Очолює відділ кандидат економічних наук, старший науковий співробітник КСЕНОФОНТОВ Михайло Михайлович

Контактна інформація

тел. + 38 (044) 527-84-64

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка теоретичних і методичних засад кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій в умовах самоврядування в частині:

  • концептуальних засад кластерної організації та стратегічного управління розвитком агропромислового виробництва та сільських територій;
  • теоретико-методологічних підходів до формування регіональних кластери них систем в агропромисловому виробництві;
  • теоретико-методологічних засад розвитку самоврядування та державно-правового партнерства в агропромисловому виробництві;
  • теоретико-методологічних основ формування системи органів міжгосподарського та громадського самоврядування в АПК;
  • кластерної організації та управління розвитком галузі насінництва в регіоні;
  • пропозицій з організації системи господарського та громадського самоврядування в агропромисловій сфері на засадах державно-приватного партнерства;
  • пропозиції з інформаційного забезпечення управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Довідник соціальних стандартів, нормативів, вимог і обмежень (для використання при плануванні соціально-економічного розвитку сільських громад і територій) // за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка, О.Г. Булавка, М.М. Ксенофонтова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 90 с.

2. Розвиток самоврядування в агропродовольчій сфері (проблемне питання). - К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 60 с. (Співавтори: П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, В.М. Скупий, М.Й. Малік, В.П. Немчук, О.В. Ковальова, К.Ю. Ксенофонтова, В.П. Павлик, Н.М. Похиленко, В.В. Россоха, В.П. Саблук, М.В. Солодкий, С.О. Юшин, Ю.Я. Лузан, Р.М. Шмідт, В.П. Ситник, С.М. Кваша, Ю.М. Карасик, В.С. Ярошовець, І.Ф. Томич, О.Д. Кирницький, М.В. Гладій, М.П. Гриценко, Р.Я. Корінець).

3. Юшин С. О. Гармонія психологічної та економічної культур керівника як основа професійності переборення кризової ситуації // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти АПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих. – К.: Геопринт, 2009. – Ч.1. – С.180-189.

4. Россоха В.В. Соціальний потенціал аграрного підприємства: оцінювання і формування / Россоха В. В. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 103 с.

5. Россоха В.В. Технологічний розвиток агропромислового виробництва / Россоха В. В. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 115 с.

6. Россоха В.В. Методичні підходи оцінювання природно-біологічного потенціалу аграрної сфери економіки / Россоха В. В. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 96 с.

7. Россоха В.В. Державне регулювання розвитку потенціалу підприємств аграрної сфери економіки / Россоха В. В. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 88 с.

8. Россоха В.В. Формування і розвиток виробничого потенціалу аграрних підприємств : монографія / Россоха В. В. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 444 с.

9. Організаційно-методичні рекомендації з моніторингу надання соціально спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг / за ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 2010. – 39 с

10. Россоха В.В. Розвиток відносин власності в сільськогосподарських підприємствах : монографія / В. В. Россоха, Л. М. Пронько. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 254 с.

11. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П.Т., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 482 с.

12. Саблук, М.Ф. Кропивко та ін.. Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України (проект). – Ж. Економіка АПК, №4, 2011- с.3-6.

13. Саблук П.Т., … Кропивко М.Ф. та ін.. Напрями поглиблення аграрної реформи на сучасному етапі розвитку АПК (науково-популярне видання) – К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. – 37 с.