ДатаНазва заходуОрганізатор
28.02.2018 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні виміри захисту економічної конкуренції" Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики
07.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни» Запорізька державна інженерна академія
10.03.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні напрями економічної та соціальної політики у ринкових умовах» Київський економічний науковий центр 
10.03.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція «Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика» Центр економічних досліджень та розвитку (м. Одеса)
16-17.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях» Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ)
17.03.2018 ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в економіці та управлінні» Східноукраїнський інститут економіки та управління (м. Запоріжжя)
17.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів» Наукова економічна організація "Перспектива" (м. Дніпро)
21.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом» Національний університет біоресурсів і природокористування України
22.03.2018 XIV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів "Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України" Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 
23.03.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція «Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми і перспективи» Національний університет харчових технологій
23.03.2018 ІІ Міжнародна наукова конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» Університет Клайпеди (Литва)
24.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення рівня використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки» Львівська економічна фундація
29-30.03.2018 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
30-31.03.2018 Третя Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
02.04.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах» Центр фінансово-економічних наукових досліджень (м. Полтава)
06.04.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості» «Класичний приватний університет» (м. Запоріжжя)
12-13.04.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваціями в маркетингу: сучасні тренди і стратегічні імперативи» Вища школа педагогіки та адміністрації імені Мешка І (м. Познань, Польща)
13.04.2018 Науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент як наука управління інноваціями та фінансування інноваційних підприємств в Україні» Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
16-17.04.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів» Ужгородський національний університет
19.04.2018 V Міжнародна науково-практична конференція «Приморські регіони: проблеми та траєкторії соціально-економічного розвитку» Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)
27.04.2018 II Міжнародна наукова конференція «Економіка та суспільство: сучасні вектори розвитку» Університет Лейпцигу (м. Лейпциг, Німеччина)
04.05.2018 II Міжнародна науково-практична конференція «Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації» Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
05.05.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове забезпечення розвитку економіки на національному та міжнародному рівнях» Центр економічних досліджень та розвитку (м. Одеса)
05.05.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин» Київський економічний науковий центр
11.05.2018 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації" Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
12.05.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції» Запорізька держава інженерна академія
14.05.2018 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права" Центр фінансово-економічних наукових досліджень (м. Полтава)
15.05.2018 Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Інноваційні розробки молоді – сучасному землеробству" Інститут зрошуваного землеробства НААН (м. Херсон)
15-16.05.2018 Всеукраїнська науково конференція молодих учених Уманський національний університет садівництва
16.05.2018 ІV Міжнародний круглий стіл "Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід" Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
18.05.2018 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Перспективи економічних перетворень в аграрному секторі економіки та напрями активізації підприємництва, торгівлі і біржової діяльності» Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський)
22-23.05.2018 XIV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах" Національний університет харчових технологій
24.05.2018 XVI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю "Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві" (присвячена вшануванню 80-ї річниці від дня народження академіка НААН Михайла Васильовича Зубця) Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН
25.05.2018 Науково-практичний семінар "Використання чистопорідного розведення і міжпорідного схрещування для генетичного поліпшення сільськогосподарських тварин" (присвячений 80-й річниці від дня народження академіка НААН, Героя України Михайла Васильовича Зубця) Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН
25-26.05.2018 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» Хмельницький національний університет
14-15.06.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку» Таврійський державний агротехнологічний університет (смт. Кирилівка)
04-05.07.2018 ХXVI Міжнародна науково-технічна конференція «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
04-05.07.2018 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні селекційно-насінницькі технології польових культур" (присвячена 110-річчю з дня заснування Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН" Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН (м. Харків)
04-05.07.2018 X Міжнародна наукова конференція “Корми і кормовий білок” (присвячена 100-річчю від дня створення НААН та 45-річчю Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН) Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН (м. Вінниця)
10-14.09.2018 Міжнародна науково-практична конференція "Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програми" (м. Коблево) Харківський національний університет радіоелектроніки
14-15.09.2018 Міжнародна науково-практична конференція "Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку" Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
27-28.09.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний аграрний менеджмент: теорія, методологія, практика» Сумський національний аграрний університет
28.09.2018 Міжнародна наукова конференція «Сучасні економічні дослідження: теорія, методологія, стратегія» Державний університет імені Яна Кохановського у місті Кельце (Республіка Польща)
28-29.09.2018 VIII Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища» Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
04-05.10.2018 Національна науково-методична конференція "Цифрова економіка" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
05-06.10.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу» Ужгородський національний університет
10-11.10.2018 Міжнародна наукова конференція «Оптимізація земельних угідь як основна складова їх ефективного використання – наукові здобутки за 100-річну діяльність НААН та перспективи на майбутнє» Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»
18-19.10.2018 IV Міжнародна науково-практична конференція "Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра" Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
08-09.11.2018 VII International conference "Competitiveness of agro-food and environmental economy" The Bucharest University of Economic Studies
08-09.11.2018 Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
15.11.2018 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки» присвячена 150-річчю заснуванню факультету агрономії (у заочній формі) Уманський національний університет садівництва
07.12.2018 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки» (присвячена 100-річчю Національної академії аграрних наук України) Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
07-08.12.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти» Ужгородський національний університет
08.12.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція «Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства» Київський економічний науковий центр
14-15.12.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін» Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
15.12.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність та напрями вдосконалення політики економічного зростання: теорії та пропозиції» Запорізька державна інженерна академія
Наукові конференції 2020
Наукові конференції 2019
Наукові конференції 2017
Наукові конференції 2016
Наукові конференції 2015
Наукові конференції 2014
Наукові конференції 2013