20 21_14_met_rek_z_pid


В посібнику викладені Методичні рекомендації з підготовки фінансової, податкової та статистичної звітності сільськогосподарських підприємств.

Розкрито особливості складання фінансової звітності за 2019 рік, вплив дисконтування довгострокової заборгованості на показники фінансової звітності. Описаний порядок підготовки звітності з єдиного податку IV групи, основні акценти заповнення декларації з податку на нерухомість. Узагальнений порядок складання Звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма № 50-сг).

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.