ДатаНазва заходуОрганізатор
10-12.04.2019 II Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» Інститут зрошуваного землеробства НААН
18.04.2019 Всеукраїнська наукова інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
20.04.2019 Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації” Центр фінансово-економічних наукових досліджень
17.05.2019 ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
20.05.2019 XVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві», присвячена 80-й річниці від дня народження академіка НААН Валерія Петровича Бурката Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН
28.05.2019 Науково-практична конференція "Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів України" Інститут сільського господарства полісся НААН
30.05.2019 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва" Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль)
13-14.06.2019 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» Херсонський державний аграрний університет
4-5.09.2019 Всеукраїнська науково-перактична інтернет-конференція "Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології" Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
9-13.09.2019 Міжнародна науково-практична конференція "Математичне моделювання процесів у економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2019)" Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
13-14.09.2019 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики" Одеський національний економічний університет
17-19.09.2019 XX Міжнародний науково-практичний форум "Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій" Львівський національний аграрний університет
30.09.2019 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» Київський національний університет імені Тараса Шевченка
03.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва) Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
16-18.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: стратегія оптимального розвитку» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
24.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації” Центр фінансово-економічних наукових досліджень
07.11.2019 Науково-практична конференція «Досконалість організацій: ділова культура та системний менеджмент» Українська асоціація досконалості та якості
07.11.2019 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління» Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
20.11.2019 VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії» Інститут продовольчих ресурсів НААН
Наукові конференції 2020
Наукові конференції 2018
Наукові конференції 2017
Наукові конференції 2016
Наукові конференції 2015
Наукові конференції 2014
Наукові конференції 2013