Видання ННЦ ІАЕ

bulletin0012014.11 bulletin cover cr

25 грн.
Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Internet-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

 

 

171 potochna konjunktura i prognoz rynkiv cover600x450px72dpi

65 грн.

Ринкові звіти підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Двадцять перший випуск «Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2014/15 маркетинговий рік» охоплює аналіз і прогноз кон’юнктури 10 ринків з таких видів агропродуктів: зерно, ріпак, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, плоди і ягоди, корми, молоко, м’ясо великої рогатої худоби, яйця птиці.

   

udoskonalenna decentral cr

47 грн.
У науково-аналітичному виданні обґрунтовані заходи щодо розвитку інтеграційних процесів у агропромисловому виробництві з використанням механізмів корпоратизації, кластеризації та контрактації, реалізація яких сприятиме підвищенню конкурентоспроможності, інноваційної та соціальної спрямованості діяльності підприємств і господарств галузі.

 

Викладені результати економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств аграрних холдингових груп в порівнянні з сільгосппідприємствами традиційного типу і за його результатами – пропозиції з унормування діяльності аграрних холдингових груп, а також організації агропромислового виробництва на кластерних засадах.

Так як система управління сільським господарством (як похідна від організації агропромислового виробництва) має бути органічно вбудована в загальну систему державного управління, висвітлені також рекомендації щодо удосконалення організаційної структури управління розвитком галузі в умовах децентралізації владних повноважень, євроінтеграції, розвитку міжгосподарського і громадського самоуправління.

Науково-аналітичне видання розраховане на зацікавлених представників органів законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, управлінців галузі, науковців, викладачів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

 

ekon interes cr

120 грн.
Монографія є результатом наукових досліджень академіка НААН Петра Трохимовича Саблука, в якій автор наводить свої узагальнюючі твердження про місце і роль економічного інтересу  в розвитку виробництва та його невід’ємної складової – аграрної сфери.

 

Розрахована на широкий загал читачів, діяльність яких пов’язана з економікою агропромислового виробництва.

   

skan knyhy 8

29 грн.
Рекомендації сприятимуть розширенню інформаційного забезпечення підприємницької діяльності сільських мешканців та особистих селянських господарств серед малих форм господарювання. Можуть бути використані при створенні зразкових садиб сільського туризму, розробці Програми розвитку сільських територій. Розвиток садиб сільського туризму сприяє комплексному соціально-економічному розвитку сільських територій, підвищенню рівня зайнятості сільського населення та розбудові громад.

 

 

skan knyhy 2

22 грн.

Розглянуто інституціальні аспекти розвитку вітчизняного аграрного підприємництва. визначено рівень розвитку малого підприємництва в аграрному секторі України та Вінницької області зокрема, у тому числі в порівнянні з іншими галузями економіки та відповідними показниками зарубіжних країн.

 

Визначено основні складові інституціального середовища розвитку малого аграрного підприємництва, основні проблеми їх функціонування та шляхи вирішення. Здійснено прогноз нарощування кількості малих підприємств, відповідно до якого визначено потенційну кількість новостворених робочих місць на селі. Розроблено пропозиції з підвищення економічної ефективності малих підприємницьких формувань у сільському господарстві.

   

rossoha cost management cover A5

65 грн.
Розглянуто еволюцію становлення категорій «вартість» і «вартість підприємства». Обґрунтовано інструментарій оцінки вартості як розрахункового вимірника цінності й узагальнюючого економічного показника ретроспективи діяльності, поточного стану і розвитку бізнесу. Висвітлено організаційні підходи до практики управління вартістю підприємства. Встановлено інноваційну сутність управлінської концепції підвищення вартості компанії. Розглянуто методологічні засади, методичні підходи та досвід оціночної діяльності. Проведено моніторинг показників вартісної оцінки і здійснено оцінку вартості досліджуваних молокопереробних підприємств. Визначено особливості, основні положення і шляхи управління підвищенням вартості підприємств молочної промисловості.

 

Для науковців, викладачів, фахівців агропромислового виробництва, суб’єктів оціночної діяльності, експертів-оцінювачів майна, аспірантів, студентів.

 

20 грн.

Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектору у зв’язку з підписанням Україною економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським союзом / [Пугачов М.І., Власов В.І., Духницький Б.В., Кривенко Н.В. та ін.]; за ред. М.І. Пугачова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 44 с.

За результатами дослідження співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз перспектив і можливих наслідків від створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом для окремих сфер аграрного сектору вітчизняної економіки та різних груп за економічними інтересами.

Розрахована на науковців, спеціалістів державного, громадського і господарських рівнів управління, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

   

agroek obklБуклет містить інформацію про затверджену на 2011–2015 роки Програму наукових досліджень (ПНД) 39 «Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва і розвитку сільських територій», її мету, структуру, основні напрями досліджень, а також результати наукових досліджень та їх споживачів.

На його сторінках представлені структура НМЦ «Агроекономіка», мета, склад та основні завдання її комісій.

У 2013 році у реалізації ПНД 39 взяли участь 21 науково-дослідна установа НААН. Результати досліджень кожної з них представлені коротким звітом та інформацією про наукові видання. Сторінка установи-виконавця містить інформацію про команду проекту та контакти.

Буклет містить тематику досліджень на 2014–2015 роки, а також інформацію про те, як долучитися до роботи НМЦ «Агроекономіка».

 

kysil rmetody i praktyka 2014 01

81 грн.
Узагальнено теоретико-методологічні засади формування та оцінки ефективності кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах. Наведено методи оцінки ефективності виробництва кормів та інвестицій на ці цілі. Проаналізовано стан розвитку виробництва і використання кормів. Обґрунтовано пропозиції щодо методичних підходів і алгоритмів визначення капіталоос-нащеності та норми прибутку в кормовиробництві, формування організаційно-економічних відносин, державної підтримки інвестицій, стратегічних цілей і напрямів інвестиційного забезпечення розвитку тваринництва і його кормовиробництва. На прикладі реального інвестиційного проекту запропоновано нові підходи до обґрунтування варіантів кормозабезпечення тваринництва.

 

Розрахована на практичних працівників, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, студентів, менеджерів, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу.

   

Сторінка 22 з 30

<< Початок < Попередня 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Наступна > Кінець >>