21 43_ana_zab_kap_inv


У монографії досліджено еволюцію поняття «капітальні інвестиції» в сільськогосподарських підприємствах у системі бухгалтерського обліку. Удосконалено порядок формування та принципи відображення вартості капітальних інвестицій у звітності підприємств. Визначено вплив інституціонального забезпечення на стан і розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності. Оптимізовано бухгалтерський облік об’єктів капітальних інвестицій з метою підвищення точності та аналітичності облікової інформації. Запропоновано підходи до відображення в обліку основних власних джерел забезпечення капітальних інвестицій. Уточнено порядок оцінки та обліку капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах з урахуванням галузевих особливостей. Сформовано методологічні підходи щодо облікової політики капітальних інвестицій на сільськогосподарському підприємстві. Враховуючи галузеві особливості, доповнено методику аналізу показників інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано підходи для визначення потреби в капітальних інвестиціях на оновлення засобів виробництва.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам, професійним організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.