закладів.

   

Висвітлено наукові засади розвитку м’ясопродуктового підкомплек-су в умовах аграрних трансформацій, сучасний стан виробництва м’яса, його економічну ефективність, стан переробки, кормову базу, проведено аналітичний огляд стану виробництва м’яса в країнах із ринковою економікою, розроблено прогноз виробництва м’яса та продуктів його переробки.

Монографія розрахована на керівників і спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу. Вона буде корисною для науковців, викладачів та студентів вищих і середніх навчальних закладів.

 

Висвітлено методологічні аспекти, зміст, смислове значення та роль категорії “трудовий потенціал” у соціально-економічних явищах і процесах. Розглянуто методологічні, галузеві, загальноекономічні особливості та принципові положення відтворення трудового потенціалу. Встановлено напрями формування, проаналізовано стан та ефективність його використання в аграрній сфері економіки за умов ринкових трансформацій. Обґрунтовано роль і значення соціальних технологій для підготовки кадрів відповідно до вимог і потреб ринку. Узагальнено основні завдання, визначено чинники та розроблено заходи мотивації праці у галузі, запропоновано шляхи підвищення рівня зайнятості сільського населення на засадах забезпечення продовольчої незалежності країни, розвитку підприємництва, підсобних промислів, зеленого туризму та обслуговуючої кооперації. Визначено перспективи формування та використання трудового потенціалу в сільськогосподарських підприємствах галузі.
Для науковців, державних службовців, викладачів, спеціалістів агропромислового виробництва, аспірантів, студентів.

   

Проблеми розвитку форм господарювання на селі в дослідженнях І.І.  Лукінова (Лукіновські читання) : зб. наук. праць за матеріалами теорет. семінару 14 груд. 2012 р. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. – 124 с.


У збірнику вміщено статті, присвячені важливим питанням сучасного сільського господарства. На матеріалі праць І. І. Лукінова розглянуто проблеми, досвід і перспективи форм господарювання на селі.

Для науковців, викладачів, працівників виробничих структур, широкого кола читачів.

 

 

 

Запропоновані рекомендації з методики формування і функціонування зернових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, розроблені з урахуванням особливостей, характерних для сучасного стану аграрного виробництва. Викладено аспекти діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як форми організації співробітництва товаровиробників, які дозволяють вирішувати проблеми раціонального зберігання і реалізації зерна та підвищення ефективності господарювання членів кооперативу.

Можуть бути корисні всім, хто цікавиться створенням і діяльністю сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також як посібник для керівників сільських громад.

 

   

Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Охоплює аналіз і прогноз балансів 32 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, тритікале, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, помідори, огірки, столові буряки, морква, цибуля, часник, капуста, плоди, ягоди і виноград, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, яловичина і телятина, свинина, м'ясо птиці, яйця.

У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання у розрахунку на одного жителя України.

 

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2013 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції та її ефективності, розвитку міжрегіональних високоінтегрованих корпоративних агроформувань, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господарство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведено прогнози щодо загальної економічної ситуації та споживання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

   

Сторінка 28 з 30

<< Початок < Попередня 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Наступна > Кінець >>