Очолює відділ доктор економічних наук, доцент Могилова Марина Михайлівна

Контактна інформація:

тел. + 38 (044) 526-04-86

тел. + 38 (044) 258-42-07

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка стратегії розвитку сільських територій та громад в частині:

  • теоретико-методичних та організаційно-економічних основ стратегії соціального розвитку сільських територій;
  • теоретичних та науково-методичних засад демографічного розвитку сільських територій;
  • науково-методичних та практичних засад використання трудового ресурсу сільської території;
  • науково-методичних та організаційних напрямів підвищення рівня життя і соціального захисту сільського населення;
  • теоретичних та прикладних засад зайнятості і мотивації праці сільського населення на регіональному рівні.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох. Історико-соціально-економічні нариси: монографія. – К.: “Наук. думка”, 2009. – 374 с.

2. Дієсперов. В.С. Ефективність виробництва господарств Київщини / Диєсперов В.С. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 80 с.

3. Довідник соціальних стандартів, нормативів, вимог і обмежень (для використання при плануванні соціально-економічного розвитку сільських громад і територій) / П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка, О.Г. Булавка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 90 с.

4. Паспорт сільських населених пунктів. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 53 с.

5. Булавка О.Г., Александров М.С. Соціальний захист, доходи і рівень життя населення сільських територій // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь /за заг. ред. акад.. НААН П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 50–58.

6. Булавка О.Г. Стан та проблеми управління соціальним розвитком сільських територій – вітчизняний та світовий досвід // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 156-176.

7. Булавка О.Г. Соціальні пріоритети розвитку сільської поселенської мережі в умовах становлення самоврядного управління // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 176– 192.

8. Булавка О.Г. Формування державної фінансової політики щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій //Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія / за ред. М.Я. Дем’яненка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – С.300-318.

9. Якуба К.І. Соціально-демографічний стан сільських населених пунктів // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь /за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 33–40.

10. Якуба К.І. Управління трудовими ресурсами села // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 193-205.

11. Дієсперов В.С. Сталий сільський розвиток: проблеми становлення. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 216 с.

12. Дієсперов В.С. П’ятигори: економіка села. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 68 с.

13. Дієсперов В.С. Ефективність роботи сільськогосподарських підприємств степового регіону // Економіка АПК, 2012. – № 2. – С. 81-89.

14. Булавка О.Г., Якуба К.І., Дієсперов В.С., Александров М.С. Розвиток сільських територій // Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Лупенко Ю.О., Месель-Веселяка В.Я. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с. (с. 100-106).