Сільськогосподарське дорадництво в Україні відбулося. Воно функціонує і відповідає світовій практиці, – зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), академік НААН Юрій Лупенко, вітаючи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку». Захід відбувся 16 жовтня 2013 року у приміщенні Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

За словами Юрія Лупенка, Україна входить в число 150 країн світу, для яких сільськогосподарське дорадництво є ефективним інструментом консультативної допомоги численним агровиробникам і сільському населенню у вирішенні їхніх проблем.

Переглянути фото

Продуцентами виробничо-інноваційних перетворень в АПК є вчені аграрники-економісти, які зосереджені нині в ННК ІАЕ. Інститут є єдиним державним науковим центром в Україні, який спеціалізується на дослідженні проблем аграрної економіки в Україні. З метою доведення результатів наукових досліджень до кінцевого споживача, установа стала ініціатором створення громадських об’єднань. Це, зокрема, громадське творче об’єднання «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» та всеукраїнська професійна громадська організація Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Інститут аграрної економіки приділяє велику увагу нормотворчому врегулюванню дорадчої діяльності в Україні. ННК ІАЕ, зокрема, взяв активну участь у розробці Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», а також виступив розробником Стратегії розвитку системи сільськогосподарського дорадництва в Україні.

Інститут аграрної економіки також сприяє розбудові системи консультативної допомоги фермерам на практичному рівні. Серед його співробітників вже є сертифіковані дорадники, ще близько десяти отримали кваліфікаційне свідоцтво і чекають свого включення до реєстру дорадників.

Одним з нагальних завдань сьогодення, на думку директора Інституту аграрної економіки, є створення спільно з Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України (НАСДСУ) розгалуженої системи сільськогосподарського дорадництва в Україні. Поглибленню ефективної співпраці з розбудови дорадництва сприятиме також той факт, що з віднедавна НАСДСУ розташована у приміщенні Інституту аграрної економіки.

Учасники заходу обговорили стан, актуальні проблеми та перспективи розбудови сільськогосподарського дорадництва в Україні (див. програму конференції).

Президент Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» Роман Корінець у своєму виступі проаналізував  проблеми, стратегію та шляхи розвитку системи консультативної допомоги аграріям України.

Завідувач Відділу економіки і політики аграрних перетворень Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», чл.-кор. НАН України Олена Бородіна розглянула аспекти формування сільськогосподарського дорадництва в контексті Європейської інтеграції України.

Заступник Начальника відділу координації дорадництва та соціального розвитку села Міністерства аграрної політики та продовольства України Василь Котенко виступив із доповіддю на тему «Перспективи формування державної системи дорадництва».

Присутні зазначили, що на шляху розбудови ефективної системи консультування фермерів стоїть ціла низка перепон. Серед них, зокрема, нерозвиненість мережі дорадчих служб в Україні, відсутність належної організаційної та фінансової підтримки з боку держави, випадки недотримання норм законів в частині сільськогосподарського дорадництва тощо. Така ситуація знижує конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу в сільській місцевості, робить села непривабливими для проживання, особливо серед молоді.

Разом із тим розвиток системи консультування фермерів та приведення її у відповідність до  вимог ЄС сприятиме зміцненню конкурентоспроможності національного виробника,  комплексному розвитку сільських територій. Учасники дискусії погодились, що для створення сприятливих умов сільськогосподарського дорадництва необхідно об’єднати зусилля  дорадчих служб, дорадників, виробників і переробників сільськогосподарської продукції, кооперативів, закладів аграрної науки та освіти, проектів міжнародної технічної допомоги, влади, місцевого самоврядування, сільських громад, організацій громадянського суспільства.

За результатами обговорення учасники конференції прийняли Рекомендації науково-практичної конференції «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку».

У заході взяли участь сільськогосподарські дорадники та експерти-дорадники, керівники об’єднань сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств,  представники консалтингових, юридичних, фінансових, бізнесових компаній,  наукових та  навчальних закладів, органів державного і місцевого самоврядування, громадських, міжнародних організацій і проектів та ЗМІ.

Організатори конференції – Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Кафедра аграрного консалтингу та сервісу Національного університету біоресурсів і природокористування України,  ДУ «Науково-методичний центр «Агроосвіта», Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики і продовольства України за підтримки Проекту USAID «АгроІнвест».