2021 23_ins_aud_teo_ta

136 грн

У монографії висвітлені основні характеристики інституту аудиту. Охарактеризовано роль аудиту у забезпеченні інформаційних потреб суспільства. Досліджено елементи середовища функціонування інституту аудиту. Визначено основні механізми реалізації функцій інституту аудиту та порядок узагальнення і формалізації результатів роботи аудиторів в інтересах стейкхолдерів.

Монографія призначена для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів аудиторської діяльності.