21 53_por_ta_dok_ofo


В посібнику викладені Методичні рекомендації щодо процедури та документального оформлення оренди державною та комунальною майна. Узагальнені основні положення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 3 жовтня 2019 року № 157-ІХ, організація роботи з оператором електронного майданчика, порядок укладення договорів оренди, продовження діючих договорів оренди, шаблони конкурсної документації, примірні форми договору оренди державного майна та Акту приймання-передачі майна в оренду. Описаний порядок страхування орендованого майна, ремонту та невід'ємних поліпшень, особливості передачі в оренду пам'яток культурної спадщини. Окремо розкрито питання бухгалтерського обліку операцій з державним майном та його оцінкою для цілей передачі в оренду.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об'єднань, викладацькій та науковій роботі.