Видання ННЦ ІАЕ

vernadskiy

Висвітлено історико-економічний вимір становлення і розвитку української наукової школи фізичної економії. Охарактеризовано наукову спадщину В.Вернадського і визначено перспективи розвитку українського та загальнолюдського фізико-економічного надбання. Розкрито організаційні, економічні та управлінські інновації в контексті ідей фізичної економії та окреслено стратегічні орієнтири збалансованого розвитку агросфери на засадах фізичної економії.

 

 

 

 

zakupivelni

30 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ "Украгропромпродуктивність" та Іпіетеї-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: "Столичний", м. Київ; "Господар", м. Донецьк; "Шувар", м. Львів).

   

petrychenko

Доведено складність природи розвитку, необхідність переходу від використання методології загальнонаукової класичної парадигми до принципів системно-синергетичного аналізу, використання підходів цивілізаційного дослідження суспільних явищ і процесів. Встановлено наукові принципи застосування соціальних технологій у суспільному розвитку. Обґрунтовано явище виникнення «інституціональних пасток» у перехідних економіках, можливості їх уникнення та виходу з них при реформуванні, закономірність коригувальних дій держави щодо забезпечення соціально-економічної рівноваги, гнучкого поєднання державного і ринкового механізмів регулювання економічних відносин.

Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і всіх тих, хто цікавиться природою та проблемами суспільно-економічного розвитку.

 

 

 

kozak brendy

 

Розглянуто основні теоретичні засади формування продовольчих брендів на основі регіональних продуктів. Наведено результати опитування виробників та споживачів регіонального продукту Карпатського регіону - Рахівської бринзи, проведеного під час фестивалю-ярмарку «Гуцульська бринза» в 2012 році. Обґрунтовано роль регіональних продуктів у розвитку сільських територій.

Для керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів, студентів.

 

 

 

   

rozvytok runkiv

Висвітлено теоретичні і прикладні засади розвитку і регулювання ринків сільськогосподарської продукції та продовольства. Обґрунтовано основні механізми регуляторної політики держави на ринках агропродукції, особливості формування попиту та пропозиції, цінової політики, фінансове, інвестиційне та обліково-аналітичне забезпечення регулювання та розвитку аграрного ринку.

Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

 

 

oblikovo-audytorske

Монографія присвячена обґрунтуванню методологічних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку, аудиторського супроводу й відображення земельних ділянок і прав користування ними у фінансової звітності підприємств різних форм власності як передумови розвитку земельних відносин, формування інформаційної складової, необхідної для реалізації контролю раціонального використання земельних ресурсів, збереження ресурсно-природного потенціалу країни, а також підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

 

   

oblikovo-ocinochni aspekty

У монографії проведено дослідження методологічних підходів до організації обліку земель сільськогосподарського призначення, їх оцінки та постановки на баланс, як передумови формування галузевого стандарту бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними.

Здійснено наукове обґрунтування, вдосконалено методологічні засади та розроблено методичні підходи щодо включення земельного капіталу до економічного обороту, зокрема земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними. Запропоновано проект Методичних рекомендацій щодо ведення обліку та аналізу обороту земель сільськогосподарського призначення з постановкою на бухгалтерський баланс.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

 

Колективна монографія є одним із перших в Україні видань з фізичної економії - новітнього напряму світової та національної економічної думки, представленого власною науковою школою, яка розвивається упродовж більш ніж 130 років. У книзі розкриваються природничі засади економічного мислення, на яких базується фізична економія. На цій основі монографія висвітлює теорію, історію і практику сучасного господарювання в Україні та за кордоном. Книга призначається для науковців, докторантів та аспірантів, викладачів і студентів навчальних закладів, усіх, чия діяльність й наукові інтереси є дотичними до актуальної економічної проблематики ХХІ століття.

   

expenses for production cr

150 грн.

Висвітлено методичний підхід до здійснення щорічного моніторингу витрат і ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, проведено структурно-аналітичний огляд витрат на виробництво-реалізацію продукції у регіональному розрізі, здійснено оцінку рівня прибутковості, рентабельності у взаємозв’язку із зміною цін на ресурси, споживані у виробництві, та розраховано прогнозні рівні собівартості продукції.

У підготовці матеріалу використано дані Державної служби статистики України та результати наукових досліджень відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”.

Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу,  науковців.

 

Dohidnist sg in Ukraine 2013 prognoz cr

   

Сторінка 26 з 30

<< Початок < Попередня 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Наступна > Кінець >>