ДатаНазва заходуОрганізатор
23-24.01.2015 Управління економічними процесами у світовій і національній економіці Аналітичний центр "Нова економіка"
29.01.2015 Науковий семінар "Техніко-технологічне забезпечення виробництва столових коренеплодів" Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
11-13.02.2015 Інновації у льонарстві та коноплярстві – 2015 Дослідна станція луб’яних культур
23-25.02.2015 Польсько-український проект «Міжнародний освітній семінар» (м.Варшава) Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці
27-28.02.2015 Науково-практичне вирішення продовольчої, енергетичної та соціально-економічної проблем розвитку суспільства в умовах фінансово-економічної кризи Міжнародний інноваційний кластер «Конкурентоспроможність»
13-14.03.2015 Актуальні питання економічних наук Східноукраїнський інститут економіки та управління
2-3.04.2015 Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
10-11.04.2015 Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд Східноукраїнський інститут економіки та управління
15.04.2015 Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»
15-17.04.2015 Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки та бізнесу Національний гірничий університет
23-24.04.2015 Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності у аграрному секторі Харківський національний аграрний університет
23-24.04.2015 Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації Одеська державна академія будівництва і архітектури
24.04.2015 Селекція, генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла
24.04.2015 Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
29.04.2015 Формування стратегії розвитку та управління підприємствами АПК в ринкових умовах Полтавська державна аграрна академія
7-8.05.2015 Конкурентоспроможність України в процесі глобалізації Запорізький національний технічний університет
7-8.05.2015 Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі Регіональний центр наукового забезпечення АПВ у м. Тернополі
13-14.05.2015 Інтенсифікація кормовиробництва - основа сталого розвитку галузі тваринництва Інститут свинарства та агропромислового виробництва НААН
14-15.05.2015 Сучасні економічні системи: стан та перспективи Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
14-15.05.2015 Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці Полтавський університет економіки і торгівлі
14-15.05.2015 Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні Київський національний тогівельно-економічний університет
19-20.05.2015 Маркетингове забезпечення продуктового ринку Полтавська державна аграрна академія
21-22.05.2015 Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
22-23.05.2015 Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАНУ
27-28.05.2015 Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
28.05.2015 Історія освіти, науки і техніки в України Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
28.05.2015 Актуальні дослідження з проблем розведення та генетики у тваринництві Інститут розведення та генетики тварин ім. М.В. Зубця
28-29.05.2015 Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії Уманський національний університет садівництва
1-3.06.2015 Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві Інститут агроекології та природокористування
9-11.06.2015 Землеробство ХХІ століття. Проблеми та шляхи вирішення Інститут землеробства НААН
25.06.2015 Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем АПК Інститут сільського господарства Полісся
1-3.07.2015 Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві Інститут агроекології та природокористування
14-15.07.2015 Корми і кормовий білок Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
10.09.2015 Міжнародні Таїровські читання "Проблеми інтеграції виноградарства та виноробства України у світовий науковий та економічний простір" ННЦ "ІВІВ ім. В.Є. Таїрова"
16-17.09.2015 Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
16-17.09.2015 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку ДВНЗ "Переяслав-Хмельниццький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
15-16.10.2015 Агробизнес и сельские районы - настоящее и будущее развитие
Экономический университет (Варна, Болгарія)
22-23.10.2015 Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків
Черкаський інститут УБС
30.10.2015 Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату Інститут олійних культур
30.10.2015 Національне виробництво й економіка в умовах реформування:стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції Подільський державний аграрно-технічний університет
04.11.2015 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи" Інститут продовольчих ресурсів
06.11.2015 85-річчя славетного харківського національного технічного університету сільського господарства імені Перта Василенка Харківський національний технічний університет сільського господарства мі. П.Василенка
10-11.11.2015 Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" Всеукраїнська екологічна ліга, Екологічна рециклінгова асоціація України, Медіа ДАК, Центр муніципальних технологій
10-12.11.2015 Науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів "Іноваційні розробки молодих учених для конкурентоспроможного аграрного виробництва"  ННЦ "Інститут землеробства НААН"

19-20.11.2015

XVII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку"

 ДВНЗ "Пререяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди"

25-27.11.2015

І Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи"

Одеський Національний університет ім.І.Мечникова

26.11.2015

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Тенденції розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні"

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

01.12.2015

Набір статей до збірнику наукових праць з напрямку "08. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ"

Корпорація "Scireps Corporation"
03-04.12.2015 IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет"
04.12.2015 V ювілейна Всекураїнська науково-практична конференція з міжнародною учстю "Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України" Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
10-11.12.2015 II Міжнародна науково-практична конференція "Управлінські науки в сучасному світі" Київський національний лінгвістичний університет
16-17.12.2015 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи" Регіональний центр наукового забезпечення АПВ в Тернопільській області
25-26.12.2015 Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
25-26.12.2015 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку" Харківський гуманітарний університет
Наукові конференції 2020
Наукові конференції 2019
Наукові конференції 2018
Наукові конференції 2017
Наукові конференції 2016
Наукові конференції 2014
Наукові конференції 2013