ДатаНазва заходуОрганізатор
29-30.01.2016 XXII международная конференция "Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения" (заочная) Евразийский союз учёных
5-6.02.2016 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави" (дистанційна) Наукова організація "Перспектива"
12-13.02.2016 Міжнародна науково-практична конференція "Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи" (дистанційна) Ужгородський національний університет
.2016 Міжнародна науково-практична конференція "Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери", м. Харків Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
26-27.02.2016 Міжнародна науково-практична конференція "Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації" Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
04-05.03.2016 Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародні економічні відносини: на сучасному етапі: проблеми та розвиток" (дистанційна) Наукова організація "Перспектива"
24-25.03.2016 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства" (заочна) Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
24-25.03.2016 ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів “Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України” Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН
4-8.04.2016 Конференція "Наука и молодежь: новые идеи и решения в АПК" Ивановская государственная сельськохозяйственная академия им. Д.К. Беляева
08.04.2016 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макро- рівня» Міжнародний гуманітарний університет
14-15.04.2016 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку" Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
14-15.04.2016 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації", м. Ніжин ВУ НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"
16.04.2016 II Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку України» Луцький національний технічний університет
20-21.04.2016 Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності" Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Черкаси
21.04.2016 Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла
28.04.2016 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
29-30.04.2016 Всеукраїнська наукова конференція “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах” (з нагоди відзначення 25-річчя Незалежності України) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
29-30.04.2016 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
29.04.2016 Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій (Одеса)
Університет Сулхан-Саба Орбеліані (Тбілісі)
16.05.2016 XI Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні" Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
24-25.05.2016 VIII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення продуктового ринку» Полтавська державна аграрна академія
24-25.05.2016 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток кооперативного руху в Україні» Національний університет біоресурсів та природокористування
25-26.05.2016 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України» ДУ "Інститут сільського господарства степової зони"
26.05.2016 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи" Житомирський національний агроекологічний університет
27-28.05.2016 II Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан і перспективи" Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
31.05.2016 VI Міжнародна науково-практична конференція "Науковий диспут: питання економіки і фінансів" (дистанційна) Фінансово-економічна наукова рада
01.06.2016 VII Міжнародна науково-практична молодіжна конференція "Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів" (у заочній формі) Рада молодих вчених Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки"
24-25.06.2016 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні кризовіявищав економіці та проблеми облікового, контрольного тааналітичного забезпечення управління підприємством» Луцький національний технічний університет
16-18.08.2016 Науково-практична конференція молодих вчених «Стале виробництво зернових та круп’яних культур на Півдні України за умов зміни клімату» Рада молодих вчених Інституту рису НААН
15-16.09.2016 ХVII Міжнародна наукова конференція "Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій" присвячена пам'яті академіка Л.В. Погорілого Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»
27-28.09.2016 Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах (дистанційна) Харківський національний університет ім. В.В. Докучаєва
08.10.2016 Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз та аудит: виклики інституціональної економіки» Луцький національний технічний університет
20-21.10.2016 Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
20-21.10.2016 Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів НУБІП України
27-28.10.2016 Fostering agriculture innovation and business opportunities for rural renaissance Institute of agricultural economics
01-03.11.2016 «Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України» ННЦ “Інститут землеробства НААН”
03.11.2016 Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку КНЕУ ім. В. Гетьмана
22-25.11.2016 Молодежь-2016 Национальная академия наук Беларуси
24-26.11.2016 Міжнародна науково-практична конференція «Наукові основи раціонального виробництва сільськогосподарської продукції в умовах транскордонного співробітництва ЄС» Закарпатська державна сільськогосподарська станція
30.11.2016 ІV Міжнародна науково-практична конференція: «Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи» Інститут продовольчих ресурсів НААН
01-02.12.2016 Європейський вектор розвитку страхового ринку України КНУ ім. Т. Шевченка
22.12.2016 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» Харківський національний університет ім. В.В. Докучаєва
Наукові конференції 2020
Наукові конференції 2019
Наукові конференції 2018
Наукові конференції 2017
Наукові конференції 2015
Наукові конференції 2014
Наукові конференції 2013