2021 contseptsiya

Концепція розвитку сімейних фермерських господарств на період до 2030 року: проєкт / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, В.А. Мамчур, Р.Я. Корінець]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2021. – 20 с.

 

Видання містить науково обґрунтовані концептуальні засади організаційно-економічного забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств та інституційного сприяння підвищення їх ролі у формуванні основ сталості господарювання на селі