21 54_inv_roz_ahr_sek

242 грн

Висвітлено теоретичні засади формування інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій, методичні підходи до обґрунтування поточних, короткострокових і довгострокових прогнозів капітальних інвестицій у сільське господарство, стратегічні напрями і пріоритети інвестицій у аграрному секторі економіки, методичні підходи до розроблення стратегії інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку аграрного району та об’єднаної територіальної громади, наукові засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки і сільських територій, іноземні інвестиції в аграрному секторі економіки, науково-методичні засади визначення інвестиційної привабливості регіонів, методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій і напрямів її підвищення в аграрному секторі економіки.

Розрахована на працівників державного управління, науковців, практичних працівників, викладачів закладів аграрної освіти, експертів з інвестування, дорадників, аспірантів, студентів.