nnc iae smoll7 липня 2016 року відбулося урочисте засідання Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з нагоди 60-ї річниці від дня його створення.

У засіданні взяли участь: члени Вченої ради та співробітники Інституту, депутати Верховної Ради України, посадовці Мінагрополітики України, члени Президії НААН, керівники та провідні вчені науково-дослідних установ НАН України та НААН, керівники вищих навчальних закладів аграрного та економічного спрямування, керівники та спеціалісти сільськогосподарських підприємств, галузевих громадських об’єднань. Всього близько 200 осіб.

Відкрив засідання та виступив з доповіддю директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко.

За словами доповідача, особливе місце в історії Інституту аграрної економіки займають наукові розробки проблем аграрної та земельної реформи, що триває в Україні з 1990 року. За період існування науковою установою виконано значний обсяг фундаментальних і прикладних досліджень з питань теорії і методології розвитку аграрної сфери, наукового супроводу трансформації аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання, удосконалення аграрної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки держави, підвищення ефективності функціонування ринків агропродовольчих товарів, зміцнення позицій України на світових і регіональних ринках, формування ефективної системи матеріально-технічного, фінансово-кредитного, податково-бюджетного та інвестиційного забезпечення сільського господарства, розвитку сільських громад і територій.

За безпосередньої участі науковців Інституту аграрної економіки розроблялися та втілювалися в життя Закони України, які й сьогодні визначають діяльність вітчизняного аграрного сектору: «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (1990), Земельний кодекс України (1990, 1992), «Про селянське (фермерське) господарство» (1991), «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (1992), «Про плату за землю» (1992), «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (1996), «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), «Про оренду землі» (1998, 2002), «Про особисте селянське господарство» (1998, 2003), «Про оцінку земель» (2003), «Про землеустрій» (2003), «Про фермерське господарство» (2003), «Про державну підтримку сільського господарства України» (2004) та ін.

Відповідно до сучасних вимог розвитку демократичної держави в умовах євроінтеграції і децентралізації влади колектив Інституту розширює дослідження щодо подальшого вдосконалення теоретичних та практичних засад економічного розвитку аграрної сфери економіки, подолання кризових явищ і соціально-економічних втрат на селі; реформування управління на основі раціонального поєднання галузевої та територіально-самоврядної систем, децентралізації, самоврядування та адаптації до принципів ЄС, підвищення конкурентоспроможності підприємницьких і кооперативно-інтеграційних структур в аграрній сфері, розвитку земельних відносин в умовах ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, збільшення надходжень від експорту продукції і визначення найбільш ефективних напрямів фінансово-кредитного та інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій, трансформації інституційних основ бухгалтерського обліку та гармонізації, що забезпечить сталий розвиток галузі і економіки держави в цілому, розширить вихід у міжнародний простір, забезпечить лідерство України на світовому ринку.

Лише за основними результатами науково-дослідної роботи протягом 2011–2015 років підготовлено і направлено відповідним структурам ряд програмних і прогнозних документів, здійснено експертизу низки законодавчих і нормативних документів. У 2015 році опубліковано близько 400 наукових праць, у т. ч. 24 монографії, 24 брошури, 323 статті в наукових виданнях. Сформовано і видано 12 номерів Міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК», 4 номери фахового видання «Облік і фінанси».

На засіданні Вченої Ради колектив Інституту привітали:

  • Віце-президенти – Михайло Бащенко, Валерій Жук,
  • Академік-секратар Відділення економіки і продовольства, колишній директор Інституту (1987–2012 рр.) Петро Саблук,
  • Академік-секретар Відділення зоотехнії, директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Михайло Гладій,
  • Академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації, директор ннц  «Інститут землеробства  НААН» Віктор Камінський;
 • Герої України:
  • голова громадської організації «Рада Героїв України АПК» Дмитро Мельничук,
  • директор ТОВ «Агрофірма «Маяк» Черкаської області Микола Васильченко;
 • від Київської облдержадміністрації – заступник директора Департаменту АПР Дмитро Нестеренко,
 • Наталія Бондар, голова Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.
 • Керівники наукових установ:
  • Михайло Хвесик – ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України,
  • Валерій Адамчук – ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»,
  • Микола Сичевський – Інститут продовольчих ресурсів НААН,
  • Микола Кучер – Інститут помології імені Л.П. Симиренка НААН,
  • Сергій Володін – ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу»,
  • Володимир Дудченко – Інститут рису НААН,
  • Олександр Корнійчук – Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
 • заступники керівників наукових установ:
  • Микола Бублик – Інститут садівництва НААН,
  • Анатолій Москаленко – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН,
  • Віктор Муравйов – Інститут овочівництва і баштанництва НААН,
  • Андрій Шатковський – Інститут водних проблем і меліорації НААН,
  • Світлана Ткачик – Український інститут експертизи сортів рослин,
 • провідні вчені економісти-аграрники: Шубравська Олена Василівна, Бородіна Олена Миколаївна – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
 • Керівники вищих навчальних закладів:
  • Григорій Калетнік Вінницький національний аграрний університет,
  • Олег Скидан – Житомирський національний агроекологічний університет,
  • Олексій Могильний – Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,
 • Заступники керівників вищих навчальних закладів:
  • Олександр Маслак – Сумський національний аграрний університет,
  • Віталій Новак – Білоцерківський національний аграрний університет,
  • Володимир Рудик – Подільський державний аграрно-технічний університет,
  • Віталій Іванченко – Кіровоградський національний технічний університет;
 • Геннадій Новіков, голова Громадської спілки «Аграрний Союз України»;
 • Олександр Пархоменко, заступник голови Київської міської профспілки працівників АПК.

Колектив Інституту також привітали керівники держави та державних органів, керівники та провідні науковці науково-дослідних установ НАН України та НААН, керівники вищих навчальних закладів аграрного та економічного спрямування, керівники та спеціалісти сільськогосподарських підприємств, галузевих громадських об’єднань та бізнесу країни.