PresidiumВідсутність узгодженого суспільного бачення стратегічних пріоритетів сталого розвитку сільських територій ставить під загрозу успішність реалізації державної Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», яка була затверджена Президентом України. У цьому контексті варто зазначити нагальну потребу мінімізації кількісної та якісної розбалансованості у економічній, соціальній, адміністративно-правовій, техніко-виробничій, науковій, екологічній, культурній і багатьох інших сферах, яка суттєво сповільнює розвиток сільських територій, зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, відкриваючи  Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій», яка відбулася в Інституті аграрної економіки 1 червня 2017 року.

На думку академіка, одним із найдієвіших шляхів активізації процесів, який може ефективно стимулювати новоутворені об’єднані територіальні громади до сталого розвитку, є приведення державної політики у відповідність до теорії селяноцентризму, згідно якої забезпечення розвитку сільських територій має розбудовуватися не лише з позицій сільськогосподарських або локально-територіальних економічних інтересів, але із врахуванням потреб класичної тріади «сільська територія – людський капітал – екологія».

Цю позицію підтримав у своєму вітальному слові народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, к.е.н. Валерій Давиденко. Нині аграрний експорт зростає, але наші сільські території занепадають, зауважив він.

Вітаючи учасників заходу, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, к.е.н. Олена Ковальова, зокрема, зазначила, що щорічні конгреси вчених економістів-аграрників та міжнародні конференції, які традиційно проводяться в Інституті аграрної економіки, є тим майданчиком, який надає можливість провідним вітчизняним науковцям обмінятися думками з актуальних питань аграрної економіки, дізнатися від іноземних колег про кращі зарубіжні практики, знайти вірні рішення і запропонувати їх органам виконавчої влади.

Ми зараз знаходимося на порозі вибору моделі розвитку сільських територій, до участі у розробці та громадському обговоренні якої долучилися, зокрема, і науковці Інституту аграрної економіки, зазначила Олена Ковальова.

Від імені президента НААН, академіка НААН Ярослава Гадзало учасників конференції привітав та побажав їм плідної роботи віце-президент НААН, академік НААН Валерій Жук. Він також зазначив, що питання сталого розвитку завжди серед пріоритетів діяльності Національної академії аграрних наук України.

У визначенні моделі та напрямів розвитку сільських територій роль економічної науки повинна бути провідною, зазначив у своєму вітальному слові Голова Громадської спілки «Аграрний союз України», голова Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, к.е.н. Геннадій Новіков.

Пленарне засідання конференції відкрив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко доповіддю «Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій в Україні». У ній він, зокрема, наголосив, що базовим елементом моделі сталого розвитку сільських територій має бути селянин – власник сільськогосподарських угідь, за рахунок господарювання якого формуватиметься середній клас на селі і зростатиме якість життя сільських жителів.

У своїй доповіді «Теоретичні аспекти сталого розвитку сільських територій» віце-президент НААН, академік НААН Валерій Жук висвітлив ключові проблеми сталого розвитку в Україні, які, на його думку, полягають у дуалізмі мети земельної реформи України, а також рівні свідомості людини та розуміння нею цінності землі. Він охарактеризував стійкість і сталість земельної реформи за різних моделей аграрного устрою в Україні, а також представив проблеми реалізації сталого розвитку у контексті теоретико-прикладного забезпечення проактивності селян України.

Голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, сільський голова Фурсівської сільської ради (Київська обл., Білоцерківський р-н) Микола Фурсенко презентував у своїй доповіді, яка супроводжувалася демонстрацією фільму «Моє село, моя любов» (автор Дмитро Іщенко), про успішний досвід соціально-економічного розвитку села в умовах децентралізації і адміністративно-територіальної реформи.

Найцікавіші практики розвитку сільських територій презентували учасники конференції з Азербайджану, Білорусі, Латвії, Молдови, Німеччини, Польщі та Словаччини.

Ірина Нефед, менеджер з комунікацій Офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні», розповіла про співпрацю донорських організацій з владою щодо аграрних реформ в Україні.

Голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу «Батьківщина», почесний член НААН, Герой України Олександр Коросташов поділився успішним досвідом діяльності очолюваного ним сільськогосподарського підприємства.

Цю тему продовжив у своєму виступі «Підприємницька ініціатива громад в сталому сільському розвитку» директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Стефанович.

Академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН, радник при дирекції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН, Герой України Петро Саблук представив виступ «Економічна ефективність використання ресурсів виробництва в регіонах і завдання аграрної сфери».

З доповідями на конференції також виступили директор Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, академік НААН Михайло Хвесик; директор Інституту продовольчих ресурсів НААН, академік НААН Микола Сичевський; завідувач кафедри Житомирського національного агроекологічного університету, д.е.н. Тетяна Зінчук; заступник директора Інституту агроекології і природокористування НААН, д.е.н. Олексій Шкуратов; директор Науково-навчального інституту економіки та агробізнесу Житомирського національного агроекологічного університету, д.е.н. Євгеній Ходаківський; головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент НААН Ігор Прокопа та інші.

За результатами обговорення учасники конференції прийняли відповідну резолюцію, яку буде доведено до органів державної влади, наукових та освітніх організацій, ЗМІ, широкого загалу громадськості.

У заході взяли участь народні депутати, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, громадських та міжнародних організацій АПК, керівники НАНУ та НААН, провідних наукових установ, міжнародних проектів, сільськогосподарських підприємств, вчені та викладачі наукових та освітніх закладів.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за підтримки Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», Азербайджанського науково-дослідного інституту економіки та організації сільського господарства, Інституту агроекології і природокористування НААН, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, Інституту економіки сільського господарства та продовольства – Державний дослідницький інститут (Польща), Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Інституту системних досліджень в АПК НАН Білорусі, Литовського інституту аграрної економіки, Німецько-українського агрополітичного діалогу, а також за фінансової підтримки проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні».