metod rekom

25 грн.

Викладено та обґрунтовано сутність, процеси формування системи кооперативних відносин та інформаційне забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Розглянуто питання організації структури внутрішньокоопе-ративних відносин. Методичні рекомендації спрямовані на практичне застосування в управлінській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Рекомендовано для фахівців у галузі економіки агропромислового виробництва, службовців органів державної влади, науковців, аспірантів та студентів.