ДатаНазва заходуОрганізатор
13-14.01.2017 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінанси, менеджмент та аудит: стан та перспективи розвитку» Центр економічних досліджень та розвитку
27.01.2017 «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології» Державний університет імені Яна Кохановського (Польща
10-11.02.2017 Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії» Київський економічний науковий центр
Norwegian Journal of development of the International Science (Норвегія)
17-18.02.2017 Міжнародна науково-практична конференція «Наукові здобутки на шляху до удосконалення економічної системи» Наукова організація "Перспектива"
17-18.02.2017 Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку національної економіки" Східноукраїнський університет економіки та управління
14-16.03.2017 Міжнародна науково-практична конференція "Аграрна наука та освіта Поділля" Подільський державний аграрно-технічний університет
17-18.03.2017 Всеукраїнська науково-практична конференція «Ресурсний потенціал регіонів України: стан та напрями розвитку» Київський економічний науковий центр
24-25.03.2017 IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції» Східноукраїнський інститут економіки та управління
31.03.2017 Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегії» Львівська економічна фундація
31.03.2017 Міжнародна наукова-практична конференція «Економічна політика та механізми господарювання: сучасний стан, ефективність, перспективи» Аналітичний центр «Нова Економіка»
01.04.2017 Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України» Луцький національний технічний університет
06-07.04.2017 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень» Науковий клуб "Sophus"
12.04.2017 Круглий стіл «Всеукраїнський епізотичний статус благополуччя України як результат діяльності галузі ветеринарної медицини та загрози сьогодення» Національний університет біоресурсів та природокористування
21.04.2017 Інтернет-конференція «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки» Ужгородський національний університет
21-22.04.2017 Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку галузей економіки з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів» Наукова організація "Перспектива"
27.04.2017 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія реалізації конкурентної політики України в контексті євроінтеграційних викликів» Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики
05-06.05.2017 Міжнародна науково-практична конференція«Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання» Ужгородський національний університет
12-13.05.2017 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» ОНУ ім. І.І. Мечникова
12-13.05.2017 Всеукраїнська науково-практична конференція «Бізнес та його розвиток в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи» Центр економічних досліджень та розвитку
12-13.05.2017 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інфраструктура фінансового ринку: формування та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки» Київський економічний науковий центр
18.05.2017 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія вдосконалення та збереженнягенетичних ресурсів сільськогосподарських тварин» Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця
18-19.05.2017 Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри Київський кооперативний інститут бізнесу і права
18-19.05.2017 Міжнародна конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» Національний університет «Львівська політехніка»
18-19.05.2017 Міжнародна конференція «Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы» Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.Никонова
18.05.2017 Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях» Житомирський національний агроекологічний університет
19.05.2017 Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу» Причорноморський НДІ економіки та інновацій
07-09.062017 Міжнародна наукова конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформї» ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього»
 30.08.2017  XXVII Міжнародна наукова інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації"  ДВНЗ "Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
 20-22.09.2017  Міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції»  Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
 26.09.2017  ХІ Міжнародна наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність"  ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
15.11.2017 V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної аграрної науки" Уманський національний університет садівництва
14.12.2017 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток харчової індустрії" Інститут продовольчих ресурсів
Наукові конференції 2020
Наукові конференції 2019
Наукові конференції 2018
Наукові конференції 2016
Наукові конференції 2015
Наукові конференції 2014
Наукові конференції 2013