ДатаНазва заходуОрганізатор
31.01.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Тенденції розвитку економіки у 2014 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти" Наукова економічна організація "Перспектива"
31.01.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції" Львівська економічна фундація
13-14.02.2014 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Економіка і управління: виклики та перспективи" Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
15.02.2014 Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості" Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"
21-22.02.2014 III Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання" Макіївський економіко-гуманітарний інститут
8-19.03.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Особистість С.Ф. Третьякова в формуванні засад сучасного екологічного землеробства" Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ
20-21.03.2014 V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України" Національний університет харчових технологій
20-21.03.2014 Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів "Агропромислове виробництво України — стан та перспективи розвитку" Кіровоградська державна сільськогосподарська станція НААН
21.03.2014 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні напрями професійної підготовки дорадників України» Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
10-11.04.2014 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін" Подільський державний аграрно-технічний університет
17-18.04.2014 II Науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми вирощування та переробки продукції рослинництва» Полтавська державна аграрна академія
18-19.04.2014 "Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених "Аспекти розвитку фінансово-економічної системи в умовах глобалізаційних процесів" Аналітичний центр "Нова економіка"
22-23.04.2014 VI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетингове забезпечення продуктового ринку" Полтавська державна аграрна академія
23.04.2014 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи" Інститут продовольчих ресурсів
15.04.2014 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Напрями економічного розвитку, управління та регулювання в АПК» Полтавська державна аграрна академія
23-24.04.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці" Полтавський університет економіки і торгівлі
24-25.04.2014 Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва" Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
15-16.05.2014 IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України" Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
16.05.2014 Щорічна конференція магістрантів та студентів Международный гуманитарный университет (Одесса)
16.05.2014 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України» Ужгородський національний університет
21-23.05.2014 ІV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 110-й річниці від дня народження доктора с.-г. наук, професора І.І. Задерія «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» Подільський державний аграрно-технічний університет
21-23.05.2014 "Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві" Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
22.05.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів" Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
22-23.05.2014 ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки" Подільський державний аграрно-технічний університет
04.06.2014 Міжнародна конференція "Методика, механізація, автоматизація та комп’ютеризація досліджень у землеробстві, рослинництві, садівництві та овочівництві" Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
13-14.06.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики" Черкаський державний технологічний університет
17.06.2014 Міжнародна наукова інтернет-конференція "Методика, механізація, автоматизація та комп'ютеризація досліджень у землеробстві, садівництві та овочівництві" Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
20-21.06.2014 Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання фінансово-економічного розвитку держави та регіонів" Аналітичний центр "Нова економіка"
24-25.06.2014 Міжнародна наукова конференція "Стійкість соняшнику до біотичних та абіотичних факторів" Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва
27.06.2014 Міжнародна науково-практична конфренція "Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
15-16.08.2014 Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти Центр економічних досліджень та розвитку
12-13.09.2014 Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання Національний гірничий університет
13.09.2014 XV Міжнародна наукова інтернет-конференція "Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій" (присвячена 80-річчю від дня народження академіка Леоніда Погорілого) Державне підприємство "Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва"
16-19.09.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами (ММП - 2014)" Харківський національний університет радіоелектроніки
25-26.09.2014 Міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
25-26.09.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики" Харківський інститут банківської справи УБС НБУ
25-26.09.2014 Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні проблеми вимірювання, прогнозування та управління продовольчою безпекою Росії» (у рамках XIХ Ніконівських читань) Державна наукова установа Всеросійський інститут аграрних проблем і інформатики ім. А.А. Ніконова Російської академії сільськогосподарських наук
26-27.09.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів" Черкаський державний технологічний університет
2-3.10.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини" Інститут біології тварин НААН
8-10.10.2014 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків" (в Інтернет-форматі) Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ
12.10.2014 Всеукраїнська науково-практична конференція "Економіка. Інновації. Корпоративне управління" (інтернет-конференція) Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
13-14.10.2014 Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку фінансового забезпечення агропродовольчого виробництва в Україні» НУБіП України
13-17.10.2014 Міжнародна наукова конференція «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості» Національний університет харчових технологій
16-17.10.2014 Науково-практична конференція молодих вчених "Наукові дослідження в льонарстві та коноплярстві-2014" Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН
16-17.10.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Збалансоване природокористування: традиції та інновації" Інститут агроекології і природокористування НААН
30.10.2014 Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційне дорадництво на шляху євроінтеграції" ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»
30-31.10.2014 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» Уманський національний універститет садівництва
31.10.2014 Шоста Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Розвиток аграрного сектору в умовах трансформаційних змін" (у заочній формі) Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
5-6.11.2014 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених"Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства"Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених"Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства" ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
21.11.2014 Науково-практична конференція "Енергоефективний університет" Київський національний університет технологій та дизайну
21-22.11.2014 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства» Подільський державний аграрно-технічний університет
27.11.2014 І Наукова міжнародна конференція на честь доктора економічних наук, проф. Шкітіної М.І. «Управлінські науки в сучасному світі» Київський національний лінгвістичний університет
4-5.12.2014 Х Міжнародна науково-практична конференція Грудневі читання "Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах" Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукові конференції 2020
Наукові конференції 2019
Наукові конференції 2018
Наукові конференції 2017
Наукові конференції 2016
Наукові конференції 2015
Наукові конференції 2013