Видання ННЦ ІАЕ

obkl mesel pidsumky 2014201

17 грн.
Про підсумки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні та його ефективність в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік і прогноз на 2014 рік / [Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М., Грищенко О.Ю., Душко М.П., Волосюк Ю.В., Мазуренко О.В.] ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 76 с.

 

 

У виданні визначено обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за категоріями господарств і його ефективність в сільськогосподарських підприємствах у 2013 р. та опрацьовано прогноз на 2014 рік.

Валові збори сільськогосподарських культур на поточний рік визначено на основі даних Міністерства аграрної політики та продовольства України про посівні площі та показників урожайності, спрогнозованої в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».

Може бути використано для прийняття управлінських рішень з питань розвитку сільського господарства України, її регіонів і визначення пріоритетності при державному регулюванні розвитку галузей.

 

prognoz 2014cr

15 грн.

Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2014 році: науково-аналітичний прогноз / [Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.Я. Месель-Веселяк та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка та М.І. Пугачова. - К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 32 с.

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2014 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції та її ефективності, розвитку високоінтегрованих корпоративних агроформувань, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господарство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведені прогнози щодо загальної економічної ситуації та споживання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

   

strateg agro econom 2013У збірнику публікуються матеріали Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, присвячених обговоренню «Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року», підготовленої Національною академією аграрних наук України, Мінагро-політики України та ННЦ „Днститут аграрної економіки”.

Збірник розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

obkl kagarlyk labour 2014201

19 грн.
Розроблено на матеріалах, наданих районними організаціями та місцевими радами Кагарлицького району Київської області.

 

Проаналізовано ситуацію із зайнятістю в населених пунктах району, виробничих і невиробничих галузях, окремих підприємствах та організаціях.

Розраховано на використання органами державної влади та місцевого самоуправління, службами зайнятості, а також науковими закладами для аналізу соціально-економічного розвитку сільських територій.

   

zakupivelni prices 01-2013-01-2014 cr

25 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Internet-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

Авторами проведена систематизація існуючої інформації щодо цінової ситуації на сільськогосподарську продукцію і продукти її переробки в просторі та часі, яка викладена у доступному для користувачів варіанті.

Сільськогосподарська продукція представлена наступними її видами: зернові культури (пшениця 3, 4, 6 класу, жито, кукурудза, ячмінь, гречка, просо, овес, горох), олійні культури (насіння соняшнику, соя, ріпак), овочі (картопля, капуста, морква, цибуля, столовий буряк), тваринницька продукція (молодняк великої рогатої худоби та свиней, молоко, яйця). Наявна цінова інформація щодо наступних видів продовольства: хліб, борошно, крупи, олія, цукор, м’ясні продукти (яловичина, свинина, м’ясо птиці, ковбаса), молочні продукти (молоко у плівці, масло вершкове, сир, сметана).

 

obkl lukinovski cr

28 грн.

У науковому виданні публікуються матеріали виступів провідних вчених на засіданні теоретичного семінару, присвячених обговоренню важливих питань наукової спадщини академіка І.І. Лукінова та її значення в трансформаційних процесах АПК.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

   

market management cover Із позицій системного підходу розглянуто сутність, завдання і місце маркетингового менеджменту в системі управління підприємством. Висвітлено особливості маркетингового управління на ринку промислових і споживчих товарів. Значна увага приділена забезпеченню управління ринковою інформацією для проведення маркетингових досліджень і прийняття раціональних управлінських рішень, визначенню ефективності маркетингової діяльності. Програмні питання управління маркетингом включають керівництво процесом розроблення стратегії, організацію маркетингового стратегічного, тактичного, оперативного і диспозитивного планування, контроль і аналіз маркетингової діяльності, основні положення та особливості побудови маркетингового менеджменту на міжнародному ринку.

Для студентів, викладачів, науковців, фахівців у сфері маркетингової діяльності.

 

obkladynka moloko

19 грн.

Автор висвітлює досвід організації високоефективної молочної галузі та системи переробки молока в Ізраїлі.

Брошура містить коротку історичну довідку про розвиток сільського господарства в Ізраїлі.

Охарактеризувавши сучасний стан ринку молока і молокопродуктів країни, автор окреслює перспективи його розвитку, а також розглядає роль професійних організацій у цьому процесі.

Книга розрахована на працівників наукових та державних установ, громадських організацій та підприємницьких структур в аграрній сфері, а також викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, широке коло читачів, які цікавляться даною тематикою.

   

obl copy cr

105 грн.

У монографії викладено результати наукових досліджень проблем інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства України з висвітленням сутності та функціональних ознак інноваційної діяльності в економіці; теорети-ко-методологічних аспектів формування і функціонування інтелектуального капіталу в агросфері; рольових характеристик інституту підприємницької діяльності, ринку як детермінаторів інновацій; організаційних форм упровадження інновацій; концептуальних положень інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства.

Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

Method rekommend z cinoutvorennya

25 грн.

Запропоновано методику розрахунку цін на органічну продукцію рослинництва і тваринництва на прикладі сільськогосподарських підприємств України. Її застосування дасть можливість на місцях, з врахуванням витрат на виробництво продукції, визначати ціну виробника, а з урахуванням попиту і пропозиції на продовольчому ринку формуватиметься ціна купівлі-продажу.

   

Сторінка 24 з 30

<< Початок < Попередня 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Наступна > Кінець >>