Видання ННЦ ІАЕ

plants_production_prognosis

82 грн.

В умовах обмежених фінансових і матеріальних ресурсів для забезпечення подальшого розвитку галузей агропромислового комплексу України потрібні значні інвестиції. Важливим моментом вибору об’єктів інвестування є визначення пріоритетних галузей сільського господарства і напрямів вкладання коштів, які виражають економічну політику держави, що формується на довготривалий період. З цією метою на основі проведених досліджень узагальнені теоретичні аспекти прогнозування розвитку галузі рослинництва, спрогнозовані основні показники виробництва продукції рослинництва в Україні та визначена потреба в матеріальних і фінансових ресурсах для виконання виробничої програми з рослинництва.

Розраховано на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

apk eu development tendencies

28 грн.

За результатами дослідження монографічних та інформаційно-аналітичних матеріалів із розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу розглянуті загальні чинники розвитку сільського господарства, узагальнені тенденції в обсягах виробництва та експорту-імпорту сільськогосподарської продукції. На основі оцінки фінансової ситуації наведені заходи підтримки фермерів як для здійснення ними виробничої діяльності, так і розвитку сільських територій. Динаміка експорту та імпорту сільськогосподарської продукції і харчових продуктів дає можливість оцінити зовнішньоекономічну діяльність та визначити торговельний баланс.

Наукове видання розраховано на фахівців з державного управління, керівників та спеціалістів господарюючих суб’єктів, науковців та освітян.

   

 -  2020 Опрацьовано стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України на період до 2020 року, що включають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення галузевих основних засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами, оновлення основних засобів харчової промисловості в контексті транспортно-логістичного забезпечення АПК.

Розраховані на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

ocinka s-g majna cr

65 грн.

Досліджено значення та актуалізацію на сучасному етапі питань оцінки сільськогосподарського майна та агробізнесу. Розглянуто процес інстуціоналізації експертної оцінки майна в АПК України, формування її формальних та неформальних інститутів. Розкрито проблеми практики оціночної діяльності та професійної оцінки майна в Україні. Окрему увагу приділено питанням переоцінки основних засобів у сільському господарстві, недолікам її практики та нормативно-правового регулювання. Розкрито організаційно-методологічні аспекти оцінки різних видів сільськогосподарського майна та підприємницької діяльності в галузі з урахуванням вітчизняних та міжнародних норм оцінки, специфіки економічних умов в Україні та особливостей аграрної сфери. Розрахована на науковців, аспірантів, керівників і спеціалістів підприємств аграрно-промислового комплексу, державних органів влади, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, експертів-оцінювачів.

   

50 грн.

На прикладі інвестиційного проекту молочної ферми у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області викладено методичні підходи до обґрунтування показників реального інвестиційного проекту ферми у особистому селянському господарстві.

Розраховані на членів особистих селянських господарств, співробітників органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування, науковців, працівників проектних організацій, агроконсалтингу, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

   

  20 грн.

  У формі запитань і відповідей викладено результати досліджень відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» щодо формування великотоварного конкурентоспроможного агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем. Розглянуто базові питання створення та функціонування аграрних кластерів: їх сутність та роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, особливості організації кластерних об’єднань, взаємовідносини їх учасників та форми взаємодії з органами державної влади.

  Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва через розвиток кластерних форм регіонального співробітництва.

     

  26 грн.

  Здійснено аналіз сучасного стану агропромислового виробництва в Україні та виявлено існуючі проблеми, які пов’язані з втратою конкурентних позицій дрібних та середніх первинних виробників сільськогосподарської продукції та зростанням соціальної напруги на селі. На основі вивченого іноземного досвіду обґрунтовано необхідність інтеграції агропромислового виробництва на кластерних засадах, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності, інноваційної та соціальної спрямованості діяльності підприємств і господарств галузі. Запропоновано перспективні моделі організаційних структур кластерних систем у агропромисловому виробництві, перелік заходів з їх розвитку та проект Закону України «Про господарські кластерні об’єднання в агропродовольчій сфері».

  Розрахована на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

   

  27 грн.

  За результатами дослідження робочої групи із співробітників ННЦ «Інститут аграрної економіки» викладено результати економічного аналізу діяльності та розвитку аграрних холдингових формувань, у тому числі розмірів їхнього землекористування, механізмів залучення інвестицій, підвищення конкурентоспроможності, участі у соціально-економічному розвитку сільських територій.

  На основі такого аналізу запропоновано здійснити заходи щодо унормування діяльності аграрних холдингових формувань та посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності.

  Розрахована на науковців, управлінців державного, громадського і господарських рівнів управління, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

     

  Розвиток сільських територій

  60 грн.

  У монографії розглянуто загальна характеристика Дніпропетровської області, її адміністративно-територіальний устрій, ресурсний потенціал сільських територій, результати моніторингу трансформаційних процесів розвитку сільських населених пунктів регіону.

  Розраховано на керівників і спеціалістів місцевого, районного та обласного рівнів державного управління, органів місцевого самоврядування, фахівців сільськогосподарських дорадчих служб, викладачів студентів, і аспірантів вищих навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку сільських територій.

   

  30 грн.

   

  Видання містить щомісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ "Украгропромпродуктивність" та Інтернет-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: "Столичний", м. Київ; "Господар", м. Донецьк; "Шувар", м. Львів).

     

  Сторінка 27 з 30

  << Початок < Попередня 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Наступна > Кінець >>