pdvОднократне зниження ставки ПДВ при оподаткуванні операцій із поставки молока сільгосппідприємствами – з огляду на стан відповідного ринку в Україні – може призвести до здорожчання молокопродуктів, зазначив завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» к.е.н. Леонід Тулуш, прогнозуючи можливі наслідки практичної реалізації ухваленого Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» (реєстр. № 3656 від 16.06.2020), який нині знаходиться на підписі у Президента України.

Адже ПДВ є ціноутворюючим фактором, внаслідок чого зміна його ставки вплине на величину ціни постачання відповідної продукції – молока – з урахуванням даного податку, нагадав науковець.

Для того, щоб рішення про зміну ставки ПДВ було економічно нейтральним для економічних суб’єктів – згідно з заявами розробників даної законодавчої ініціативи – необхідно, щоб закупівельна ціна молока без врахування ПДВ залишилась незмінною.

Тобто, пояснив Леонід Тулуш, якщо до реалізації ініціативи молоко закуповувалось за ціною 12,6 грн, у т.ч. ПДВ – 2,10 грн, чиста ціна – 10,5 грн, то після запровадження змін закупівельна ціна з ПДВ повинна знизитись на частку ПДВ, а саме: на 5 % – до 11,97 грн, у т. ч. ПДВ – 1,47 грн, чиста ціна – 10,50 грн.

Якщо цього не відбудеться, то зміна ставки ПДВ негативно вплине на:

  • молокопереробні підприємства, рентабельність діяльності яких знизиться – у разі збереження незмінною ціни для кінцевого споживача, або;
  • кінцевих споживачів, для яких зросте ціна молочних продуктів – у разі, якщо молокопереробні підприємства підвищать відпускні ціни для збереження базової рентабельності, що фіксувалась до внесення відповідних змін.

При цьому слід брати до уваги наявні тренди, що сформувалися у сфері виробництва та переробки молока в Україні в останні роки, наголосив науковець.

З 2017 року сформувалась стійка тенденція до зменшення обсягів переробки молока в Україні. Якщо у 2017 році відповідний показник становив 4,35 млн т, у 2018 році – 4,12 млн т, у 2019 році зменшився до 3,80 млн т, то у 2020 році склав лише 3,51 млн т. Тобто, лише за останні чотири роки обсяги промислової переробки молока в Україні знизились майже на 20 %, констатував експерт.

З огляду на наявні проблеми із наповненням переробних потужностей якісною молочною сировиною, після зниження ставки ПДВ на операції з постачання молока закупівельна ціна на молоко з урахуванням ПДВ, швидше за все, не буде суттєво відрізнятись від її рівня, встановленого на момент запровадження відповідної законодавчої ініціативи, спрогнозував Леонід Тулуш.

Відповідно, закупівельна ціна молока без врахування ПДВ зросте, що поставить переробні підприємства перед вибором – або залишати реалізаційні ціни без змін і поступатись рентабельністю, або підвищувати ціни реалізації молокопродуктів, щоб зберегти базову рентабельність. Останнє є цілком логічним – а відповідно, іншого виходу, ніж зростання цін на молокопродукти для споживачів, буде складно віднайти.

Отже, законодавче рішення щодо включення молочної сировини до переліку сільгосппродукції, на поставки якої буде однократно знижено ставку ПДВ, з урахуванням стану ринку молока в Україні, може призвести до зростання споживчих цін на молокопродукти, вважає науковець.

Відповідно, за можливі прорахунки із формуванням переліку сільгосппродукції при запровадженні відповідної законодавчої новації у сфері оподаткування, направленої на боротьбу із податковими маніпуляціями, доведеться «платити» кінцевому споживачу із власної кишені. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, лише по молокопродуктах обсяг додаткових витрат споживачів може сягнути 5 млрд грн, підсумував Леонід Тулуш.