21 44_met_rek_z_roz

64 грн

У методичних рекомендаціях викладено теоретичні та методичні засади з розрахунку технологічних карт в сільському господарстві. Висвітлено основні положення формування нормативних витрат та послідовність розрахунку живої і уречевленої праці на виробництво продукції рослинництва.

Розраховано на науковців, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.