Очолює відділ кандидат економічних наук МЕЛЬНИЧУК Борис Вікторович

Контактна інформація:

тел. +38 (044) 257-50-39

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка науково-методичних засад обліково-аудиторського забезпечення конкурентоспро-можного аграрного виробництва в частині:

  • поглиблення та використання інституціональної теорії для інститут-ціонального забезпечення розвитку галузевого обліку;
  • формування нової парадигми бухгалтерського обліку на засадах світової концепції стійкого розвитку сучасного сприйняття фізіократичних доктрин;
  • концепції аудиторського обслуговування агропродовольчого комплексу України;
  • методології галузевих стандартів обліку та фінансової звітності;
  • інформаційного забезпечення діяльності економічних служб підприємств АПК;
  • супроводження розвитку галузевого професійного об’єднання аудиторів, бухгалтерів і фінансистів.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: [монографія]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 648 с.

2. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: кошториси, доходи, видатки: Практичний посібник / За ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Гаврилюка, В.М. Жука. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2009. – 100 с.

3. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: періодична та річна фінансова звітність: Практичний посібник / За ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Гаврилюка, В.М. Жука. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2009. – 96 с.

4. Бухгалтерсько-правове забезпечення спеціального режиму оподаткування та державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників: Практичний посібник / За ред. В.М. Гаврилюка, Б.В. Мельничука, В.М. Метелиці. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста»,2009.–78с.

5. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: використання державного майна: Практичний посібник / За ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Гаврилюка, Ю.С. Бездушної. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2009. – 152 с.

6. Методика оцінки вартості й бухгалтерського обліку прав на об’єкти інтелектуальної власності в наукових установах УААН / [В.М. Жук, С.М. Кваша, С.А. Володін та ін.]; за ред. В.М. Жука, Ю.С. Рудченко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 73 с.

7. Жук В.Н. Физиократическая доктрина развития бухгалтерского учета / В.Н. Жук // Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro-i makroekonomiczne. Tom 2. Zarz?dzanie rozwojem organizacji. Tarn?w 2009. Zeszyty Naukowe Ma?opolskiej Wy?szej Szko?y Ekonomicznej w Tarnowie / Numer 2(13), 2009, PL 426 d. - D. 299-308.

8. Організація обліку відносин власності: навчальний посібник / За ред. В.М. Жука. – [2-ге вид., доп. і перероб.] – К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2010. - 372 с.

9. Методичні рекомендації щодо відображення в обліку землі та прав постійного користування земельними ділянками бюджетними установами та державними комерційними підприємствами (за ред. В.М. Жука. Ю.С. Бездушної) // Облік і фінанси АПК. 2010 - № 1. - С. 4-15.

10. Методичні рекомендації з відображення в обліку державної фінансової підтримки агропромислового виробництва / [В.М. Гаврилюк, В.М. Жук, О.В. Вакуляк, В.М. Метелиця]; За ред. В.М. Гаврилюка та В.М. Жука. – К.: Міністерство аграрної політики України, 2010. – 32 с.

11. Методика оцінки ефективності бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах (за ред. В.М. Жука) // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 3. - С. 4-22.

12. Методичні рекомендації по обліку нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за ред. О.В. Волошиної, Є.Ю. Попко) // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 4. - С. 4-17.

13. Жук В.М. Застосування інституціональної теорії у вирішенні проблем розвитку бухгалтерського обліку / В.М. Жук // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 115-123.

14. Жук В.М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні / В.М. Жук // Фінанси України. – 2010. - № 11. - С. 117-125.

15. Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Навчальний посібник / За ред. В.М. Метелиці, Б.В. Мельничука. – [2-е вид., доп. і перероб.]. - К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки, 2011. – 142 с.

16. Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Н.Л. Жук – [2-е вид., доп. і перероб.]. - К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки, 2011. - 286 с.

17. Річна бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / [В.М. Гаврилюк, О.М. Прокопенко, Н.А. Боярко та ін.]. - К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2011. – 84 с.

18. Методичні рекомендації з облікового забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (за ред. В.М. Метелиці, Б.В.Мельничука ) // Облік і фінанси АПК. – 2011. - № 1. – С. 4-35.

19. Жук В.М. Стан та розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу / В.М. Жук // Фінанси України. – 2011. - № 7. – С. 33-42.

20. Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / Н.Л. Жук, Б.В. Мельничук, Л.С. Стецюк. - К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2012. – 52 с.