machine2Нині однією з найбільш критичних сфер діяльності  вітчизняного АПК є матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, зазначив завідувач відділу ринку матеріальних ресурсів Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ «ІАЕ»), д.е.н. Олександр Захарчук, виступаючи на засіданні постійно діючого науково-методологічного семінару ННЦ «ІАЕ», яке відбулося 28 березня 2014 року.

Наразі ці питання регулюються законами України:

 • «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу»;
 • «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України».

Ці нормативно-правові  акти повинні визначати основні напрями державної політики пріоритетного розвитку вітчизняного сільгоспмашинобудування, а також принципи, форми, методи, організаційні та економічні важелі,  спрямовані на створення, випробування, виробництво, реалізацію, використання й обслуговування технічних засобів для агропромислового комплексу.

На практиці ж державні програми підтримки згідно цих законів не діють, зазначив доповідач.

Також на державному рівні досі не прийнято стратегії здійснення економічної політики з техніко-технологічного переоснащення сільського господарства.

Відсутність системного підходу до розв’язання в умовах ринку питань матеріально-технічного забезпечення села призвела до того, що останніми роками проблема набула загальнодержавного значення.

За словами науковця, основними проблемами погіршення матеріально-технічного стану основних засобів у сільському господарстві є:

 • низька інвестиційна активність сільськогосподарських виробників через недостатній рівень їх платоспроможності;
 • недостатні обсяги та недоліки адресності державної підтримки оновлення основних засобів сільського господарства для малих та середніх форм господарювання на селі;
 • низький рівень розвитку агролізингу;
 • відсутність проведення індексації балансової вартості основних засобів сільськогосподарських підприємств.

Причиною погіршення загального стану матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств, особливо малих та середніх форм господарювання, стали:

 • низький рівень відтворення та оновлення основних виробничих засобів сільського господарства порівняно з національною економікою України;
 • відсутність достатньої державної підтримки;
 • незацікавленість самих власників.

У національній економіці протягом 2005–2012 років при рівні вибуття основних засобів 2,0–6,8 % рівень їх оновлення складав 4,8–15,1%, тобто перевищував у 2,3 разу.

У сільському ж господарстві це співвідношення становило лише 1,4 разу. Попри те що рівень оновлення галузевих основних засобів складає 8,8–19,9 %, рівень вибуття – через їх зношеність та застарілість – становить 7,1–12,8%.

Крім того, якщо за 2007–2012 роки порівнянна вартість основних засобів економіки України збільшилась на 42%, то фондове накопичення у сільському господарстві склало лише 11%, тобто майже у 4 рази менше.

Амортизаційна політика в Україні  сьогодні, на думку багатьох вчених, не має інвестиційного спрямування з трьох причин:

 • фактична норма амортизації не відповідає потребам простого відтворення;
 • база амортизаційних відрахувань не відображає її реальної ринкової вартості;
 • кошти амортизаційного фонду використовуються не за призначенням.

Відсутність дієвої практики переоцінки основних засобів сільського господарства також позначається на показниках результативності аграрного виробництва, підсумував Олександр Захарчук.

 

Читайте також
Відбувся науково-методологічний семінар «Проблеми матеріально-технічного та фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств України»
«Технічне забезпечення сільського господарства є одним з вирішальних факторів продовольчої безпеки держави» – Олександр Захарчук
«В умовах дефіциту бюджетних коштів лише агролізинг як форма державної підтримки є необтяжливим для державного бюджету» – Олександр Захарчук
«Національна аграрна політика не повинна нехтувати інтересами ОСГ, які виробляють близько половини валової агропродукції і обробляють понад 30% сільськогосподарських угідь» – Олександр Захарчук